Det er ikke bare Virrvarr som har skeptikerskole. Bloggerne bak Tankebrott har faktisk tatt det så langt som til å gjøre det til en bok ved nettopp navnet Skeptikerskolan. Handbok i kritiskt tänkande:

I dagens samhälle bombarderas du hela tiden med budskap. Det är lätt att drunkna i informationsflödet. Det är svårt att se vad som är sant och falskt, svårt att veta vem du kan lita på. Försäljare, debattörer, reklambyråer och kvällstidningar försöker alla styra dina val. Det är lätt att bli lockad av enkla lösningar och fantastiska erbjudanden.

Vad som behövs enligt författarna till Skeptikerskolan är en massiv dos av kritiskt sunt förnuft. En ordentlig omgång skeptiskt tänkande. Boken är ett verkningsfullt vapen mot bluffmakare, falska profeter och kvacksalvare. Men också en hisnande guide till den mänskliga fantasins mest vansinniga och uppseendeväckande teorier och idéer.

Jeg har ikke sett boken ennå, men det ser ut som et utmerket tiltak. Og mottoet er lovende – «Grundregeln lyder: Vi kan alla bli lurade.» Som Randi pleier å si.

Sjekk den gjerne ut og si din mening. I mellomtiden er Tankebrott føyd til i bloggrullen. (Jeg har lagt innholdsfortegnelsen under.)

* Inledning
* Skeptisk detektor
o Hur kan man, med tio enkla steg, bedöma om något är rimligt och baserat på goda grunder
* Felslut och argumentationsfel
o Retorik. Klassiska felslut, t.ex. att argumentera utifrån auktoritet eller att skuldbelägga via association. «Hitler var vegetarian, därför är det dumt att bara är grönsaker» är att skuldbelägga via association, som exempel
* Gå till källan
o Se till att kolla upp var saker och ting kommer ifrån. Inte alltid att den som citerar gör det rätt, eller har intresse av att göra det rätt
* Professorn kan ha fel
o Bara för att man har en fin titel är man inte alltid lämpad att uttala sig om saker och ting. En läkare behöver inte ha grund för sitt uttalande om sjukdomar eller läkemedel enbart för att denne är läkare
* Man ser det man vill se
o Vi människor söker oss gärna till det som bekräftar vår världsbild. Man behöver vara medveten om detta, både när det kommer till en själv och när det kommer till andra
* Orsak och verkan
o Bara att för att två händelser följer på varandra behöver det inte innebära att den ena orsakar den andra.
* Det är för bra för att vara sant
o Om något verkar vara «magiskt» så är risken stor att det inte är på riktigt. T.ex. folk som säljer mediciner som ska helt bota cancer eller HIV, internetföretag som säljer stora plasma-TV för en bråkdel av konkurrenternas pris
* Mirakel kräver mirakelbevis
o Har man en metod eller ett medel som verkar utföra något som idag ses som mirakel, som att helt bota cancer eller MS t.ex., så måste man vara väldigt, väldigt noga med bevisningen. Det räcker inte med att någon person säger att det fungerar, det måste undersökas och testas utförligt.
* Konspirationsteorier
o Genomgång av 11 september, mordet på Palme och John F Kennedy. Dessutom diskussion kring vad som är de vanligaste metoderna inom rörelsen för att förstärka sitt budskap och vad man gör «fel». Dessutom en titt på hur bilder används som redskap för att bygga på teorierna.
* Medicin, alternativmedicin och vaccin
o En populärvetenskaplig genomgång av hur medicinsk forskning fungerar, varför den skiljer sig från alternativmedicin samt varför alternativmedicin inte borde kallas för «medicin». Fungerar metoden så är det vanlig medicin. Dessutom diskussion kring hur framgångsrikt vaccination har varit för samhällets välmående och utökade medellivslängd.
* Skepticism och vetenskap
o Vad är skepticism och hur förhåller den sig till vetenskap. Vad skiljer filosofisk skepticism («jag är skeptisk mot ALLT!») från vetenskaplig skepticism («jag är inte så säker på det där uttalandet, vad finns det för bevis?»)