Så var det omsider en norsk avis som kom så langt som til å ta opp at Ryke Geerd Hamer har flyttet til Norge og søkt om legeautorisasjon. Som ble avslått. Heldigvis.

Og selvfølgelig. Men Hamer har reist sak mot staten, en sak som vil gå for retten i april.

Det er, ikke underlig, siden Hamer har bosatt seg i Sandefjord, Sandefjords Blad ved Sigurd Øie som tok saken nå lørdag. Et lite utdrag fra saken:

Ryke Geerd Hamer er en omstridt person og kontroversiell tidligere lege, som er kjent i flere europeiske land. Dersom man skriver navnet hans inn i søkemotoren Google, får man opp til 45.000 treff.
Journalister sporet i ett tilfelle opp 50 pasienter fra et og samme sted der bare syv overlevde behandlingen. Resten døde.

Vi har skrevet om Hamer og hans norske disipler her tidligere, men det grunnleggende er skrevet hos forskning.no og oppsummert i Skepsisboken Åpent sinn eller høl i hue?.

Det er, som man vil se av en del av lenkene, en ørliten undertone av antisemittisme i «den nye germanske medisin. Selv om enkelte norske disipler har fjernet kvakksalveriet sitt fra akkurat den komponenten, har originalen fortsatt i samme spor. Som i dette nye dokumentet og dets påstander om at:

The conference participants gather in great concern from the point of view, that every day further 1500 people in Germany alone will be poisen to death with chemotherapy abuse and morphine. With the help of the German New Medicine® almost all relevant patients could survive.
This condition, by which until now more than 20 million Non-Jewish patients died, only in Germany, is the topic of this conference.

The conference participants have asserted that:

1. For 27 years the German New Medicine® has been discovered and known. And at around this time because of an article of the World Chief Rabbi Menachem Mendel Schneerson in the Talmud, all rabbis in the world are committed to ensuring that all patients Jewish faith will be treated with this in the past called “New Medicine” and now “German New Medicine®“.

Resten er ikke det spor bedre. (For dem som lurer på hvem «rabbiner» Gøtz er, så antydes svaret her og her.)

Kudos til Sandefjords blad for å ta saken. Les hele artikkelen. Gi gjerne journalisten ros.