Litt for tidlig gjennomlesning av oppspart påskelektyre kombinert med sen bestilling av erstatninger medførte et akutt «ned fra bokhyllen»-prosjekt i går. Først ute av jobbhyllene var en bok jeg har hatt liggende en god stund, nemlig Sudhir Venkateshs Gang Leader for a Day. A Rogue Sociologist Crosses the Line. Den ble innkjøpt som en første smaksprøve i forhold til det som virkelig interesserer meg, bøkene Off the Books og American Project. Jeg tenkte som så at om han ikke klarte å gjøre stoffet levende og interessant som fortelling i Gang Leader for a Day var det minimalt med grunner til å tro det ville bli bra nok når han fremstilte modeller og historie i mer formell sammenheng.

Bakgrunnen for bestillingen var en interesse som ble forsterket da jeg så på forskningen om den kenyanske Mungiki-bevegelsen for noen år tilbake. Det multidimensjonelle og -funksjonelle ved en ny religiøs bevegelse som fungerte som en gjeng, som økonomisk aktør, som lokal lov og orden, som reformbevegelse og diverse andre ting samtidig fikk meg til å innse at det er noen sider ved samtidsreligion, ikke minst i samfunn der formell orden har opphørt, religionshistorikere har hatt en tendens til å overse helt. Og de kan være viktige, så det er som vanlig gode grunner til å se hva gode faglige naboer har å fortelle oss.

Venkatesh skuffer ikke.

Gang Leader for a Day er ikke den boken jeg håper de andre er, men den er unektelig det jeg håpet den skulle være og litt mer. For det første var den en nesten uventet god erstatning for påskekrim. Det er nemlig en enkelt fortalt historie om Venkateshs mangeårige feltarbeid i Chicagos «projects», knyttet til crack-gjengen «Black Knights». Sånn sett er det en «true crime», i miljø der det meste som foregår er svart økonomi og kriminell virksomhet florerer. Det er heldigvis ikke fortalt som en. I klassisk feltarbeidstradisjon er informantene humanisert, heldigvis uten å romantiseres så mye at man mister av syne de voldelige og utbyttende sidene av virksomheten. Man får bare se så mye mer i tillegg.

En ting som gleder meg allerede ved denne boken, er hvordan gjenglivet som alternativ karrierevei kommer tydelig frem. For lesere av Freakonomics er det allerede klart at det for de fleste medlemmer er en nokså lite lukrativ virksomhet. Så hva er attraktivt ved den? I Gang Leader blir det tydelig at svaret er «fint lite» – så lenge det er noe å velge i. Når du ikke i noen videre grad har det, er status, beskyttelse, tilhørighet og muligheten for å tjene i det minste noe litt mer interessant i en nokså usikker og truende verden. De mer formaliserte beskrivelsene og analysene kommer formodentlig frem i American Project.

En annen ting som alltid gleder, er tydeliggjøringen av menneskene som aktører. Vel er de definitivt ofre for et system som ikke virker, som er korrupt og bidrar til en voldelig og undertrykkende hverdag, men slik er virkeligheten for alt for mange mennesker. Venkatesh forteller hvordan de tilpasser seg og handler som, etter beste evne, selvstendige aktører innenfor en slik virkelighet. Noen søker og får makt. For feltarbeideren er det disse som er inngangsporten til andre. De er nøkkelinformanter, og får både en human og en problematisert beskrivelse: Ved at feltarbeideren selv fremstår som nokså tvilsomt hjelpeløs og naiv, trekkes det frem episoder har bidratt både til vold og utbytting, samtidig som det aldri mistes av syne hvor multidimensjonell ledernes rolle er og hvor mye han skylder dem.

I tillegg til å handle om kriminelle system omhandler deler av fortellingen også kriminelle episoder: Vi får både dramatiske episoder med «drive by shootings» og forklaring av deres logikk og hvordan ulike typer gjengledere reflekterer og handler rundt det. Vi får en introduksjon der forfatteren forteller om hvordan han blir «tilfangetatt» av gjengen og gradvis får innpass i miljøet, vi får hevnaksjoner og gjengjustis demonstrert, det siste gjentatte ganger. Og vi følger samtidig gjenglederen «J.T.», en karismatisk og dyktig manager med god utdannelse, gjennom hans og gjengens vekst og fall ved helt overordnede sosio-økonomiske og demografiske faktorer: Da høyblokkene crack-økonomien var sentrert rundt ble revet, forsvant en sentral del av økonomien i det hele.

Det er en bok som utvilsomt kunne vært tykkere, men på den annen side betyr det at det finnes minst to «prequels» som tar for seg enkelte sider langt mer i dybden. Kanskje det blir påskelektyre neste år. I mellomtiden anbefales denne for noen opplysende og spennende timer på sofaen. Selv om temaet unektelig er langt mer seriøst enn ren underholdning.

Sudhir Venkatesh
Gang Leader for a Day. A Rogue Sociologist Crosses the Line
Penguin 2008, 302s.