Frykt for og «overfølsomhet» mot «stråling» i alle mulige former brer om seg, med media som viktig spredningsvei. Men enkelte historier er nok mer egnet til det motsatte.

Som for eksempel fortellingen om mobiltårnet i Craigavon utenfor Johannesburg i Sør-Afrika. Selskapet prøvde først med å gjøre oppmerksomme på at tårnet ga fra seg så lite stråling at det i praksis ikke ville utgjøre noen forskjell. Det hjalp ikke. Disputten vedvarte. Og ettersom angst og symptomer spredte seg i befolkningen, innkalte selskapet tilslutt til et offentlig møte. Symptomer og lidelse ble vist frem. Problemet med å skylde på tårnet var at man nok måtte være mer enn vanlig overfølsom for å skylde symptomene på det. Det hadde nemlig allerede vært ute av drift i 6 uker…

Hvilket på ingen måte hindret kampgruppen fra å gå litt snurte videre. Nå heter det seg bare at «anyone who thinks that their legal case is based only on health issues is sorely mistaken».

Åpenbart et følsomt tema.

(Takk til Henrik B. Aronsen for tips.)

Også blogget hos Daily Telegraph og Yahoo Tech med én og annen interessant eller vittig kommentar.