Det er mye å ta seg til om dagen. Blant annet skal hovedsidene også fôres innimellom. Så jeg har brukt kvelden på å få lagt klar en masteroppgave i religionsvitenskap: Angst død og religion. ”Terror Management Theory” som religionsteori – en kritisk diskusjon på hovedsidene.

Det er ikke helt banal lesning, og det ligger egentlig litt utenfor Skepsis hovedområde, men forfatter Per-Arne Larsen gjør et dykk inn i den moderne fagdiskusjonen som vi norske religionsvitere er nokså dårlige til å få frem ellers. Så for alle som er interessert i å se litt mer om hva enkelte av oss sysler med, og litt mer grundig diskusjon om hva muligens dette «religion» kan være for noe rart, hva det kan bunne i og hva det gjør – les.

Om ikke annet kan dere komme tilbake igjen og mobbe meg for de utvilsomme psykodynamiske røttene som tyter ut her og der. Mitt forsvar er at det er interessant å få belyst det også. Men det er altså den kritiske gjennomgangen og diskusjonen, med de ulike momentene og pekerne til nyere forskning av ymse sort som er det sentrale.

Per-Arne har gjort en fin jobb med å presentere de bitene av faget vi eldre oftest ikke kommer til, og det kan man jo også stikke over til ham og si. Og gi feedback på det man måtte finne interessant å mene noe om. Det er noen snarveier et par steder.