– Han har gått på HIVmedisiner i over 12 år. Kan han da bare slutte å ta de, siden HIV viruset er ”mytisk” som du sier?

– Ja, han bør slutte umiddelbart med anti-HIV-medisiner. Slutte 100%!

Passasjen over er utdrag av kommentarer på nettstedet Nyhetsspeilet under en artikkel om HIV og AIDS. Spørsmålet kommer fra en som forteller om en HIV-positiv venn, svaret kommer fra artikkelforfatteren. Mannen som svarte ble senere konfrontert med om han virkelig sto for dette? Svaret var ja, det gjorde han, og han er også villig til å forsvare dette standpunktet i en rettssal. Men disse mildt sagt oppsiktsvekkende oppfatningene av HIV/AIDS er bare toppen av et digert og hjemmelaget isfjell.

Hvem er denne karen? Hva er grunnlaget hans for å mene noe sånt som dette? Rolf Kenneth Myhre er navnet, og han var med å grunnlegge nettstedet Nyhetsspeilet – sammen med bla. Mike Cechanowicz, Frank Aune, Hans Gaarder og Armin Bahrami. Myhre er fortsatt en av redaktørene, og det er grunn til å tro at han forfattet selve det dogmatiske grunnlaget som hele denne nettpublikasjonen hviler på:

Nyhetsspeilet har som formål å fremme en trippeloppvåkning i Skandinavia ved å fronte et grunnsyn som består av følgende tre paradigmer/hovedtemaer:

  • Bevissthetsparadigmet (vår emnetag: «Bevissthet»).
  • ET/V-emnet: Vår erfaring med utenomjordiske intelligente vesener, deres fartøyer og artefakter (vår emnetag: «Kosmos»).
  • New World Order (NWO)-nettverket og dets konspirasjoner (vår emnetag: «Samfunn»).

Myhre har nedlagt forbud mot å diskutere dette grunnlaget, under sine tekster på Nyhetsspeilet. Dette er hans tankesett, og det fremstår som helt lukket for muligheten til endring.

Teksten dette er hentet fra beskriver mennesker som ikke aksepterer dette idésettet som ”trippelforvirret”, med et behov for ”oppvåkning”. Når de tre punktene utdypes blir det klart hva det er man skal ”våkne opp til”:

  • Alt er bevissthet, ikke materie – vitenskapsfolk skraper bare i tilværelsens overflate.
  • Jorda har vært og blir fortsatt til stadighet besøkt av vesener fra andre planeter.
  • En verdensomspennende og allmektig konspirasjon styrer det aller meste av det som skjer i samfunnet.

De aller fleste vil riste på hodet og le av sånt. Latteren setter seg kanskje fast i halsen når man sammenholder dette med Myhres HIV/AIDS-benekting. Man kan også bli nokså stum når man leser hva Myhres mest likesinnede partner – Mike Cechanowicz – har ytret på samme nettsted:

Når det er sagt er tiden inne for at de som er negativt polarisert, å innfinne seg i at de ikke lenger har noen funksjon her da selve planeten vil snart fornekte disse. Derfor er det nok like godt at de velger heller å inkarnere inn i et negativpolarisert livsform på en annen planet. Jo før desto bedre. Deres oppgave har nå gått ut på dato.

I klartekst; ”De som ikke mener det samme som oss kan dra til helvete.”

Tar ikke ansvar

Det er kanskje ufint å nevne Cechanowicz når det er Myhre jeg har valgt å ta for meg? Tvert i mot, det er generøst og snilt. Jeg kunne nemlig nevnt at nettstedet hvor Myhre er medredaktør brukes til forfekting av den bruneste holocaust-benekting og regelrett nazi-lefling, at det florerer med spådommer om forestående «terrorangrep under falskt flagg» og at en bergensk homeopat ikke bare kan homeopati, men også er ”ekspert” på vesener fra det ytre rom. Jeg kunne også nevnt at nettstedet brukes til å forfekte at EISCAT-anlegget i Tromsø har til formål å ødelegge klimaet og kontrollere hjernene til mennesker. Eller at eliten av landets konspirasjonsteoretikere har Nyhetsspeilet som sin ’stomping ground’. Nyhetsspeilet er også stedet hvor det praktisk talt er en vedtatt sannhet at Anders Behring Breivik umulig kan ha handlet på egen hånd og at han sannsynligvis er/var en ”tankekontrollert biorobot”. Jeg kunne selvsagt ha poengtert alt dette sammen med den mest aktuelle idéen som forfektes på Nyhetsspeilet om dagen: OL i London er et zionistisk/satanistisk gigantrituale i regi av Illuminati/NWO.

Men jeg skal ikke gjøre det, fordi det vil være feil å tillegge Myhre alle disse synspunktene – han har faktisk tatt avstand fra en del av dem. Påstandene om EISCAT tok han avstand fra basert på at det bare var grunngitt i én enkeltpersons nettskriverier som andre personer på nettet hadde ”kastet seg på”. Myhre selv henter mye av sin avvisning på nettstedet ZetaTalk, som jeg skal komme tilbake til. Det jeg imidlertid kan nevne er at Myhre mistenker at ”Joker-Holmes” – mannen som nylig skjøt vilt omkring seg i en kinosal i USA – er kontrollert av ondsinnede vesener fra andre planeter. Dette baserer han på nevnte ZetaTalk.

Som medredaktør har Myhre et krystallklart ansvar for å ta tak i denne galskapen som utspiller seg i hans egen bakgård. Viljen til å gjøre dette synes å være lik null. Derfor nevner jeg det likevel, vel vitende om at han vil forsvare det som utslag av ytringsfrihet, og det er greit. Spørsmålet mitt er likevel hvorfor han ikke bruker like mye tid på å diskutere på Nyhetsspeilet som han gjør andre steder? Er han redd for at det skal bidra til at han avdekker den irrasjonelle mangelen på sammenheng som er rådende der? Frykter han at denne avdekkingen skal føre til indre uenighet som ender med at Nyhetsspeilet går i tusen knas? Sagt på en annen måte; Tør han ikke utfordre ”sine egne”?

Nei, svaret er nok at så lenge ingenting av dette bryter med de tre dogmene Myhre har satt opp som ledende for Nyhetsspeilet, så lar han det passere. Logikken synes å være at alle påstandene over kan aksepteres ettersom de ikke uten videre bryter med Myhres tredelte tankesett.

Når både rett og galt er like rett

Myhre synes å kaste seg over enhver form for ”undertrykt kunnskap” som oppfyller et eller flere av følgende kriterier:

  • Den er motbevist av andre vitenskapsfolk og forkastet.
  • De aller fleste mennesker ler av den.
  • Den kan bare underbygges av ett av de tre dogmene nevnt over.

Slik sett er han ikke bare en klassisk konspirasjonsteoretiker som forsvarer denne ”undertrykte kunnskapen”. Myhres hensikt med å opptre på denne måten synes ikke å være noe annet enn et ønske om å gå over i historien som nok et ”miskjent geni”. Hans tro på at fremtiden vil godtgjøre det han skriver og mener er så sterk at han overhodet ikke lar seg hemme av at praktisk talt rubbel og bit er motbevist i samtiden. For ham er nettopp dét at påstandene og ytringene ikke lar seg underbygge av normal vitenskap – eller ganske enkelt sunn fornuft – et bevis på at han har rett. Han havner i en snodig verden hvor han tar både bekreftelse og avkreftelse av sine påstander som bevis på at han har rett. I Myhres verden er det nemlig Myhre som har rett. Mannen er en vandrende Catch-22.

Guddommen ZetaTalk

Forestill deg at du investerer i påstander og ytringer som foregir å komme fra vesener som svever rundt i et usynlig romskip utenfor jorden. Du blir så overbevist om sannheten i disse påstandene at du begynner å fortelle andre om dem, ja ikke bare fortelle andre om dem, du begynner også å argumentere for at de er sanne. Etter hvert finner du at du stadig oftere får ”svar” på nesten alt mulig rart fra denne kilden.

Gradvis bygges det opp i deg en samling virkelighetsoppfatninger som gjør det lett å skylde på andre mennesker for verdens ondskap. Du kan søke trøst i en oppfatning om at usynlige fremmede fra en annen verden holder handa si over oss og vil oss vel. Du blir etter hvert svært glad i den godt voksne amerikanske husmoren som formidler påstandene.

Så spår disse vesnene en nært forestående verdenskatastrofe hvor en hittil ukjent planet skal passere så nær jorden at kontinentene blir kastet rundt og Norge ender sør for ekvator. Men fremdeles klarer du å bevare din egen relative forstand. Du rømmer ikke bort fra ditt sedate liv i en norsk småby på Østlandet (eller oppfordrer andre til å gjøre det) og opp på fjellet. Nei, du fortsetter å standhaftig hevde din tro overfor andre mennesker. Og etterpå? Etter det tidspunktet hvor katastrofen skal ha inntruffet? Da fortsetter du i samme kjøret, stoler fortsatt like mye på guddommen din og later som om ingen ting har hendt. Og det er jo rett, ingenting hendte, men din guddom sa at noe skulle hende.

Dette er Rolf Kenneth Myhres ZetaTalk-verden. I lang tid har han hentet mesteparten av det han legger fra seg rundt omkring på nettet fra ZetaTalk, som drives av den uskolerte husmoren Nancy Lieder. De aller fleste vil etter en kort googling av dette se hva det er snakk om. Det er en helt egen verdensanskuelse som er så avsindig at de aller fleste normalt utstyrte mennesker bare rister på hodet og trekker seg leende unna.

Rottefanger og selverklært «ekspert»

Så hvorfor skal man i det hele tatt bry seg med en som opptrer sånn? Nei, si det. Forestill deg at datteren din på 15 år leser Myhres utredninger – innsvøpt i det oppstyltede og hjemmelagde kvasivitenskapelige språket han pleier å omgi seg med. Og hun begynner å tro på det. Forestill deg at din beste venn gjennom mange år blir smittet med HIV og begynner å tro på Myhre. Forestill deg at en kreftpasient starter kampen mot kreften med å vurdere om kreften er resultatet av en psykisk lidelse i ham selv. Forestill deg at din 70-årige onkel begynner å tro at verden går under i 2003, eller 2011, eller 2012. Forestill deg at bussjåføren som kjører deg til jobben ved EISCAT tror på Myhres Nyhetsspeil. Forestill deg at mennesker over hele Norge (og Skandinavia) begynner å tro på dette.

I folkeopplysningens navn er det riktig og viktig å tullrense Myhres skriverier, altså påvise alle feilene. Men det er et langt lerret å bleike, for tullet opptrer som løvetann i en villahage. Får den stå lenge nok sprer den seg og dukker opp året etter på helt nye og uventede steder. For Myhre har en egen evne til stadig vekk å dukke opp på nye steder med skriveriene sine, gjerne med gjentagelse av påstander som for lengst har vist seg å ikke holde vann. Og hver gang klarer han å narre nye mennesker til å tro på dette vanvittige verdensbildet. Derfor må tullet hans ikke bare forhindres i å frø seg, det må også trekkes opp fra jorda med rota. Og rota er tekstene på Nyhetsspeilet og på Myhres egen nettside.

Dersom man kun tar seg bryet med å påvise de saklige feilene og gjør Myhre oppmerksom på disse, da går man glipp av Myhres grunnleggende tankesett (som nevnt over). Man kan bli trukket inn i en tilsynelatende ”akademisk” diskurs med Myhre, men dette vil for hans del bare være et røykteppe – noe som skjuler hans egentlige agenda. Følgende passasje er nå fjernet fra Myhres artikkel om HIV/AIDS, men den gir et nokså godt bilde av hva Myhre egentlig tenker om denne typen diskusjoner:

Man kommer ikke videre i denne saken ved å finpusse på argumenter og detaljer ved HIV/AIDS-tematikken. Duesberg, Perth-gruppen og mange andre har gjort jobben sin mer enn godt nok. Mot konspirasjoner hjelper ikke vitenskapelige argumenter. Konspirasjoner må ses for det de er.

Til tross for bibliotekarutdannelse og en nokså marginal funksjon som sekretærforfatter av et par medisinske bibliografier, har Myhre en nærmest ubegrenset tro på egen ekspertise – på alle felter. De som har fulgt mannen i noen år har kommet ut av tellingen med hvor mange fagområder han mener han ”behersker”. På disse områdene er Myhre i følge ham selv en som besitter dyptgående kunnskap – ”fagets ABC” – mens praktisk talt alle andre er dilettanter.

Digging in the dirt

Så. Er dette bare en ufin drittpakke mot en mann som nok ser på skeptikere som sine hovedmotstandere? Selvsagt. Myhres holdninger til samfunnet, til vitenskapen, og til mennesker med andre syn på saker og ting enn ham selv er møkk. Det er nokså tydelig illustrert over. Men selv møkk kan bli til nyttevekster og dekorative blomster om det spres på riktig vis. Anse det som gjort.

Avslutningsvis har jeg en utfordring til Rolf Kenneth Myhre: Hva skal til for at du innrømmer å ha tatt feil om noe? Du kan selv velge fagområde og påstand, men kom så med klare og tydelige betingelser for at det du står for skal kunne bekreftes/avkreftes. Altså: ”Jeg mener at X fordi Y og Z. Hvis Y og Z viser seg å ikke stemme, så er X ikke lenger en holdbar mening og jeg vil slutte å forfekte den.” Jeg har i og for seg ingen illusjoner om at denne hansken blir plukket opp. Jeg prøver likevel, og søker en smule trøst i at det er lov å betegne Myhre som et dommedagsmehe og en nissetufs.

XXX

DISCLAIMER: Jeg er ateist, jeg er skeptiker og jeg er liberaler. I alle de klassiske betydningene av disse ordene. Dette er etiske, politiske og moralske tankesett jeg ”bekjenner” meg til, og som ligger til grunn for det aller meste av det jeg skriver på nett. Et vesentlig element i alle disse tre ståstedene – slik jeg opplever dem – er åpenhet for å endre oppfatning når ens egen oppfatning viser seg å ikke stemme.

Jeg har nettopp beskrevet en person som – i sin reaksjon på denne teksten – vil komme til å beskylde undertegnede for ikke å etterleve denne levereglen og de tre nevnte tankesettene. Så for å forsikre både ham og andre har jeg skrevet at jeg er åpen for å endre oppfatning om min egen viser seg å ikke stemme. Jeg lover at jeg ikke skal klamre meg desperat til en oppfatning dersom jeg får entydig informasjon om at den ikke stemmer.