Geniene – og de andre. Lakens på TEDxEindhoven

For en tid tilbake la jeg til Daniel Lakens blogg i bloggrullen. Det er det noen gode grunner til, akkurat som for de andre nye. Siden jeg har lagt ut et foredrag med Dan Kahan, kan jeg jo fortsette med Lakens i kortform. Med utgangspunkt i Einstein som forsker og kulturelt ikon, snakker han her enkelt om hvordan We are biased to see patterns where there are none, and do not appreciate or reward randomness. We like to think remarkable things were meant to happen, but is this really true? We would love to be able to predict when remarkable things will happen, but we can’t. Daniel speaks to make you think about whether you should try to do remarkable things, or not, and if we should reward randomness more than remarkableness.

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Psykologi, Universitet og studier

Blodslinjer og politikk – hvit nasjonalisme i USA (før Trump)

Jeg har en egen liten hylle viet amerikansk nativisme og høyreekstremisme. Den har hatt et lite hull: med unntak av spesialstudier av enkeltbevegelser er den tungt historisk med vekt på 1800- og første halvdel av 1900-tallet. Vår umiddelbare fortid, nyere og aktuelle tildragelser kommer gjerne som en ettertanke i siste kapittel eller et postscript. David Bennets The Party of Fear er på alle mulige måter en utmerket bok (eller var da den kom og i 2.utgave), og gir et strålende overblikk over historikk med kontekst som gir forståelse. Men savnet har vært noe som kunne gjøre noe lignende for noe som ligger nåtiden nær. I litteraturlisten til James Ahos siste, ellers nokså skuffende bok (Far-Right Fantasy. A Sociology of American Religion and Politics) fant jeg imidlertid noe som så lovende ut: Leonard Zeskinds Blood and Politics. The History of the White Nationalist Movement from the Margins to the Mainstream. Det viste seg å holde stikk. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Bøker, Høyreekstremisme

En annen Satan

Det handler ikke om «politikere» med kallenavn på konkurrenter, men oppfinnelsen av en helt annen Satan, en som kunne være basis for selvvalgt sosial identitet og organisert virksomhet. Og litt mer om hva som skjedde da den ble så. Det er en slump historikk eller to, en dæsj eller tre sosiologi, og den lengste akademiske presentasjon og analyse av LaVeys sataniske bibel som så langt har vært på trykk. Og så er det en halvlang rant om satanismepanikken og konspirasjonsteoriene den bygde på, denne gang primært koblet til sataniske (mot)aktører. Boken er samskrevet av meg selv, Jim Lewis og Jesper Petersen. Den kom på OUP i desember i fjor, og de har den på meget gunstig sommersalg akkurat nå. Løp og kjøp … […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Bøker, Religionshistorie

Åpenhet og "sensur" i konspirasjonstilskriving

Tidligere nevnte Brendan Nyhan er en aktiv ung mann. Ved siden av paperet vi var innom sist, kommer nå en ny artikkel, basert på forsøk jeg innbiller meg han fortalte om i 2015. Forsøkene med resultat er nylig publisert i Journal of Experimental Political Science, og tester en hypotese om hvordan sladding av offentlige dokument påvirker folks tilbøyelighet til å tilskrive myndighetene konspirativ virksomhet. Som tidvis leser av FOIA-dokumnet fra bl.a. FBI, kan jeg skrive under på at det å få deler av teksten dekket av svart ikke er spesielt hyggelig. Man kan ofte skjønne det, som når det som ligger under åpenbart er navn på informanter som risikerer noe og relasjoner som kan bidra til identifisering (all sånn etisk-pragmatisk refleksjon som Wikileaks gir blankt f i). Andre ganger, og spesielt når man får tilgang til originaltekster uten sladding, er det virkelig en gåte hvorfor noen har svertet ut teksten, og den kan iblant se direkte mistenkelig ut. Det er sjeldnere meningen. Nyhan og kolleger har imidlertid hatt en begrunnet mistanke om at det ikke er videre tillitvekkende når myndighetene «frigir» dokument som så viser seg å fortsatt skjule deler av teksten for leserne. Spesielt burde dette aktivere konspirasjonsteorier hos dem som er mest tilbøyelige til konspirasjonstenkning. I to eksperiment fant de støtte for første del av hypotesen: det å skjule deler av «informasjonen» i dokument som skulle demonstrere åpenhet, virker mot sin hensikt. Fullstendig åpenhet bidrar til å senke konspirasjonstenkning, sladding gjør det motsatte. Derimot fant de ikke støtte for at konspirasjonsmentalitet spiller noen vesentlig rolle for utfallet. Les hele: Classified or Coverup? The Effect of Redactions on Conspiracy Theory Beliefs. Brendan Nyhan, Franklin Dickinson, III, Sasha Dudding, Enxhi Dylgjeri, Eric Neiley, Christopher Pullerits, Minae Seog, Andy Simpson, Heather Szilagyi and Colin Walmsley Classified or Coverup? The Effect of Redactions on Conspiracy Theory Beliefs. Journal of Experimental Political Science, Tilgjengelig på CJO 2016 doi:10.1017/XPS.2015.21

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Konspirasjonsteori

Energetisk "medisin" (JREF forelesning 7)

At mennesket har en esoterisk «energikropp» tilknyttet den fysiske, at sykdommer skyldes ubalanser eller blokkeringer i denne energien, og at universet er gjennomstrømmet av samme vitalenergi er nokså nært «hard orthodoxy» i alternativbevegelsen skriver Chris Partridge i The Re-Enchantment of the West. Harriet Hall gir her en medisiners presentasjon av noen viktige trekk ved «energetisk medisin».

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Alternativ behandling

Stikkord: , ,

Relativt feil

Hvor feil og hvor riktig er det? Det å ha rett og det å ta feil er sjelden absolutter når det kommer til komplisert kunnskap. Vi tar kanskje i én forstand alltid litt feil, men litt mindre feil over tid, ettersom vi forhåpentlig tilnærmer oss gradvis bedre bilder av verden. Få har fortalt hvordan feil kan være relativt, klarere og enklere enn Isaac Asimov i denne klassiske artikkelen. Av Isaac Asimov. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Artikler, Kritisk tenkning

Mistenksomme sinn: konspirasjonsteorienes kognitive og sosiale psykologi

Rob Brotherton har skrevet den mest tilgjengelige og best oppdaterte innføringen i de siste årenes psykologiske forskning på konspirasjonstenkning, nemlig boken Suspicious Minds. Hvis du er litt interessert i hva denne forskningen sier, og hvordan man nå plasserer konspirasjonstenkning i forhold til menneskelig psykologi generelt, uten alt for mye teknisk sjargong og vanskelig diskusjon så er dette boken for deg. Han er kanskje ikke fullt så gnistrende en foreleser som skribent, men dette gir et lite blikk på noen typer funn, også enkelt presentert:

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Konspirasjonsteori, Psykologi

Stikkord: ,

Fra Dan Brown til Donald Trump: konspirasjonsteorienes fortsatte appell

Michael Butter har skrevet en av de aller mest interessante kulturhistoriske analysene av amerikansk konspirasjonskultur de siste årene. Boken, Plots, Designs, and Schemes, er samtidig Butters professoravhandling og dermed utgitt i en akademisk serie som (selvsagt) gjør den alt for dyr for de fleste. Boken er kanskje litt for dyr, men en bitteliten bit av innholdet er dekket i begynnelsen av dette foredraget, der han blant mye annet tar for seg hva som er konspirasjonsteorienes appell (og når), og litt om hvorfor tesen om at vi lever i konspirasjonsteorienes tidsalder er gal. Deretter går han inn på selve materialet, og det er som vanlig en nytelse å følge hans spesifikke analyser. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Konspirasjonsteori

Stikkord: ,

Akupunktur (JREF forelesning 4)

Akupunkturen er full av hull skriver Scientific American nylig i en populærvitenskapelig gjennomgang. Edzard Ernst tar for seg postulerte virkningsmekanismer etter at «energetisk medisin» møtte medisinsk diskurs med forutsigbart resultat. Og legger til at vi vel ikke trenger så mange fantasifulle virkningsmekanismer når vi ikke finner noen pålitelig effekt. Vi fortsetter altså med JREFs minikurs om alternativ medisin, hvor Harriet Hall i forelesning 4 snakker om akupunktur.

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Akupunktur, Alternativ behandling, Skeptikere internasjonalt

Stikkord: , ,

Reform i injurielovgivning – også i Nord-Irland?

Hindringer for ytringsfrihet kan arte seg på mange vis. Noen ganger er det, med varierende grader av gode og dårlige begrunnelser eksplisitte hindre. Andre ganger er det frykten for konsekvenser som rår, gjerne formidlet og forsterket gjennom sterke enkeltsaker. Nei, selv om det er mange og til dels groteske saker, handler det ikke bare om ekstremister. Nick Cohen gjør utmerket for viktige deler av bredden i You Can’t Read This, og noe av det handler om bedre etablert makt som ikke liker kritisk dekning. Som vi har vært innom i gjentatte episoder tidligere, var britiske lover for ikke lenge siden så skarpe i kravene til ytringer at de tiltrakk seg «injurieturisme» fra flere deler av verden. En målrettet kampanje fra Sense About Science, en kampanje vi helhjertet støttet, fikk etter hvert nok innflytelse til at lovverket ble endret. Kanskje ikke til det optimale, og det var nær på at det ble veldig lite, så det ble i alle fall til noe klart bedre. Samtidig gjaldt det ikke hele Storbritannia. England, Wales og delvis (primært for forskning) Skottland gjorde forandringer, men ikke Nord-Irland. Det kan det bli en slutt på nå, etter at en rapport anbefalte å harmonisere også nordirsk injurielovgivning med den engelske. Det foreligger allerede to forslag. Sense About Science kommenterer saken noe mer her, så får vi følge med og se hvordan ting utvikler seg.

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Media, Skeptikere internasjonalt

Fortelling i helsekommunikasjon

Kommunikasjon er mer enn formidling av fakta og metodene som skapte dem. Mennesket er et fortellende vesen. Vi tenker gjennom fortellinger, der mennesker gjør, opplever og føler. Liz Neely, leder for The Story Collider, snakker her om den sentrale betydningen av fortelling i helsekommunikasjon. Paperet er her, med følgende oppsummering/teaser: From public health campaigns to clinical settings, medical professionals must recognize, understand, and intervene in people’s most vulnerable moments. It is emotionally charged work, with the highest of stakes. Failure to connect with individual patients, other health care professionals, and communities can sabotage treatment, erode trust, and increase human suffering. Storytelling is a powerful tool for patients and providers alike to give voice to their experiences, confront illness and mortality, and connect knowledge to action. The dialogues created by storytelling are an essential component of effective, humane medicine.

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Medisin, Psykologi

Stikkord: ,

Kiropraktikk (JREF 3.forelesning)

Den australske kiropraktoren Bruce Walker vil reformere kiropraktikken. Nærmere bestemt vil han ha vekk en del unoter, falske løfter, anti-vitenskapelig propaganda og fremme bedre praksis som del av et evidensbasert helsevesen. Vi ønsker lykke til. At det nok (som vi vet) er en del motbakke kommer frem bare ved en nærlesning av teksten hans. For den som ikke kjenner til motbakkene byr vi på forelesning tre i JREFs alternativmedisinkurs, der Harriet Hall tar for seg kiropraktikk.

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Alternativ behandling, Kiropraktikk

Stikkord: , ,