Simon Singh har etter alt hva jeg kan se i praksis vunnet saken om de mye omstridte setningene British Chiropractic Association saksøkte ham for injurier over.

Ja, det er første april. Så jeg var også litt skeptisk først. Det hjalp godt med mailoppdatering fra kampanjen for reform av britisk injurielovgivning. For ikke å snakke om selve dommen.

Den sier mye, og har mye lesverdig. Men det viktigste er vel at tolkningen de kommer til er at Singhs utsagn kan forsvares som «fair comment», og uten den umulige bevisbyrden å vise at BCA bevisst førte kunder bak lyset.

Jack of Kent har som vanlig mer.