Skeptikere tester iblant det som (av gode grunner) helst blir avfeid som tøv. Nå er det nok en gang en healer som maser. Så hvis han på et eller annet vis kan formulere presist hva det er han mener å kunne gjøre, med hvor stor grad av suksess, hvor hyppig og under hvilke betingelser, så skal det la seg gjøre å sette opp en test. Det aller, aller meste av erfaring tilsier imidlertid at allerede det å formulere hva man mener å kunne gjøre på en slik måte at vi kan komme frem til resten er en verre utfordring for de evnerike enn hva de ellers gir inntrykk av at det (vitenskapelig sett sannsynligvis) umulige er.

Unntaket er kvistgjengere. Mennesker med søkevinkler, ønskekvister, pendler, Quadrotrackers og tusen andre varianter av ideomotoreffekten bedrar seg selv og andre på pålitelig lignende vis, og så enkelt og eminent etterprøvbart at det nok må være der skeptikere oftest har gjennomført tester. De feiler, alle som én. Selv de som ikke snubler allerede i ordene. Det gjør derimot kvistgjengeren fort i denne vasete saken fra BT som har gått sin seiersgang i en (ikke-E coli-befengt) avisagurk: «Det er 103 Hertz i denne leiligheten», sier han, med oppfølgeren «en kropp bør ligge på rundt 9,7 Hertz».

Fantastisk hva man kan oppnå med å gi et meningsløst navn på tankespinn så lenge det høres vitenskapelig ut. Det minner litt om annet svingende tøv vi har vært vært innom. Og så minner det om at jordstrålingsvåset fortsatt lever, og at noen lever av det. Hvilket vel er det mest positive man kan si om en mediedekning som ellers virker primært som de facto reklame.

(Takk til Harald Thorsen og Jonny Eriksen for tips.)