Stopp pressen – noen har funnet løsningen på «mysteriet» med Bermuda-triangelet! Igjen. Uten at agurken engang gir oss en liten ekstradimensjon eller noen utenomjordiske å kose oss med.

For nok en gang er det metangassbobler som skulle forklare «mysteriet»:

Metanen ligger vanligvis frosset i bergartene på havets bunn, men når den med jevne mellomrom slipper løs, skapes det en metanboble som utvider seg eksplosivt mens den farer mot havoverflaten.

Et skip som ligger i veien for denne boblen, vil når boblen kommer til overflaten miste all flyteevne, og umiddelbart bli sugd ned til havets bunn.

Er boblen stor nok kan den ifølge Monaghan også påvirke fly

Det er Nettavisen som melder dette med utgangspunkt i rapporter om en artikkel i «The American Journal of Physics». Som etter et lite søk i årgangene nok ikke ser så ny ut: artikkelen som dukker opp på «Monaghan» er fra 2003. Og den nevner ikke «Bermudatriangelet» med et ord. Selv om temaet selvsagt kan knyttes til det gjennom 70-tallsteorien om metanbobler.

Det finnes formodentlig noe annet og nyere fra eller med referanse til Monaghan som har mer med Bermuda å gjøre, for nyheten er full av detaljer som ikke har noe med artikkelen i American Journal of Physics å gjøre. Men om ikke denne artikkelen er noen veldig stor nyhet og ikke handler så eksplisitt om Bermudatriangelet, så kan vi finne en nyhet med referanse til samme type ting (bobler) og dette tidsskriftet i år også. Det er en ny artikkel – av en helt annen forsker – som er ute nå i 2010. Artikkelen gjør følgende observasjon:

With the confining barrier removed, the ship floating in the guide, and the air blower on, we found that the ship did not sink. Instead, it jittered up and down, staying close to the surface of the foamy water. Its rapid movements suggest that it is subject to a large but variable upward force, which adds to the buoyant force to counteract gravity and keep the ship afloat. We suspect that this force is a drag force caused by moving water entrained by the bubbles.

Som vel ikke var helt det enkle budskapet vi fant referert i Bermuda-vaset. Det er litt mer komplisert enn som så.

Journalist Thomas Paust (applaus) redder Nettavisen og saken fra å bli nok en «for god sak og for dårlig medium til å sjekke» ved å lage følgende kritiske oppfølger: Bermudatriangelet: -Dette er for dem som tror jorden er flat:

Det er vel teoretisk mulig, men jeg har vanskelig for å se at det skal skje gjentatte ganger. Man må jo ha et enormt reservoar av metangass. Man må kanskje ha jordskjelv eller noe sånt som mekanisme for å få metangassen fort nok ut. Det normale er at det bobler opp rolig og pent og ikke skaper noe problem, sier leder av faggruppen for oseanografi ved Havforskningsinstituttet, Bjørn Ådlandsvik, til Nettavisen.

Fint noen tar ansvar når agurkene blir lange.

Det er mye fint man kan formidle om bobler og metan og mye annet ved hjelp av denne typen saker. Problemet er at for å kunne bruke det som påskudd må man først konstruere et pseudomysterium. Det finnes nemlig ingen dokumentasjon som tyder på at det forsvinner flere båter eller fly eller noe som helst i «Bermudatriangelet» enn man skulle forvente ut fra størrelse og trafikk og sammenlignet med andre områder. Og den informasjonen er nå ikke gjemt bort i obskure skeptikertidsskrift – den er bare et lite tastetrykk unna, på Wikipedia:

When the UK Channel 4 television program «The Bermuda Triangle» (c. 1992) was being produced by John Simmons of Geofilms for the Equinox series, the marine insurer Lloyd’s of London was asked if an unusually large number of ships had sunk in the Bermuda Triangle area. Lloyd’s of London determined that large numbers of ships had not sunk there.[12]

United States Coast Guard records confirm their conclusion. In fact, the number of supposed disappearances is relatively insignificant considering the number of ships and aircraft that pass through on a regular basis.[11]

Hvilket skulle fjerne behovet for regelmessige metanbobler: Lloyds og Kystvakten samarbeider åpenbart med sånne skumle aliens som står bak for å late som om det ikke finnes noe mysterium å forklare…

(For mer om hvordan de tøysete mysteriekonstruksjonene om «Bermudatriangelet» ble til, les Kusches klassiske artikkel Kritisk lesing, nøyaktig skriving og Bermudatriangelet på hovedsidene.)