Det er budsjettid og straks eksamenstid også. Ikke at det betyr mye i en uke der Ben Goldacre har holdt to foredrag i Norge, med skeptikere godt representert begge steder. Men det betyr at jeg var nesten så desperat etter stoff at jeg grep til avslutningen av blogg»serien» om konspirasjonsteori som esoterisk diskurs. Eller begynte å fortelle om hvor i religionshistoriens landskap folk som mente de kunne helbrede, kommunisere med engler, døde og dyr egentlig ville vært rundt første tiår forrige århundre (mye det samme som enkelte nå).

Heldigvis ble dere spart for begge deler av Pål Digernes, som sendte meg sin øvingsoppgave om davidicke.com. Jeg drar dermed på spøkelsesjakt, så kan dere heller kose dere med en ny runde om den godeste Icke.

Øvingsoppgave om DavidIcke.com

Innledning

I denne øvingsoppgaven vil jeg danne meg et overblikk over nettstedet davidicke.com og gjøre rede for det i forhold til relevante teorier fra pensum. Med overblikk ønsker jeg å se på bredden av innholdet som man finner på nettstedet og ikke gå i dybden på noe.

 

Innledningsvis vil jeg presentere nettstedet med inntrykkene jeg ble sittende med som førstegangsbesøkende. Deretter vil jeg kort redegjøre for emnene og innholdet som er å finne på nettstedet. Etterpå vil jeg se på DavidIcke.com i forhold til Barkuns forskjellige typer konspirasjoner, Christopher Partridges okkultur og Barkuns Fakta-fiksjon ombytting, ved først å presentere teoriene og deretter komme med eksempel fra nettstedet.

 

På nettstedet finner man ingen «om oss»-sider og det står heller ingen plass hvem som driver nettstedet. Siden det blir kontinuerlig oppdatert er det lite sannsynlig at det er kun en person som driver det. For enkelhets skyld vil i denne artikkelen skrive som om det er David Icke som den som driver nettstedet.

 

Hoveddel

Det essensielle i  en konspirasjonsteori er å forklare ondskapen som skjer i verden. De som står bak konspirasjonen er ofte en fremmed utenfra som kamuflerer seg som vanlige borgere. Konspiratørene i en konspirasjonsteori er nødt til å jobbe i det skjulte for å oppnå sine onde mål. I en slik verden er det et skarpt skille mellom det gode og det onde. Det er tre punkter som dukker opp i så og si hver eneste konspirasjonsteori. En, Ingenting skjer ved tilfeldighet, alt som skjer og har skjedd var ment for å skje. To, Ingenting er som det ser ut, utseende kan bedra fordi konspiratørene ønsker å bedra befolkningen for å nå sine onde mål. Tre, Alt er tilknyttet, fordi deres verden ikke har rom for tilfeldigheter er det trodd at mønster er overalt og det gjelder bare å knytte hendelsene sammen (Barkun 2003: 3-4).

 

Nettstedet DavidIcke.com

Noe av det første man tenker på når man kommer inn på siden er at det minner en om filmen «the matrix» fra 2001. Tvilsomt tilfeldig, etter som det står «David Icke.com exposing the dreamworld we believe to be real». Det andre man legger merke til er at linkene til diverse overskrifter på nettet under «headlines» på forsiden blir kontinuerlig oppdatert. Under overskriften vil man finne en fane med lenker til sidens underkategorier. Her finner man «home», «headlines», «archives», «subscribers» og «forum». (DavidIcke.com: n.d. )

 

Om man går inn på «archives» vil man finne en enorm mengde med kategorier, 42 totalt, med opptil flere tusen artikler i hver kategori. Her finner man ikke bare kategorier som «Useless media», «new world order», «reptilian agenda» og «new physics», men også «humour» og «music». «Useless media» tar for seg hvordan mainstream media forvrenger sannheten og jobber for konspirasjonen. «Illuminati» handler om illuminatis medlemmer og deres planer. Mange av kategoriene ser ut til å ta for seg mye av det samme, slik som «illuminati» og «new world order». På grunn av at nettsiden kan sees på som en superkonspirasjonteori, som vi skal se på senere, vil mange av ideene om new world order, reptiler og illuminati blø inn i de andre kategoriene. Kategorien «the awakening» ser ut til å ha et mer positivt utsyn på livet da flere av artiklene handler om folks opprør mot uretten i verden. (DavidIcke.com: n.d.)

 

Om man går inn på tilfeldige artikler vil man finne at de fleste av dem er lenker til andre nettsteder, med bare en kort smakebit av artikkelen på davidicke.com. Andre er youtube-filmer. På artiklene finner man ikke kommentarfelt som man ofte gjør på andre nettsteder som nettaviser og lignende, dette kan man se på sidene som er beskrevet i denne oppgaven. Dette med det at davidicke.com har et forum kan tyde på at David Icke ikke ønsker at hvem som helst bare skal komme inn og legge fra seg en kommentar for så forsvinne, men faktisk gå inn på forumet for å bli en aktiv deltager.

 

DavidIcke.com som superkonspirasjonsteori

Det finnes tre forskjellige hovedtyper av konspirasjonsteorier. De varierer i størrelse og bredde, fra teorier som tar for seg en spesifikk hendelse til de som er så brede i omfang at de tar for seg verdensbildet de foregår i. Superkonspirasjoner (superconspiracies), som er den bredest formen for konspirasjon, tar opp i seg de to mindre konspirasjonstypene, hendelsekonspirasjoner (event conspiracies) og systemiske konspirasjoner (systemic conspiracies). Hendelsekonspirasjoner er når konspirasjonen er holdt ansvarlig for og konsentrerer seg om en enkelt hendelse, slik som Kennedy-mordet og prinsesse Dianas død. Systemiske konspirasjoner er når konspirasjonen er trodd å ha brede mål, som for eksempel overtagelse av land eller til og med verden. Denne type konspirasjonsteori er vanlig blant dem som fokuserer på en enkelt gruppes antatte planer, slik som jødene, frimurere, katolske kirke og kommunister. Superkonspirasjoner kobler sammen flere konspirasjoner i et hierarki. Hendelses- og systemiske konspirasjoner blir koblet sammen. På toppen av hierarkiet sitter en fjern og allmektig kraft som manipulerer de mindre konspiratørene (Barkun 2003: 6). Eksempel på kreftene som rår på toppen av den hierarkiske pyramiden er illuminati (barkun 2003: 5).

 

På DavidIcke.com er flere hendelseskonsprasjoner og David Icke kobler sammen flere flere av dem med en så og si allmektige organisasjoner som orkestrerer alle hendelsene i verden. Illuminati blir blant annet holdt ansvarlig for prinsesse Dianas død (davidicke.com: 21.09.10). Nettsiden inneholder et klipp fra FoxNews som angivelig skal komme med bevis for at Dianas død ikke var et uhell. Det som kobler hennes død og illuminati sammen blir ikke forklart på siden.   David Icke linker også til en side som hevder å ha funnet en sammenheng mellom 9/11 og Oslobombingen den 22. juli. Her sies det at før angrepene ble det foretatt øvelser som dreide seg rundt samme scenario som angrepene (davidicke.com: 23.07.11).

 

I artikkelen «Isle of Wight… nice place, shame about the cesspit» (DavidIcke: 29.04.10), skrevet av David Icke selv, blir kobling mellom Isle of Wight sine nye bygninger som ikke står i stil med den gamle arkitekturen koblet opp mot satanistiske pedofile frimurere. På denne øya skal det i følge David Icke foregå avling av unger til barnedrap, smugling av narkotika og  hvitvasking av penger. I denne artikkelen hevder David Icke at satanister og pedofile ønsker kontroll over sosialtjenester over hele verden for å hjelpe dem i å skaffe barn til ofringer og for å dekke for dem. Linken mellom Isle of Wight, satanisme og frimurere kan også sees i en annen artikkel, selv om den ikke er like utdypende (DaviIcke.com: 12.12.10).

 

I følge David Icke er verden styrt av reptilbesatte mennesker og pedofile satanister og frimurere. Frimurere er en kjent gruppe med skjulte hensikter. Frimurere er koblet til satanister, som forsåvidt er en kjent gruppe mennesker, men er gitt en mye mer organisert rolle enn hva den egentlig kan sies å ha i vår verden. Detter er et godt eksempel på systemisk konspirasjon.

 

Okkultur

Det kultiske miljø er den kulturelle undergrunnen til samfunnet og omfatter all avvikende tro, som alternativ vitenskap og medisin, romvesen, psykiske og alternative religioner. Alle disse forskjellige emnene har det til felles at de er unormale og avvikende i forhold til samfunnets dominante kultur . Dette fører til at talspersoner for forskjellige retninger i det kultiske miljø har det til felles at de må forsvare deres rett til fri religionsutøvelse og at de derfor sjelden kritiserer hverandre. Det kultiske miljø er individualistisk, i det at hver enkelt person er på leting etter et livssyn eller religion som er personlig tilfredsstillende. (Campbell: 1972: 122-124)

 

Begrepet okkultur er en utvidelse av Colin Campbells begrep det kultiske miljø (cultic milieu). Mystisisme er sentralt i forhold til Campbells kultiske miljø (Campbell: 1972: 124-126), men er ikke felles for alle deler av det kultiske miljø og er ingen god fellesnevner (Partridge: 2004: 66-67). Det okkulte refererer til det hemmelige eller skjult, senere har det blitt utvidet til å ta for seg esoteriske og begrenset kunnskap. Partridge utvider begrepet til å ta for seg et mye større spektrum av tro og praksis som kommer fra østlig spiritualisme, hedendom, teosofi, alternativ viten og medisin og tro som har utspring fra generell kulturell interesse i det paranormale. Jeg vil foretrekke å bruke termen okkultur i stedet for det kultiske miljø med hensyn på DavidIcke.com da den er mye mer beskrivende i forhold til nettstedets innhold som ikke handler mye om alternative trosretninger.

 

Som allerede nevnt er arkivene til DavidIcke.com full av kategorier med svært variert innhold og mange av dem er svært like i innhold, som for eksempel kategorien om satanister og frimurere. Dette kan være for at alle skal kunne finne noe de er interessert i, selv om du for eksempel er interessert satanister betyr det ikke at du er interessert i frimurere. Men, siden kategoriene har en del overlapping kan en raskt kjøpe de andre teoriene som blir presentert her.

 

De aller fleste av artiklene på nettstedet består for det meste av en smakebit og en lenke til hovedartikkelen som befinner seg på et annet nettsted. Ikke bare blir der på dette viset gitt anerkjennelse til personen som skrev artikkelen, men leseren blir blir også utsatt for flere syn innen okkulturen om leseren velger å studere det nye nettstedet. Dette viser hvordan David Icke også henter informasjon fra andre personer inne i okkulturen enn ham selv og hvordan DavidIcke.com er en del av en større kultur.

 

DavidIcke.com har en egen kategori i arkivene som heter «useless media» samtidig som han bruker mainstream media som en sikker kilde når det passer ham som for eksempel artikkelen «Large Hadron Collider Broken by Bread Dropped by Passing Bird» (DavidIcke.com: 07.11.09) som er hentet fra the telegraph. David Icke velger og vraker stoff han mener er relatert til nettstedet. Han er mot religioner, da spesielt de store offentlige religionene, og har en egen kategori som heter «religious fraud». Her finner vi blant annet artikkelen «The Internet: Where Religions Come to Die» (DavidIcke: 14.04.10), som er en youtube-film. Denne filmen er laget av den kjente youtube-brukeren Thunderf00t (youtube.com/thunderfoot) , som er kjent ikke bare for sine antireligiøse filmer men også filmer om skeptisisme og moderne vitenskap, noe som ikke nødvendigvis står så høyt i kurs på DavidIcke.com. Disse eksemplene har ikke nødvendigvis noe med undergrunnsbevegelsen som er okkulturen, men de viser godt hvordan en konspirasjonsteoretiker kan velge og vrake mellom alle typer kilder.

 

Fakta-fiksjon ombytting

Fakta-fiksjon ombytting (fact-fiction reversal) er når forskjellen mellom fakta og fiksjon viskes ut og de to faktisk bytter plass i konspirasjonsteoretikerens verden. Dette er direkte relatert til tanken, som er nevnt tidligere, om at ingenting er hva det gir seg ut for å være. Informasjon fra offisielle kilder blir ikke regent som troverdige. Dette er fordi teoretikeren tror de samarbeider med de onde kreftene som styrer verden. Derfor mener de at slik informasjon er til for å bedra snarere enn å opplyse. Opplysninger som den dominante kulturen regner som sanne er for teoretikeren fiktive.

Fiksjon, slik som filmer og bøker, blir  sagt å være nøyaktige beskrivelser av virkeligheten. Av og til blir de sett på som kodede beskjeder beregnet på konspratosjonens egne medlemmer. Andre ganger kan det være at forfatteren har gitt den «reelle» informasjonen en fiktiv form av frykt for at direkte representasjoner ville være for forstyrrende. Andre ganger er det trodd at konspiratørene bruker filmer og bøker i en plan til å indoktrinere det naive samfunnet, eller som en plan for å forberede massene på en fremtidig hendelse. (Barkun: 2003: 29-33)

 

Artikkelen «Dr. Who signals Plan to destroy Israel» (DavidIcke.com: 27.08.2011) er et tydelig eksempel på fakta-fiksjon ombytting. I dette tilfellet er den britiske science-fiction TV-serien tolket som produsert av Illuminati, med alle mulige illuminati-kjennetegn, multi-seksualitet, anti-religion og okkulte symboler. Hva artikkelen mener Illuminati skal bruke serien til er ikke presentert i smakebiten til artikkelen og man må følge linken for å få vite svaret.

 

Fiksjon blir også tolket som de «onde kreftenes» skamløse demonstrering av makt, slik som artikkelen «Shapeshifting reptilians on new CBS childrens cartoon» (DavidIcke.com: 27.11.07), som bare er en overskrift og en link til en youtube-film. Sammenhengen mellom David Ickes hamskiftende reptiler og tegnefilmer for barn eller hvorfor reptilene ville gjøre dette er ikke utdypet i artikkelen. Dette kan også sees i artikkelen «The Illuminati in Movies» som er en youtube-film som viser hvordan illuminati-symbolikk er å finne overalt i filmer.

 

Vi finner også eksempel på fiksjon som er til for å forberede oss på fremtiden og andre vår oppfatning av virkeligheten. Artikkelen «The Hidden Message in Pixar’s Films» (DavidIcke.com: 28.05.11) inneholder en smakebit av en artikkel og en link til hovedartikkelen som tar for seg hvordan Pixar gjemmer subliminale beskjeder i filmene sine for å endre måten en hel generasjon oppfatter verden. Her er nok påvirkingen fra Pixars filmer ment som negativ snarere enn positiv, tatt i betraktning av DavidIcke.com sine andre artikler.

 

Avslutning

Denne oppgaven har tatt for seg nettstedet DaviIcke.com i forhold til, det jeg mener er, relevante teorier fra pensum. DavidIcke.com inneholder flere tusen artikler og et helt fullstendig overblikk er umulig å få til i en så kort oppgave og det er andre teorier som kan knyttes opp mot nettstedet. Det er derfor svært vanskelig å komme med konkluderende kommentarer om DavidIcke.com annet en at, ja, vi her har å gjøre med en konspirasjonsteori. Vi kan da kort ramse opp hva jeg har gått gjennom i denne oppgaven. Innholdet på DavidIcke.com ser ut til å være løst knyttet rundt konspirasjonsteorier om en skjult gruppes onde planer om å ta over verden. De aller fleste artiklene, som jeg har vært innom, dreier seg om mye av det samme, at en ond gruppe står bak de forferdelige hendelsene i verden. Dette ser man best gjennom Barkuns forskjellige kategorier av konspirasjoner. Måten David Icke kommer frem til denne informasjonen er best forstått gjennom Barkuns fakta-fiksjon ombytting og Partridges okkultur.

 

Litteraturliste

Barkun, Michael 2003 A Culture of conspiracy – Apocalyptic Visions in Contemporary America Berkely Los Angeles California, University of California Press

Campbell, Colin 1972 The cult, cultic Milieu and secularization i: Kompendium RVI2125. 2010. Trondheim, Kompendieforlaget

Partridge, Christoffer 2004 The Re-Enchantment of the West – Volume 1 London, T&T Clark International

DavidIcke.com n.d. http://www.davidicke.com/ (13.10.11)

DavidIcke.com n.d http://www.davidicke.com/articles (13.10.11)

DavidIcke.com 2007. Shapeshifting reptilians on new CBS childrens cartoon http://www.davidicke.com/articles/reptilian-agenda-mainmenu-43/10180-shapeshifting-reptilians-on-new-cbs-childrens-cartoon (12.10.11)

DavidIcke.com 2009. Large Hadron collider broken by bread dropped by passing bird http://www.davidicke.com/articles/new-physics/28352-large-hadron-collider-broken-by-bread-dropped-by-passing-bird

DavidIcke.com 2010. Mysterious Snake Appears in Painting of Queen Elizabeth I http://www.davidicke.com/articles/reptilian-agenda-mainmenu-43/31312-mysterious-snake-appears-in-painting-of-queen-elizabeth-i (12.10.11)

DavidIcke.com 2010. Illuminati Murdered Diana http://www.davidicke.com/articles/coverups-mainmenu-65/38760-illuminati-murdered-diana-.(12.10.11)

DavidIcke.com 2010. The Isle of wight … nice place shame about hte cesspit http://www.davidicke.com/articles/illuminati-criminals-mainmenu-58/33410-the-isle-of-wight-nice-place-shame-about-the-cesspit(12.10.11)

DavidIcke.com 2010. 14 years on there is still no trace of Damien Nettles http://www.davidicke.com/articles/satanism-mainmenu-55/41938-14-years-on-there-is-still-no-trace-of-damien-nettles (12.10.11)

DavidIcke.com 2011. The hidden message in Pixar’s films http://www.davidicke.com/articles/symbolism-mainmenu-44/49068-the-hidden-message-in-pixars-films- (12.10.11)

DavidIcke.com 2011. Dr. who signals plan to destroy Israel http://www.davidicke.com/articles/useless-media-mainmenu-60/52657-dr-who-signals-plan-to-destroy-israel- (12.10.11)

DavidIcke.com 2011. The Illuminati in movies http://www.davidicke.com/articles/illuminati-mainmenu-57/50943-the-illuminati-in-movies (12.10.11)

DavidIcke.com 2011. David Icke – The Reptilians – the Schism – Obama and the New World Order http://www.davidicke.com/articles/reptilian-agenda-mainmenu-43/50751-david-icke-the-reptilians-the-schism-obama-and-the-new-world-order- (12.10.11)

2011. Oslo Police Conducted Bombing Exercise Days Before Terrorist blast http://www.davidicke.com/articles/coverups-mainmenu-65/51268-oslo-police-conducted-bombing-exercise-days-before-terrorist-blast (12.10.11)