Jeg er blitt fortalt at det har vært bittelitt oppstyr på Alternativt Nettverks Facebook-gruppe om dagen, og enkelte på Nyhetsspeilet er i harnisk. Som vanlig. Det skrikes nok (gjesp) en gang opp om sensur og heksejakt: Per-Aslak Ertresvåg er nemlig blitt utelukket som taler ved Alternativmessene. Eirik Solum kommenterte i den forbindelse at

vi i Altnett ønsker å gjøre det tydelig at konspirasjonsteorier f.eks om våre egne myndigheters ønske om å skade, drive terror eller drepe egen befolking, ikke er ideer vi ønsker å fremme. Tvert om slekter dette på den type ideer og forestillinger vi så tragiske følger av i sommer. Videre vil vi gjøre klart at Det Store Alternativmessen ikke er rett arena for denne type tematikk. …
Når det blir tydelig at bidragsytere står for svært kontroversielle synspunkter milevidt fra det Altnett og messen handler om eller sympatiserer med, aviser vi bidragsytere. Det vil vi også fortsette med. Det er ingen menneskerett å være utstiller eller foredragholder på Alternativmessen.

Godt sagt, og vi får ønske både Eirik og Øyvind Solum velkommen i sammensvergelsen, siden de hos NyS selvfølgelig sporenstreks ble inkludert i denne (en eller annen av dem) med bildeteksten: «Det ser ut som Alternativt Nettverk har alliert seg med Skepsis-gruppen og de ateistiske humanistene i deres forfølgelse av all alternativ tenkning.»

Vi trøster nettverket med at vi nok fortsatt skal klare å være uenige om svært mye, men vi gir kudos for en beslutning som ikke nødvendigvis har vært like enkel som den er klar og (forsøksvis) prinsipiell:

Ertresvåg er norsk alternativveteran, han har solgt en masse bøker, han har fått stor plass i nettverkets tidsskrift, og han har vært en fremtredende taler ved flere messer tidligere. Slikt kunne fort gi opphav til et ekstra behov for å beskytte seg selv ved å forsvare tidligere avgjørelser.

Det blir ikke enklere av at alternativbevegelsen har, som vi nylig har vært innom igjen en naturlig affinitet til konspirasjonstenkning. Det finnes, som i alle miljøer, motstridende tendenser, og det finnes andre, overgripende interesser. Men sammen med den indre logikken i alternativbevegelsens tenkemønster rundt kunnskap og allmenne holdninger til det å utelukke noe «alternativt» gjør det ofte grensedragning vanskelig, både sosialt og kognitivt.

Derfor er det desto mer gledelig når noen faktisk klart og tydelig sier fra at det går en grense et sted, at den er overskredet og at man ikke vil la seg bruke som arena for å fremme slikt. Beslutningen følger et spor etter en prosess der nettverkets forum (etter lengre slitasje) parkerte konspirasjonsteoriene til NyS på et sidespor og tok klar avstand fra dem. Det har også en dypere klangbunn.

På midten av 1990-tallet en gang, jeg har glemt helt når, diskuterte jeg første gang David Icke med Øyvind Solum. Icke var mye etterspurt i miljøet, fortalte Solum, men de syntes han hadde for mange tvilsomme, ekstreme holdninger og kontakter. Tilsvarende har han og andre også vært vaktsomme overfor andre ekstremister når de er blitt klar over dem. Hvilket ikke alltid er så lett i et landskap der idéer flyter veldig fritt og man ikke får så god hjelp av en systematisk kritisk granskning.

Vi kan være enig om at vi er uenige om mye. Men kudos til Eirik og Øyvind Solum for klar tale og beslutning.

Addendum

Forummoderator Arman har tenkt på det samme, observert nærmere og har litt og sitt å tilføye til det ovenstående. Han får herved ordet og begynner med dette spørsmålet:

Sprekker ekteskapet mellom konspirasjonsteoretikere og alternativbevegelsen?

Nylig skulle Per Aslak Ertresvåg etter planen holde et foredrag på Alternativmessen på Lillestrøm. Etter å ha sett nærmere på hvilke kilder og hvilke tanker Ertresvåg planla å foredra om bestemte messesjef Eirik Solum å avlyse foredraget. Hva resultatet ble ”på bakken” vites i skrivende stund ikke, men i den virtuelle verden ble det ramaskrik.

Kjetil Dreyer (velkjent fra vaksineaksjon.no og ymse andre kremmervirksomheter i alternativlandskapet) står fram som Ertresvågs fremste forsvarer på Alternativt Nettverks Facebook-side. Med stor patos og dårlig skjulte trusler forlanger Dreyer med store bokstaver å få vite hva som har skjedd. Etter kort tid kommer ihuga Ertresvåg-tilhengere på banen og slynger om seg med hatske meldinger som de så ”kvalifiserer” (slik man pleier der i gården) mot slutten med å slå fast at de ”bare ønsker fred, kjærlighet og høyere bevissthet”.

Solums forklaring på facebook framstår som en illustrasjon på et beger som er fullt. I lang tid har konspirasjonsteoretikerne sett på alternativlandskapet som gode jaktmarker. Her var det nok av folk som i frustrasjon over en komplisert verden og i jakten på en mening med tilværelsen hadde funnet noen av svarene i alternative behandlingsformer og en generell alternativ livsstil. Dessverre hadde ”åpenheten” også gjort dem mottagelige for tanker om at det måtte stå en makt bak makten, noen som trakk i trådene og drev verden i fortapelsen. Disse tankene ble konspirasjonsteoretikernes stikkord, enten de allerede var på plass i dette landskapet, eller kom over det utenfra.

I lang tid har kjente norske konspirasjonsteoretikere, fra miljøet rundt Nyhetsspeilet, Folkets Info, Norgespartiet, Scientologikirken og forskjellige andre (hovedsakelig) virtuelle samfunnsaktører, aktivt knyttet bånd mot alternativbevegelsen. Resultatet var forutsigbart: Før eller siden måtte konspirasjonsteoretikernes hatefulle verdensbilde av Illuminati, zionister og femtekolonnister kollidere med verdensbildet til alternativistene som stort sett besto av engler, utenomjordiske og pratsomme avdøde slektninger. Når verdensbildene dessuten ble noe man skapte selv og tilførte energi ved å gi deler av det oppmerksomhet, så måtte det bare gå gæli.

Interessant nok er det møtet med virkelighetens verden som fikk i stand denne kollisjonen. Eirik Solum sier på facebook at Alternativmessen har slitt med fallende besøkstall, derfor forsøker de å ta grep for å rette på dette. Det er liten tvil hos denne skribenten om at noe av de fallende besøkstall – og tilsvarende dalende omsetning for Alternativt Nettverk AS – tvang Solum til å forholde seg til virkelighetens økonomi: Noe måtte gjøres for å få tilbake de som i avsmak overfor konspirasjonsteoretikerne hadde vendt alternativbevegelsen ryggen. Som alle andre arrangementsarrangører med et visst realøkonomisk gangsyn valgte han å fjerne det som i allmennheten oppfattes som mest uspiselig: Åpne eller dårlig skjulte antydninger om at det lå en større offentlig norsk konspirasjon bak 22/7.

Diskusjon og debatt mellom skeptikere og tilhengere av alternative behandlingsformer har svært ofte blitt forstyrret eller regelrett ødelagt av konspirasjonskomponenten. Rett som det er har man oppdaget at konspirasjonsteorier har kommet på banen når de saklige argumentene har vært brukt opp. Ofte lenge før de saklige argumentene har vært oppbrukt. Enhver mulighet til å finne felles plattformer for dialog eller i det hele tatt å kunne enes om noe som helst har blitt ødelagt – på grunn av mer eller mindre gjensidig mistenkeliggjøring av motparten. Nå skal ikke denne skribenten ta for store ord i bruk, eller legge for mye vekt på enkelthendelsen på Lillestrøm, men det må være lov å gi uttrykk for glede over at dette nå forhåpentligvis kan ta slutt.

Dersom alternativbevegelsen en bloc, eller i det minste store deler av den, nå for alvor tar oppgjøret med konspirasjonsteoretikerne er det et solid og viktig grep. Det vil bety at det blir lettere for alle og enhver å diskutere seg fram til hva de positive og negative effektene av alternative behandlingsformer faktisk er. Det vil bli lettere å se at uenigheten ikke handler om verken livssyn, religion eller virkelighetsoppfatning, men enkle fakta. Enkle fakta som at besøket til den koselige homeopaten har en virkning fordi han/hun er snill og grei, ikke fordi remediene du får er virksomme. Enkle fakta som at naturlig ull er bedre enn kunststoffer og bør være å foretrekke om du fryser på beina. Enkle fakta som at vaksiner ikke er del av en ondsinnet plan om å avfolke verden, men snarere produktet av mange års forskning på naturlige virkninger av forskjellige stoffer i kroppen. Enkle fakta som at ingenting er bra for deg om du overdriver inntaket, men at små mengder av masse rart er svært lite farlig.

Men: Ingenting av dette betyr at skeptikere vil slutte å debunke uvitenskapelige eller irrasjonelle påstander eller at slike ikke fortsatt vil bli framsatt fra motparten. Men det betyr at diskusjonsklimaet mellom alternativforkjempere og skeptikere kan bli bedre fordi man er enige om at konspirasjonsteorier ikke bidrar positivt til gode løsninger på noe som helst. I det minste håper denne skribenten at man kan enes om dette.

Denne skeptivisten applauderer Eirik Solum og Alternativt Nettverk for en positiv og riktig beslutning, og ser fram til videre diskusjoner på informasjonsmotorveien uten hele tiden å måtte passe på at en traktor med en lekk møkkaspreder kommer og ødelegger både kjørebanen og sikten for begge parter.