Etter noen år på NewsFlow med god design, er nå den gamle løsningen og de gamle sidene tilbake igjen. I det minste inntil det eventuelt kommer et nytt, fungerende Skepsis-styre som bestemmer noe annet, eller vi får et møte som legger ned.

I mellomtiden kan det hende at jeg benytter anledningen til å gjøre sånt her som andre visstnok gjør på Facebook og sånt. 

Først litt oppdatering:

For dem kanskje meget senere som måtte lure, så er altså alle kommentarer fra alt som har skjedd siden vi flyttet over på NewsFlow frem til i dag blitt borte. Muligens ligger de fortsatt i skjul på Disqus et sted, men du finner dem ikke koblet til innleggene her. Bildene er også vekk, hvilket sannsynligvis gjør enkelte ting like meningsløse som kodingen av tegn. Kanskje vil noen fikse disse problemene ved å bruke Internet Archives for å hente tilbake bilder, og ta seg tid til å renskrive der det er det som kreves.

I første runde har jeg prioritert å hente selve «artiklene», og sortert dem sånn noenlunde etter hvor jeg de mest hørte hjemme: som blogginnlegg eller artikler.

Og så har jeg oppdatert og rensket litt i bloggrullen. I første runde har jeg tatt vekk døde blogger (dem jeg vet er døde), dernest har jeg lagt til noen nye som reflekterer ting jeg har interessert meg litt for i det siste. Av disse vil jeg først og fremst anbefale Daniel Lakens The 20% Statistician og bloggen til Cultural Cognition-prosjektet ved Yale.

Den første er tungt inne i The Reproducibility Project innenfor psykologifaget, den andre har mye og godt å si om blant annet vitenskapsformidling og rollen kulturell kognisjon spiller i svært mange sammenhenger.

Det kommer sikkert flere når jeg oppdager hvilke faste stoppesteder jeg har utelatt. Før det kommer det noen gode videoforelesninger av internasjonale kolleger (tidligere lenket fra bl.a. undervisningsbloggen min).

*Edit* Også har jeg lagt inn en relativ nyoppdagelse: Jason Collins Evolving Economics dukket opp på horisonten for tidvis interessant kritikk av atferdsøkonomi i forlengelse av skandalene (jeg tror det blir flere) og problemene rundt forskningen på sosial priming.