Og så var sjøormsesongen i gang, denne gangen med selveste Mersey-monsteret som pussig nok ikke forekommer i en eneste Beatles-låt. 

Sjøormen viser i det hele tatt en frapperende evne til å time sine årlige turer ut av hiet med sommersesongen, imponerende inverst proporsjonalt med øvrig nyhetstilfang.

Dermed er det mulig å unngå den store deler av året, i klar motsetning til synske, snåsamenn og strålevarslere.

Nå er det slik at hvis det er noe som hadde vært spennende, så var det å finne en vaskekte sjøorm (i hvert fall på lave temperaturer). Det hadde derfor vært greit om vi i hvert fall én gang fikk noe mer enn uklare bilder av noe lettere hva som helst, med eneste felles kjennetegn at det befinner seg i en sjø.

Eller et der fotografen – altså den som så motivet best – ikke mener det var en … sel.

Og selv om enkelte dissentere har antydet noe om en havnenise, tyder mye på at han har rett.

 En nedtur selvsagt at det fryktelige sjømonsteret er noe så vaskeekte og velkjent som en havert – eller gråsel som den også kalles.

 Selv om heller ikke denne forekommer hos Beatles.