contrails.jpegGift som spres fra fly i det vi er lurt til å tro er vanlige kondensstriper, men som egentlig er helseskadelige kjemikaliespor («chemtrails»)? Offentlig finansierte prosjekter som manipulerer været og påvirker våre tanker? Nei, vi snakker ikke om neste Star Trek-film, men om fenomener som enkelte mener er realiteter i dag.

Av Bjørn Are Davidsen (publisert 01.11.2006)


Den konspiratoriske bestselgerforfatteren Per-Aslak Ertresvåg synes ikke i tvil om at Norge daglig blir sprøytet med kjemikalier. Det dreier seg om ikke noe mindre enn krigføring mot befolkningen i den rike verden. Og er det slik, er følgende spørsmål betimelig: ”Godtar du at myndighetene eksperimenterer og forgifter DIN luftforsyning med med (sic) et space weapons system?” [1]

Nå er det vel få som vil godta at myndighetene opptrer på denne måten. Men før vi angriper dem med demonstrasjonstog og dødsstråler, er det nok fornuftig å vurdere i hvilken grad beskyldningene faktisk stemmer.

Samtidig må vi også ha i bakhodet at det ikke er noe galt i å bekymre seg for forurensning, tungmetaller og klimaødeleggelser. Jeg er ikke ute etter å redusere vår beredskap eller årvåkenhet overfor ekte trusler. Men er vi opptatt av feil forhold, eller misforstår trusselbildet, kan det minske muligheten til å gjøre noe med de reelle farene.

Kjemikalier fra klar himmel

Er man overbevist om at det systematisk spres gift fra fly, er det ikke underlig at chemtrail-vakt blir viktig. I spørsmål om liv og død er det greit å være observant. For mens folk flest tror at de lange stripene som dannes av jetfly er relativt harmløse, dreier det seg ifølge chemtrails-teoretikerne i mange tilfeller egentlig om systematisk sprøyting av gift.

Vanlige kondensstriper bak flymotorer er vanndamp frosset til iskrystaller som fordamper relativt fort, men kjemikaliespor blir sagt å være noe helt annet. Det dreier seg angivelig om bevisst spredning av ”aluminium, barium, biologiske våpen og andre ukjente kjemikalier og partikler”. Dermed blir de hengende i lufta lenge etter at flyet er borte. De strekker seg fra horisont til horisont og omdannes til farlige skyer.

Det er bare å gå ut og se etter selv.

Disse kjemikaliene har angivelig mange formål. De brukes for det første, sier konspirasjonsteoretikerne, til å kontrollere været, noe som kanskje ikke alltid ville vært så galt. Men det er noe helt annet og langt verre når de skaper og utnytter elektromagnetisk stråling til å påvirke vår biologi og psyke slik at myndighetene kan drive med tankekontroll.

Bieffektene viser seg ifølge chemtrails-troende allerede: Aluminium er en gift som utløser Alzheimer – og antallet med denne sykdommen øker dramatisk. Barium er både giftig og et elektrisk ledende materiale. Det er ikke tilfeldig at bariumsulfat brukes for å gi større kontrast ved medisinsk røntgen. Sammen med annet elektrisk ledende materiale i kjemikalieskyene øker det dermed effekten av den elektromagnetiske energien som myndighetene sender ut i hemmelighet.

Og basert på samme effekt som når man skal ta røntgenbilder kan barium anvendes til å spore oss overalt. Så lenge du har pustet inn barium nytter det ikke å gjemme seg.

Heldigvis, forteller de, er noen i stand til å oppdage hva som foregår fordi det rett og slett er slik at det forekommer en ELF (Ekstrem LavFrekvens) elektromagnetisk stråling sammen med sprayingen. For ”Ca. 5% av befolkningen er i stand til å høre en lav-frekvent lyd både når kjemikale-spor legges og etter de er sprayet”. Årsaken til at man kan høre denne type lyd kan enten skyldes at ”5 % av oss har en annen biologi” eller at dette ”kun høres av de som direkte er utsatte for et slik farlig biologisk våpen”. Når atmosfæren er blitt såpass elektromagnetisk ledende, øker effekten av både miljøpåvirkning og (den ikke mindre skumle) HAARP-teknologien.

Siden slike kjemikaliespor ble definert som rom-våpen (Space Weapons Systems) i lovforslaget HR 2977 IH – Space Preservation Act of 2001 [2], kan vi kanskje (i tråd med konspirasjonsteoretikerne) konkludere med at Star Wars våpen testes i disse dager over Norge uten at du er gitt noen informasjon og uten ditt samtykke (med mindre du er høyt oppe i Norges forsvar)”?

Hvis du tror dette, er det nok et godt råd ikke å gå ut for å se på disse kjemikaliesporene ”med mindre du gjør det for å dokumentere angrepet ved å ta bilder eller videofilme. De ER farlige”. Det er ikke tilfeldig at mange som «kjenner til slike forhold» bruker gassmaske utendørs…

Når det er så galt fatt, er det ikke merkelig at myndighetene tyr til desinformasjon.

Myndighetene benekter nemlig hardnakket at dette er noe annet enn vanlige kondensspor. Det har, sies det, vært et omfattende program siden man begynte med sprøytingen på slutten av 90-tallet for å overbevise oss om at dette er helt normalt. Vi ser det angivelig ved at ”Chemtrails vises diskré på en måte som fanges opp av underbevisstheten i reklamer, filmer, dataspill og hvem vet hvor”.

Budskapet blir spredt ved tilsynelatende uskyldige filmer, som når en Star Tour-reklame viser et fly med en lang hvit stripe i bakgrunnen. Dette er for å få oss til å tro at det er helt vanlig at fly sprer kjemikaliespor. Det er heller ikke overraskende at mange forsøker å latterliggjøre både emnet og forfattere som fremmer det i ulike diskusjonsfora på nettet. Ettersom svar og ordbruk i slike sammenhenger er så like virker det ”som «etterretningstjenestene» i alle NATO-land bruker samme Adolf Hitler-manual og i ren klipp-og-lim-stil bruker denne til å forsøple chemtrails-diskusjoner”.

Konspirasjonsteorier og kunnskap

Nå er det et godt spørsmål hva som skal til for å få tilhengere av konspirasjonsteorier til å skifte oppfatning.

I den grad teoriene trekker veksler på en grunnleggende skepsis og mistenksomhet overfor offentlige myndigheter og forskningsmiljøer, er det ikke mye hjelp i faktabaserte forklaringer. Tror man at alle argumenter egentlig er desinformasjon, nytter det lite med argumenter. Overfor en slik holdning vil innvendinger automatisk skytes ned med de dødsstrålene man sikkert skulle ønske å ha til rådighet overfor flyene som sprer giften. Men er man nysgjerrig på teoriene ut fra det vi litt enkelt kan kalle en ærlig oppfatning, er det lettere.

For ser vi på logikken og argumentasjonen bak påstandene om kjemikaliespor er det mulig heller å komme på spor av en realitetsorientering. Et enkelt spørsmål å starte med er: Hvis disse kjemikaliesporene er ment til å forbedre været, hvorfor skaper de da i stedet skyer på himmelen?

Nå kan man selvsagt svare at selv om værpåvirkningen ikke ser ut til å virke helt, i hvertfall ikke hvis målet er å skape bedre vær, er dette uansett kun en bieffekt av sprøytingen. For den handler dypest sett om tankekontroll og overvåkning. Det hele brukes rett og slett til ”å spionere på deg og dine kjære”.

Siden barium er et så ekstremt reflekterende materiale er det utmerket til å overføre radiosignaler, sies det. Når luften du puster inn inneholder barium fører det til at ”lungene dine blinker som et fyrtårn på radarskjermen”.

Myndighetene vet som nevnt til enhver tid hvor du er.

Dette griper om seg blant bekymrede mennesker på diskusjonslistene. Et typisk innlegg kan lyde slik:

”Chemtrails er et seriøst tema, og har ingenting med spekulasjoner å gjøre. Dette blir gjort av Nato i de respektive land rundt om i hele verden. Opplys deg selv, om ikke annet, se opp på klare dager og se om du ser hengende skyer i striper og rare formasjoner. Vanlige kondensstriper forekommer sjelden og i variert høyde når et fly flyr mot cruisehøyde og luftpartiklene blir kondensert av varmen til jetmotoren og blir om til kondens (vann & luft). Det har aldri tidligere vært registrert kondensstriper under 20 000 fot, men dette kan synes klart og tydelig med det blotte øyet, en hvilken som helst sprayedag. Vanlige kondensstriper varer i maks 20 min. og Chemtrails varer i over 3 timer. Hvis du bryr deg om du lever eller dør innen de neste 20 årene, er dette en sak du burde researche.»[3]

Siden det nok er en del som bryr seg om de vil leve eller dø i denne perioden, skal vi fremover i artikkelen drive aldri så lite research og resonnering.

Tåkelegging om kondensstriper

Det er ingen spøk å skrive om kondensstriper. Per-Aslak Ertresvåg er blitt bestselger og folkehelt i noen kretser ved å hevde i ”Makten bak makten” at det eksisterer en maktelite av adelsfamilier, som i hemmelighet hensynsløst styrer menneskeheten og bl.a. sprer immunsvekkende stoffer via avgassene fra fly.

Når Asbjørn Dyrendal drister seg til å behandle Per-Aslak Ertresvåg med atskillig ironi på forskning.no er det dermed ikke uventet at han får motbør:

”Før sin utbasunering av hva ”Jeg har beskrevet” – håner viter Dyrendal bl.a. Ertresvågs omtale av ”chemtrails” – ”av oss andre kjent som flyenes kondensstriper…”. Av – alle – oss andre!

Av – alle oss andre som er ute av stand til å se – hva vi ser! Jeg har ingen vanskeligheter med å vedgå at jeg er kunnskapsblankere enn ”de fleste” mht. de fagfelter dette omhandler. Men jeg tilhører ”de ingen andre enn Ertresvåg” som får til å se – at ”kondensstripene” ikke blir borte vekk. Selv lang tid etter – at ”de som kondensstriper” – for lengst skulle vært useelige!”[4]

Grepet med å peke på kondensstripene som bevis på konspirasjonen er usedvanlig vellykket. For her er det mange som er ganske kunnskapsblanke, samtidig som man tydelig kan se at det er stor forskjell på stripene. Dermed er det enkelt å så mistenksomhet.

Men også her er det mulig å bli mindre kunnskapsblank. Noe av det første vi kan merke oss er at det faktisk er forskjell på kondens og kondens. Noen ganger går stripene raskt i oppløsning, andre ganger ikke. Men årsaken er ikke at de dreier seg om ulike typer ”sprøyting” fra fly. For dette handler rett og slett om været, men da på motsatt måte av hva konspirasjonsteoriene legger opp til.

For kondensstriper eksisterer ikke i vakuum. De befinner seg i ulike høyder og ved ulike vær- og vindforhold. Påstandene om forbindelsen mellom kjemikaliespor og været snur tingene på hodet. Det er ikke slik at det er kondensstripene som påvirker været, i hvert fall ikke på kort sikt.[5] I stedet er det altså været som påvirker stripene.[6]

Kondensstripene fra fly kan enkelt sett deles i to typer.

Vi har de såkalte ”aerodynamiske striper” som skyldes avkjøling av lufta som passerer over flyets vinger. Dette varer kort og er vanskelig å oppdage fra bakken, mens kan fra et passasjersete se ut som røykutvikling.

Det vi snakker om i konspirasjonsteoriene er imidlertid «eksosstriper» som er en effekt av utslipp fra flymotorene.[7] Slike striper skyldes at fuktig luft og/eller virvler fra motorene bidrar til å danne iskrystaller – også i den fuktigheten som allerede eksisterer i lufta som flyet beveger seg i. Altså er stripene som vi ser både direkte avgasser/utslipp fra fly, og en effekt av hvordan dette påvirker omgivelsene. Dette viser seg hovedsakelig i at det etableres kunstige cirrusskyer (fjærskyer som består av iskrystaller), noe som lettest oppstår i høyere luftlag, vanligvis over 8000 meter. Men hvordan disse stripene oppfører seg bestemmes av vind- og værforhold i den høyden som flyet befinner seg.

Det som avgjør om stripene fordamper og forsvinner fort, eller blir hengende og for eksempel bidrar til å danne eller forsterke eksisterende cirrusskyer, er temperatur, vind og fuktighet.

I flyenes normale marsjhøyde på rundt 10.000 meter er det alltid kaldt nok (mindre enn 57 minusgrader) til å danne kondensstriper. Siden det er varmere nærmere bakken, kan luften der inneholde større mengder vann uten at det blir kondensasjon (=skyer). Derfor blir det langt sjeldnere kondensasjonsstriper etter fly i lavere høyde. Mens flystripene fort blir borte i tørt vær, kan de holde seg svært lenge ved fuktige værtyper. (Selv om man fra bakken ser flystripene best når det er klart og tørt vær, handler det som vi her berører om hvordan luftfuktigheten er i den høyden som flystripene blir dannet.)

Det er enkelt å konstatere dette ved å se hvordan kondensstripene oppfører seg ved ulike værforhold. Siden skyer og kondens i stor grad består av vanndamp, er det de samme årsakene til at de beveger seg, konsentrerer seg til større skyer eller løser seg opp. Kondensstriper som blir hengende lenge, kan blande seg med eksisterende cirrusskyer, noe som medvirker til at de ikke forsvinner. Noe av effekten ser for øvrig ut til å forsterkes av økende forurensning. Her er det uansett bare å gi sin tilslutning til oppfordringen fra de som fremmer konspirasjonspåstander om kjemikaliespor: Se etter selv!

Opplagt overvåkning

Men selv om vi skulle se bort fra hvordan kondensstriper egentlig fungerer, er det også andre forhold som sterkt taler i mot at de viser at myndighetene bedriver overvåkning, tankekontroll og forgiftning. For stripene er rett og slett for opplagte. Skulle noen virkelig ønske å gjennomføre et slikt program, er det ingen innertier å bruke metoder som alle kan observere hver dag med sine egne øyne.

Dessuten finnes rett og slett bedre metoder til å kontrollere og forgifte oss.

Forhåpentligvis gir vi ikke for mye tips til feil instanser hvis vi antyder alternativer: I stedet for kostbare fly for å legge til rette for overvåkning, er det nok enklere å alliere seg med konspiratoriske grupperinger tilknyttet mobiloperatørene (Bilderberger-gruppen har sikkert nok av insidere i bransjen…).

Det er ikke vanskelig å vite i hvilket område mobilen din befinner seg, så lenge den er slått på. Med dagens GPS-teknologi, som selv ikke Tesla var i nærheten av å tenke på, kan du posisjonsbestemme deg selv med få meters presisjon. Det gjelder bare å få helsestasjoner og/eller tannleger til å plassere små enheter i kroppen vår slik at det både er mulig å registrere hvor du befinner deg, og sende jevnlige radiomeldinger om dette til overvåkerne, for eksempel hver gang du flytter deg hundre meter.

Som backup kan man legge inn sendere i oblatene som klistres på bilen ved betalt årsavgift.

Skulle man i tillegg ønske å spre gift (noe som ikke er nødvendig for å overvåke oss), er det bare å tilføre drikkevannet vårt ønsket konsentrasjon. Eller pålegge meieriene å blande hemmelige stoffer i melken. Skulle man ønske å påføre oss stråleskader er det bare å legge radioaktive stoffer inn i mobiltelefonene, eller forske på hvordan man virkelig kan gjøre mobilstråling skadelig.

Når det tas til inntekt for påstanden om sprøyting at noen mennesker – «ca. 5 %» – selv kan høre dette, er det heldigvis en etterprøvbar påstand. Hvis det virkelig er noen som har gode nok ører til å fange opp slike lyder, og skille dem ut fra flyduren, finnes det mikrofoner og måleinstrumenter som kan gjøre dette enda bedre. Så langt har imidlertid ikke helt overraskende ingen dokumentert dette utover påstander om hva «enkelte» har hørt. Eller fortalt hvordan man kan vite at det ikke bare er vanlig motorlyd.

Barium og overvåkning?

Når det mer konkret gjelder spredning av tungmetaller, er det, ved siden av det som spres fra jordbaserte industri, faktisk slik at for eksempel barium slippes bevisst ut i atmosfæren. Men dette skjer ikke i hemmelighet. Man har i en årrekke anvendt dette for å måle det elektriske feltet (E-feltet) i ionosfæren.

Metoden går ut på å slippe ut barium- og/eller strontiumgasser i forskjellige høyder mellom 100 og 300 km over bakken, forøvrig langt høyere enn fly beveger seg. Når fotoner fra solen treffer disse gassene, deles de i én sky som er elektrisk ladet og én sky som ikke er det. Førstnevnte kan se ut som nordlys, men i en avlang sigarform som følger jordens magnetfelt. Begge skyene er synlige fra bakken og har forskjellig farge. Mens den elektrisk nøytrale skyen driver med vinden i atmosfæren, påvirkes den andre av det E-feltet. Dermed kan man finne både vindstyrke og E-feltet i ulike høyder.[8]

Ser vi på påstandene om effekten av den angivelige bariumspredningen er det riktig at barium er et giftig tungmetall. Men det er bariumsulfat som brukes som røntgenkontrastmiddel i tarmsystemet fordi det demper røntgenstrålenes gjennomtrengningsevne – og ikke løser seg opp i tarmen. Det går rett ut igjen og blir altså ikke værende i kroppen. Normalt brukes mellom 50 og 100 gram for å få ønsket effekt.

Skal man dermed utnytte bariumsulfatet til å overvåke oss, må vi konstant tilføres rundt 100 gram av stoffet per dag.

Skulle store befolkningsgrupper tilføres dette fra luften, må man nok drive daglig presisjonsdumpning fra brannfly i lav høyde. Ikke sporadisk sprøyting fra noen tusen meter over bakken. Vanlig barium er giftig og kan innåndes, men har ikke samme ”elektromagnetiske” effekt som bariumsulfat.

Ser vi nærmere på påstandene om spredning av ren barium, handler dette om noe som må tas opp i lungene i et omfang som gir utslag på radar. Det som imidlertid er svært uklart er hvilke konkrete effekter og mengder det er snakk om. Ser man for seg en useriøs ikke målbar «homeopatisk effekt» der kun synet av flystripene er nok for at stoffet skal inntas i kroppen og gi effekt på radar? Eller handler dette om noe som kan måles og veies vitenskapelig?

Selv om radarer skulle greie å fange opp så lite som 10 gram absorbert barium i våre kropper (hvis vi da skulle overleve en slik mengde av dette giftstoffet), vil man måtte spre svært mye barium for å lykkes. Ettersom vær og vind fordeler dette over hele jordoverflaten og kun en liten andel i praksis vil lagres i mennesker, må vi nok regne med at man må spre minst 10 000 ganger mer barium enn det som samles opp i våre lunger. Med 6 milliarder mennesker og 10 gram barium per person, blir dette 600 millioner tonn barium. Hvis hvert fly klarer å spre 1 tonn barium, trenger vi altså 600 millioner flygninger for å lykkes. Dette er nok noe i overkant av hva verdens samlede flykontroller kan klare å betjene de nærmeste årene.

Det gjør ikke saken bedre at barium forekommer i naturen som mineralet tungspat (barytt), som består av tungt oppløselig bariumsulfat. Av dette utvinner verden i dag drøyt 5 millioner tonn i året. Skal vi spre barium i tilstrekkelig mengde trenger vi altså mer enn 100 ganger dagens årsproduksjon.

Det dreier seg med andre ord om en ny kjempeindustri.

Skulle man likevel lykkes med prosjektet er det ikke enkelt å finne radarer som har så fin oppløsning at de kan fange opp enkeltpersoners lunger, og ikke minst identifisere hvilke personer man ser på skjermen. Og det blir neppe enklere å utplassere og bemanne så mange radarer som vil være nødvendig for denne type overvåkning.

Her er det bare å vente på at konspirasjonsteoriene skal presentere et etterprøvbart regnestykke. Som overvåkningmetode utgjør nok uansett radarovervåkning av barium i våre lunger ikke det som først bør bekymre Datatilsynet.

I det hele tatt er påstandene om ting som radar og elektromagnetisme interessant, rett og slett fordi det er så målbart. Her finnes både formler og gode måleinstrumenter. Skal man utnytte for eksempel ”ledende tungmetaller” til noe som henger sammen med en elektromagnetisk effekt, kreves både høy konsentrasjon i kroppen og svært sterke elektromagnetiske sendere.

Det er dermed ganske avslørende å se at ingen av konspirasjonsteoriene har vist hvilke konkrete feltstyrker og målbare forhold som dette handler om. Dermed må vi nok gå over til det som ofte løser det hele i slike sammenhenger – det bekvemt nok ukjente. For er noe ukjent kan man ikke kreve at det kan verken måles eller forklares. Oppfatningen synes å være at ting som det arbeides med bak kulissene ikke lar seg vurdere ut fra vanlig vitenskap. Grepet man da ofte tyr til er å trekke frem den myteomspunnede oppfinneren Nikolas Tesla som vi skal se på i en annen artikkel.

Men skal man argumentere med troverdighet for at myndigheter og hemmelige selskaper bedriver gigantiske prosjekter for å påvirke og kontrollere vesentlige deler av vår hverdag, krever det mer enn retorikk og rykter om hemmelige oppfinnelser. Påstander om radikalt ukjent teknologi som brukes i skjul for å nå mål som konspirasjonsteoriene ikke blir enige om hva egentlig er, må kort sagt bevises med mer enn mistenksomhet og kondensstriper.

Noter

[1] http://nb.xiandos.info/Kjemikaliespor_fra_fly_p%C3%A5_himmelen. Vi siterer en del fra dette noe spesielle nettstedet fordi det presenterer såpass mange av de forestillingene som generelt synliggjør en konspiratorisk oppfatning av samtid og virkelighet og da spesielt det som handler om chemtrails.

[2] Referansen til chemtrails er dessverre blitt borte i den vedtatte versjonen av denne loven, HR 3616, «Space Preservation Act of 2002». Uansett ståsted er det nok få som er overrasket over at det amerikanske senatet dermed ikke vedkjenner seg verken ”chemtrails, particle beams, electromagnetic radiation, plasmas, extremely low frequency (ELF) or ultra low frequency (ULF) energy radiation or mind-control technologies” – http://nb.xiandos.info/Rep_Kucinich_Rewrites_HR_2977_-_%27Chemtrails%27_Disappear_%28Commentary_by_Chemtrails_Activist%29

[3] Fra et innlegg på SOL debatt, 16.juli.2006, kl.13:41, rettskrivningen er noe modifisert.

[4] Fra Dag Hiåsens artikkel ”Ran og nøytralisering. – stat i staten-klanens velferdsstat”, Solumsmoen, 07.07.06, http://home.no.net/fampo/klanen.doc. Se http://www.forskning.no/Artikler/2006/oktober/1159712328.96, samt http://www.skepsis.no/konspirasjonstenkning/amerikansk_konspiranoia_p_nors_1.html

[5] Det forskes seriøst på hvilken og hvor stor effekt avgasser fra fly har på bl.a. klimaet, som omtalt i Adresseavisen 13.12. 2003, http://www.adressa.no/tema/taf/article36879.ece. ”Forskere ved avdeling for meteorologi og oseanografi ved Universitetet i Oslo har koordinert forskningen. 10 partnere rundt om i Europa har sett på hva som kan gjøres for å hindre global oppvarming. Et av momentene var kondensstriper etter fly og cirrus-skyene de bidrar til å danne.
– Nå kan vi ikke forby kondensstriper, og forskningen har vist at de har mindre betydning enn det vi trodde, sier Michael Gauss til Adresseavisen”.

[6] http://cimss.ssec.wisc.edu/wxwise/contrail.html og http://iangoddard.net/contrail.htm. Se ellers gode bilder og vurderinger på nettsteder som http://met.no/met/met_lex/q_u/skyer5.html, og http://www.nrk.no/programmer/tv/schrodingers_katt/3718159.html.

[7] Fra definisjon på Meteorologileksikonet på http://www.met.no/met/met_lex/g_k/

[8] Se 11.6.8 i http://www.romteknologi.no/books/38/11.html