Ivrige lesere husker muligens multi-brevkurs»doktoren» Robert O. Young og hans kur for alt. Som den minst hukommelsessvekkede kanskje også husker, har han rekruttert ivrig blant likesinnede i Norge. Og mest umiddelbart minneverdig er kanskje en alt annet enn ukritisk artikkelserie om kvakksalveriet, pseudovitenskapen og pyra «nettverkssalget» som gikk i Stavanger Aftenblad.

Ikke uventet har en disippel uten sans for kritisk søkelys på tøvet klaget serien inn for PFU. Det er som vi husker også en vanlig strategi for alle som vil forsøke å hindre for mange negative reaksjoner etter avsløringer, og ivrig i bruk hos alt fra vitaminselgere til nygermanske positivtenkere.

Uten at det som regel hjelper så mye, og ei heller i denne saken:

Utvalget verken kan eller vil uttale seg om Youngs teorier, eller effekten av hans behandlingsopplegg, men vil mene at Youngs synspunkter er såpass kontroversielle at han må tåle medienes kritiske søkelys på virksomheten. Videre ser utvalget at det her finnes ulike syn, og at dette også kommer til uttrykk i artiklene som er påklaget.

Dermed er konklusjonen klar og som forventet: : «Stavanger Aftenblad har ikke brutt god presseskikk.»

Det er en glede får et lykkelig utfall. La oss håpe så også skjer saken til Hardeep Singh.

Singh er sistemann ut så langt i spetakkelet den makt-, men lite ytringsvennlige britiske injurielovgivningen skaper, i en sak våre venner i Libel Reform omtaler slik:

Tomorrow journalist Hardeep Singh will be at the High Court in London in the latest round of his libel battle with His Holiness Sant Baba Jeet Singh ji Maharaj. Jeet Singh, an Indian national and head of a fringe Sikh religious institution, sued Hardeep for libel for an article published in the Sikh Times in 2007. The article called Jeet Singh an “accused cult leader” whose teachings contradict true Sikh teaching and doctrine. Mr Justice Eady threw out the case in May 2010 but Hardeep’s three-year struggle to defend his right to free speech continues as the case goes before the Court of Appeal.

Rettssalen er muligens ikke helt stedet for disputter om hvem som er og ikke er rettroende heller, men så lenge de rike og mektige kan bruke det som våpen garanterer britisk injurielovgivning at det vil skje det også.

Ellers synes jeg dere skal lese del 3 av Gunnar Tjomlids serie om alternativt krefttøv borte hos Fri tanke.

(Takk til Pernille Nylehn for tips om PFU-dommenavgjørelsen.)