Skepsis utfordrer aktive skeptiske bloggere til å prøve seg på nye temaer som kanskje er nye områder for norsk skeptivisme: Veisalting, internasjonal finanskrise og jordbruk.

Under møtet i forbindelse med utgivelsen av Humanist sitt ”Skeptisk til skeptikerne”-nummer fikk panelet blant annet spørsmål om det finnes ”hvite flekker på kartet” for skeptikerbevegelsen i Norge etter tjue år med skeptisisme? Det var Erik Tunstad som på denne måten utfordret Gunnar Tjomlid, Marit Simonsen og Halvard Hårklau til å si noe om det fantes ”nye” områder å være skeptisk til.

Tidligere i debatten hadde Marit Simonsen referert til amerikanske Atheism+, hvor ateister og skeptikere prøver å utforske en skeptisk tilnærming til blant annet kjønnsproblematikk og sosiale problemer. A+ søker på denne måten å utvide spekteret, for å se om man er for snever i sin skeptivisme. Marit refererte også at da dette spørsmålet ble tatt opp under TAM i Las Vegas var det en indignert (antatt) veteranskeptiker i salen som reiste seg og hissig utbrøt: ”Hvis dere vil holde på med de tingene kan dere finne deres EGEN organisasjon!”. Han ville vel helst at skeptikere fortsatt skulle fokusere på UFOer og astrologi.

Det vil ikke vi. Skepsis egner seg flere steder.

Svaret på det innledende spørsmålet om de hvite flekkene er altså: Ja, det finnes områder hvor skeptikerbevegelsen ikke har meldt seg på banen enda. Det finnes selvsagt unntak – også her – men i det store og hele er det konspirasjonsteorier og alternative behandlingsformer som har stått i sentrum for skeptikerne.

Det er det ingen god grunn til. Kritisk tenking og en rasjonell innfallsvinkel er nyttige redskaper på mange slags områder av samfunnet. Og der det trengs kritisk tenking er skeptikere svært godt rustet.

For å gjøre noe med dette lanserer Skepsis Norge

Skepsis’ Store Bloggutfordring

Utfordringen går ut til alle skeptiske bloggere og skribenter der ute, og man kan velge å plukke opp én av følgende tre hansker:

1) Skriv en bloggpost som gir svar på spørsmålet: Er salting av veiene i Norge bra for samfunnet?
2) Gjør en analyse av den internasjonale finanskrisa, med sikte på å vise hvilke funksjoner som har vært i sving og hvorfor de har fungert som de har gjort.
3) Skriv en bloggpost som gir svar på spørsmålet: Hva slags jordbruk er best for Norge og kloden?

Hvis du tar opp hansken vil vi gjerne høre fra deg, enten med en beskjed om at du tar utfordringen, eller at du gir beskjed når du har besvart utfordringen. Husk at for oss er ikke hensikten å diktere noen til å skrive/mene noe som helst. Hensikten er å forsøke å belyse nye arenaer med det skeptiske søkelyset.

Så! Gakk hen og skriv!