snakeoil.jpg R. Barker Bausell er biostatistiker og tidligere leder for et forskningsprogram for komplementære behandlingsformer ved University of Maryland, og Snake Oil Science: The Truth About Complementary and Alternative Medicine er resultatet av denne heldige kombinasjonen. Den første biten gjør at han har et godt og pedagogisk grep om forskningsmetodikk, den andre at han har en rimelig oversikt over forskningen på KAM: Hva som finnes, hvor det finnes og hva slags kvalitet den har.

Hovedspørsmålene – om det er noe som viser at KAM er overlegent eller lar seg skille fra placebo – besvares negativt. Det er på mange måter mindre viktig. Det er veien dit som teller, noe han også viser ved å legge stor vekt på å vise frem ulike fallgruber i forskning på behandling: Første 2/3 av boken er nesten i sin helhet viet potensielle feilkilder vi kan falle for når vi trekker slutninger – anvendt på komplementære behandlinger – og hvordan man kan korrigere for dem. Det er humant, pedagogisk, lettlest og tidvis morsomt. Selv om jeg har sett slike beskrivelser noen ganger før, er det fint å ha det så ryddig og i et akkurat passe omfang.

Siste del av boken er viet en kort gjennomgang av KAM-forskning og hva den viser, med grunnleggende basis i de kvalitetskriteriene han tegner opp underveis. Det er mer som en ettertanke, men selv om det er svært skissemessig er det greit å se.

Det største fortrinnet til boken er fokuset på hvordan kunnskap produseres, hvordan den kan gå feil, og hva man bør se etter. Her er mye stoff som med fordel kan brukes som etterutdanning for noen og enhver. Ikke minst for «helse»-journalister. Fordi den er så greit formidlet og streker opp på en så lettfattelig måte bør den også kunne fungere for en slik målgruppe. Helt uten at de hverken sliter eller kjeder seg i hjel.

Var det noen som ville høre litt mer spesifikt om hva den tar for seg? OK: Betydningen av placebo-kontrollerte forsøk og hva det mer praktisk kan innebære. (Det er ikke helt lett.) Betydningen av å forstå sånne ting som «regression to the mean» (svingningen i symptomer for kroniske lidelser), betydningen av og hva som konstituerer blinding (som ikke er helt lett og vanskeligere for mye KAM), «publication bias» og andre biaser. Og mye annet moro. Blant annet en del eksperimenter, hva de viser og ikke viser. I kortformat og greit fortalt. Selvfølgelig med referanser så man kan lese originalen.

Boken vil ikke hjelpe noen til å forstå en enkelt KAM-type, men det er en fin liten sak om man skal forklare noen hvorfor ting som tilsynelatende virker og kan se ut som det har forskningsstøtte ikke er så enkelt lell. Men det forutsetter at de er villige til å lære, og ikke har hodet fullt av konspirasjonsteorier.

Sånn sett har kanskje Bausell rett i at den med fordel kan anvendes for å minne forskere på hvor lett man kan lure seg selv – og ikke minst at temaene bør introduseres senest i ungdomsskolen.

Ellers er det en fin bok å ta med seg i solveggen sammen med litt kaffe og vafler. (For en mer utfyllende formell anmeldelse, les hva Science-Based Medicines Harriet Hall skrev i eSkeptic.)

R. Barker Bausell
Snake Oil Science: The Truth About Complementary and Alternative Medicine
Oxford University Press 2007, 324s.