Mens jeg er i gang med å foregripe begivenheter kan jeg like gjerne foregripe denne. Siden vi i Trondheim har verdens sterkeste konsentrasjon av forskere på satanisme (vi er to samme sted…) feirer vi det med å arrangere konferanse.

Faktisk, så vidt jeg vet, verdens første konferanse med satanismeforskning. Her er «Call for papers» som er sendt ut:

Satanism in the Modern World

19-20 November 2009

To be held at the Department of Archaeology and Religious Studies, The Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway.

This inter-disciplinary conference seeks to examine issues surrounding the phenomenon known as Satanism. We welcome papers on all aspects of Satanism, but the conference focus will be on Satanism as a practised religion or life-style, and to some extent on Satanism in culture and the arts, rather than on issues such as Satanic Ritual Abuse or Mass Media constructions of Satanism. Proposals for presentations are welcomed from postgraduates within all relevant academic disciplines. All presentations will be in English.

500 word abstracts (for presentations of no more than 20 minutes) should be submitted by Monday 31st August 2009. If an abstract is accepted for the conference, a full draft paper should be submitted by Monday 2nd November 2009. Please submit your abstract to both of the conference organisers, in Word or pdf format, following this order:

author(s), affiliation, email address, title of abstract, body of abstract

We will acknowledge receipt and answer to all paper proposals submitted, and will let all applicants know if their paper has been accepted by Monday September 14th.

De som styrer med den faglige delen vil være to stipendiater innen feltet: Jesper Petersen (NTNU) og Per Faxneld (Universitetet i Stockholm). Jim Lewis kommer som keynote, og Lord Bassington-Bassingtons sekretær skal underholde om svartmetallens historie.

I tillegg kommer sannsynligvis en rekke andre mer eller mindre svartkledde mennesker med usunne interesser. (Jesper og Per siler vekk de sunneste.)

Jeg gleder meg allerede.