Pharyngula kan fortelle den gledelige nyheten at J.Z. Knight saksøker en eks-disippel over retten til en del oppfatninger og «ritualer»:

Yelm channeler JZ Knight testified Tuesday she was so «disturbed» at reports that spiritual teacher Whitewind Weaver had «taken my school’s teachings, changed them around a little and then started teaching them» that she authorized a lawsuit.

Ah. Ingenting er som en god rettssak. Og Knight har vært i retten før. Faktisk i én av mine favorittsaker, en absurd, tre år lang sak om retten til «Ramtha».
Ifølge Knight er Ramtha – som hun altså «kanaliserer» – en ca. 35000 år gammel ånd av en kriger fra Nord-Atlantis. Så man skulle tro han var myndig og i stand til å velge hvem han skulle snakke med selv. Men da Judith Ravell begynte å kanalisere ham rundt 1992, gikk Knight til retten i Østerrike. Og etter tre år kom retten frem til at Knight hadde enerett på å «snakke med Ramtha».
Festlig nok.
Jeg har ikke sett domspremissene, men det ville forundre meg om ikke de inkluderte noe med åndsverk og rettigheter til slikt. Ellers kunne det jo bli gøy å forsøke den med andre ånder folk innbiller seg at de snakker med.