Det nærmer seg med raske skritt Ben Goldacres lille Norgesturné, og tatt i betraktning min evne til å komme på slikt igjen rett før (eller etter) selve evenementet kan vi like gjerne ta det nå.

Først kommer han til Trondheim i regi av NTNU, og det er tirsdag den 8. november klokken 19, i Olavshallen. Det er da han skal snakke om «Hacks, quacks and uncomfortable facts»:

I Trondheim vil han ta utgangpunkt i sin nye bok og snakke om hvordan både alternativbransjen og legemiddelindustrien kynisk bruker dårlig forskning for å virke troverdige. I tillegg vil han snakke om forskning på den utrolig fascinerende placeboeffekten og hvordan den forklarer vår opplevelse av helbredende virkninger. Velkommen til en forrykende kveld med en av verdens beste unge vitenskapsformidlere.

Arrangementet er gratis.

Neste stopp (for kortversjon rundt samme tema) er Oslo og arrangementet Kan vi stole på vitenskapen? dagen etter. (Påmelding via samme lenke.) Arrangementet skjer i Gamle festsal, og varer hele dagen for den som er interessert.

Det bør man forøvrig være: Det er mange interessante, viktige tema, og ditto innledere.