I lys av de siste tiders skeptiske selvransakelser vil styret i Skepsis Norge presisere følgende:

Skepsis Norge har et styre, og det er bare medlemmer i dette styret, samt Asbjørn Dyrendal og Pernille Nylehn som er pressetalspersoner for organisasjonen, som kan komme med offisielle uttalelser på organisasjonens vegne. Men også styremedlemmer har en selvsagt ytringsfrihet som privatpersoner. Dersom de ikke presiserer at de er styremedlemmer når de kommer med en eller annen ytring så er den deres egen – som privatperson. Skepsis Norge sitt «ansvar» som sådan begrenser seg til det som er ytret offisielt av styremedlemmene som styremedlemmer.

I tillegg er det flere profilerte skeptikere som har skrevet på både bloggen, hovedsidene og i andre sammenhenger. Disse er ikke valgte talsmenn for Skepsis Norge, men mange er knyttet til organisasjonen som medlemmer. Ytringene sine står også de imidlertid først og fremst for selv. Skepsis Norge har i en god del tilfeller valgt å anbefale bla. blogginnlegg fra disse, fordi vi mener ytringene er i god tråd med det Skepsis Norge ønsker å stå for og drive med.

Noen skeptiske røster er heller ikke medlemmer av Skepsis Norge, og en del bidrag til Skepsis er skrevet av folk som ikke er skeptikere. Det er bidragenes kvalitet og relevans som avgjør, ikke vedkommendes selvoppfatning eller organisatoriske tilknytning.

Organisasjonens indre liv og holdninger kan man påvirke som aktivt medlem.

Håkon Mosseby – Publiseringsleder