Jeg tilbringer deler av morgendagen i et møte som blant annet skal omhandle temaet «hvordan lykkes som instituttleder». Hvilket fikk meg til å tenke på semesterstart og noen andre som gjerne trenger noen strategier for å lykkes. Nemlig nye (og mange gamle) studenter. Til informasjonsmøtet tenkte jeg derfor lage en liten og oversiktlig stikkordsliste (og en kort «tale») om hva de kan gjøres for å lykkes som studenter. Og da mener jeg i denne sammenhengen faglig.

Det jeg har å si i første omgang er noen veldig enkle tips. Og det er neppe noen veldig komplett liste, i tillegg til at den nok inneholder enkelte nesten fagspesifikke løsninger. Så jeg tenkte å forhøre meg om det er noen av leserne her som har flere og bedre tips.

Jeg skal spare dere for formaningstalen det begynner med. Men det begynner altså med noen forsøk på å si at vi stiller andre krav på et universitet, og at det ikke er noen skole. Du er på egen hånd, så hvordan kan du gjøre det beste utav det?

1. Lag en arbeidsplan.

For å komme gjennom pensum må du lese en bestemt mengde i gjennomsnitt pr. dag. Ikke alle dager har like god tid til lesing, så planlegg en uke. Før liste for hver dag. Du skal ha lest X antall sider. Summér ved slutten av uken.

Du kommer til å støte på problemer, med motivasjon, med konsentrasjon. Her et mantra: Prøv. Bare fem minutter!

2. Det hjelper ikke bare å lese. Du skal også huske og forstå, skille essensielt fra mindre vesentlig, hovedpunkter fra underpunkter, sterke argumenter fra svakere. Når du har lest et antall sider, ta en liten pause. Lukk deretter boken og noter stikkord av hva du husker og tenker: viktige ”fakta”, viktige problemstillinger. Sjekk hva du forsto og ikke.

3.. Til det siste hjelper det veldig å ha noen å diskutere og snakke med. I tillegg til at det er sosialt og fremmer trivsel, har godt planlagte kollokviegrupper en viktig læringseffekt.

4. Etter noen ukers effektiv lesing: Løs gamle eksamensoppgaver. Først i stikkordsform, så med mer fullstendig tekst.

Det er i korte trekk første trinn slik jeg ser det. Og det er selvsagt mer til hvert enkelt. Hva kan/bør fylles ut (når det skal være veldig kort), og hva har jeg helt oversett? Hvilke strategier har dere (evt. mis-)lykkes med?