Smerter i korsryggen er en av de mest utbredte lidelsene i befolkningen. Det antas at hele 80 prosent av oss vil oppleve korsryggplager minst én gang i løpet av livet. Selv om 90 % blir betydelig bedre av seg selv innen fire uker, er det forståelig at de fleste i ren desperasjon vil gjøre så å si alt for å bli kvitt smertene. En lege vil trolig tilråde lett mosjon og ev. smertestillende, men for mange høres ikke slike råd særlig behjelpelige ut. Av og til kan både pasienten og den praktiserende lege føle seg hjelpeløse, og da kan det være forlokkende å legge fornuften til side…

Nettopp dét foreslås også i en artikkel i siste nummer av New England Journal of Medicine (NEJM), et av verdens mest siterte medisinske tidsskrifter, som omhandler bruk av akupunktur mot smerter i korsryggen: Acupuncture for Chronic Low Back Pain (artikkelen er gratis for alle med norsk IP-adresse).

Artikkelen er en ikke-systematisk gjennomgang av nyere forskning på akupunktur, en førvitenskapelig kinesisk behandlingsform som er basert på en forestilling om at kroppen består av en ”energi” (”Qi”) som strømmer gjennom usynlige kanaler eller ”meridianer”. En ubalanse i denne livskraften skal visstnok føre til all slags sykdom og lidelse, men ved hjelp av akupunktur kan slik ubalanse forebygges eller behandles. Disse ideene oppstod imidlertid i en tid da det å dissikere mennesker var tabu, og har følgelig ingenting med kroppens anatomi eller biologi å gjøre. Derfor er det ikke overraskende at ingen har klart å lykkes i å finne verken medianene eller noen ”qi”.

Akupunktur er allikevel populært. Noe av dette kan trolig forklares med at mange tiltrekkes alt som kommer fra eksotiske deler av verden og som i tillegg er eldgammelt. Noen eksperimentelle studier, fortrinnsvis på dyr, har også vist at det å stikke nåler i huden kan frigjøre visse smertestillende kjemikalier, og noe av denne forskningen oppsummeres i nevnte artikkel:

Acupuncture has been shown to induce the release of endogenous opioids in brain-stem, subcortical, and limbic structures. 36,37 In the rat, electroacupuncture has been shown to induce pituitary secretion of adrenocorticotropic hormone and cortisol, leading to systemic antiinflammatory effects.38 Functional MRI studies in humans have shown immediate effects of prolonged acupuncture stimulation in limbic and basal forebrain areas related to somatosensory and affective functions that are known to be involved in pain processing.39 Results on positron-emission tomography have shown that acupuncture increases μ-opioid–binding potential for several days in some of the same brain areas.40 Acupuncture also has effects on local tissues, including mechanical stimulation of connective tissue,41 release of adenosine at the site of needle stimulation,42 and increases in local blood flow. 43 However, the various observations that have been made are not sufficient to permit a unified theory regarding the effect of acupuncture on mechanisms of chronic pain.

Som denne bloggen har vært inne på tidligere, spiller det imidlertid ingen rolle hvor man stikker nålene, eller hva man stikker med, noe som burde gjøre de tradisjonelle akupunkturprinsippene irrelevante. Akupunkturbehandlingen inneholder imidlertid et kraftig rituale, noe som bidrar til at de opplevde effektene i stor grad kan tilskrives pasientens forventninger. Når man i kliniske studier tar hensyn til dette, viser det seg at akupunktur ikke er bedre enn placebo-akupunktur, noe som også vedkjennes av artikkelforfatterne:

There is continuing debate in the medical community regarding the role of the placebo effect in acupuncture. As noted above, the most recent well-powered clinical trials of acupuncture for chronic low back pain showed that sham acupuncture was as effective as real acupuncture. The simplest explanation of such findings is that the specific therapeutic effects of acupuncture, if present, are small, whereas its clinically relevant benefits are mostly attributable to contextual and psychosocial factors, such as patients’ beliefs and expectations, attention from the acupuncturist, and highly focused, spatially directed attention on the part of the patient. (Min utheving)

Til tross for dette ender de artikkelen med å anbefale akupunktur dersom pasienten spesifikt ber om dette:

We would encourage him to stay active in order to improve function and to consider a tailored stretching and strengthening exercise program. He has specifically requested a referral for acupuncture, and we would suggest a course of 10 to 12 treatments over a period of 8 weeks from a licensed acupuncturist or a physician trained in medical acupuncture. The National Certification Commission for Acupuncture and Oriental Medicine and the American Academy of Medical Acupuncture are potential resources for finding a qualified local practitioner.

Etter de foreslåtte 8 ukene vil imidlertid smertene for de aller fleste ha gått over av seg selv, så såpass mange behandlinger kan vel sies å være bortkastet…

Noen vil kanskje si at dersom akupunktur i seg selv bare svært sjeldent innebærer noen risiko, kan det i hvert fall ikke skade å prøve akupunktur mot korsryggsmerter, selv om smertene vil gå over av seg selv og det eneste utbyttet man kan dra av det er en placeborespons?

Jeg stiller imidlertid spørsmål ved de etiske sidene ved en slik holdning. Bør forbrukerne godta å bli bedratt? Hva skjer med forholdet mellom lege og pasient når legen tilbyr behandlinger som spiller på innbildning? For å sitere Edzard Ernst og Simon Singh i deres bok Trick or Treatment:

The question is simple – do we want our healthcare to consist of honest, evidence-based treatments or do we want it built upon a foundation of lies and deceit?

Den amerikanske legeforeningen (AMA) har også for lengst gått ut med en streng advarsel mot å gi placebo til pasientene, da dette utgjør et tillitsbrudd:

A placebo must not be given merely to mollify a difficult patient, because doing so serves the convenience of the physician more than it promotes the patient’s welfare. Physicians can avoid using a placebo, yet produce a placebo-like effect through the skillful use of reassurance and encouragement. In this way, the physician builds respect and trust, promotes the patient-physician relationship, and improves health outcomes.

Andre skeptiske bloggere har også reagert på denne artikkelen; Steven Novellas vurdering er særlig leseverdig:

My opinion is that the non-specific benefits of the ritual of treatment should be combined with an actually effective treatment, not magic pretending to be medicine. There are many reasons for this. One is the ethics of patient autonomy and informed consent – giving a fake treatment to a patient violates the patient’s rights, in my opinion.
(…)

What the authors of this article have done is something that is increasingly common in CAM (when it is trying to infiltrate academia and peer-reviewed journals like the NEJM) – reviewing the evidence, admitting that the CAM treatment does not work, then making an elaborate and misleading appeal to placebo effects, and ending with a recommendation to use the treatment that does not work.Specifically, they not only recommend using the treatment, but in its fullest magical form, complete with all the disproven claims (that is what “medical acupuncture” is). It’s a bait and switch con game, nothing more. Come for the placebo effect, then be treated with magical nonsense. (min utheving)

“Orac” ergrer seg også over at denne typen ”quackademic medicine” slipper til i et så anerkjent tidsskrift som NEJM:

Here was an actual discussion of qi as though it might actually exist and as though meridians and qiwere anything other than the result of prescientific concepts about how the body works and disease develops. One wonders if, for its next trick, the NEJM will publish Clinical Therapeutics articles touting the wonders of the humoral theory of disease and how the four humors must be balanced. Or maybe the miasma theory. That was a good one, and quite in accord with the modern day obsession with contamination and «detoxification.»

Betraktninger rundt dette mottas gladelig, enten her eller på Skepsisforumet: http://skepsis.no/forum/index.php/topic,1634.0.html. Der finner du også flere diskusjoner om akupunktur, bl.a.: Påstander innen akupunktur og Akupunkturpunkt eller nervetråder?