Vi kastet nylig et kort blikk på Klaus Ross-klinikken i Bruggen-Bracht. Etter tre dødsfall, ble det rapportert at politiet ønsket å åpne graver og undersøke inntil 70 dødsfall på klinikken.

Etter litt mer tid, virker det som om man fått en viss kontroll på hva som gikk galt da de tre pasientene døde:

“For the first time early this month Ross made a 3BP infusion from powder. Before that he always worked with infusions from professional pharmacists, which had nothing wrong with it”, Hartel said. “All the other patients were treated with ready-made infusions, so they do not need to be dug up.”

Det virker rimelig. Fem pasienter ble behandlet på denne måten, hvorav tre altså døde nokså hurtig.

Det er formodentlig disse fem, gjenværende sakene politiet nå etterforsker i henhold til det statsadvokaten forteller NLTimes.

Avisen vil riktignok ha det til at det er fem dødsfall som etterforskes, mens ingen har fortalt noe om at de to skadde har dødd i mellomtiden. Vi får med andre ord fortsatt avvente litt om hvordan saken utvikler seg.

Oppdatering
I følge nederlandsk media er det snakk om totalt 69 døde ved klinikken. De aller fleste var fra Nederland, og de aller fleste var dødssyke før de henvendte seg dit. «Desperate mennesker som klynget seg til et siste halmstrå», som avisen skriver.

Sekstini døde mennesker virker som et nokså høyt tall for en tvilsom liten alternativklinikk som i følge rapportene først startet sitt virke i 2014. Om ikke moralen har stått i høysetet virker markedsføringen å ha vært i orden. Det er imidlertid altså kun Ross som er tiltalt, og kun de tre tidligere nevnte dødsfallene som etterforskes primært, og av politiet. Det formidles imidlertid at 94 familiekontakter («etterforskere») er i kontakt med 130 mennesker (pårørende og muligens pasienter), hvor de blant annet spør om de er villige til å bistå politiet i etterforskningen.

Det kan ta sin tid, og det kommer neppe veldig mye mer nytt før en eventuell rettssak.