Homøopat-organisasjonen NHL svarer på utspill om meslinger: Vi stiller oss nøytrale

Vi husker kanskje fra forrige post den Steiner-siterende homøopat Gro Lystads lett eugeniske utspill om hvor utviklende meslinger var, og hvor fint det var med homøopati istedenfor vaksiner? Det kom faktisk svar fra relevante organisasjoner. Steinerskoleforbundet klarte, ikke uventet, men til sin skam, ikke annet enn å fraskrive seg både ansvar og interesse. NIFAB har snakket med både Norges landsforbund av homøopraktikere og Norske homeopaters landsforbund. Den første gruppen er noe mer sammensatt, og til dens noe begrensede ære (men dog) har de følgende kommentar: Lystads utspill er unyansert, og må ikke tas for den generelle holdningen blant alternative behandlere som bruker homøopati i sin praksis. … Meningene om vaksiner generelt er delte, også innenfor det alternative miljøet. Lystad får selv stå bak sine uttalelser Det er dessverre ikke en direkte avstandstagen, men det er i det minste lett kritisk og dermed en klar uttalelse om at Lystad uttaler seg på egne vegne. NHL klarer knapt nok dét: […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Alternativ behandling, Anti-vaksinasjon, Homøopati, Media

Stikkord: ,

Meslinger dreper hundretusener – men "du vokser som menneske" på den

Meslinger er en barnedreper: – Measles is one of the leading causes of death among young children even though a safe and cost-effective vaccine is available. – In 2008, there were 164 000 measles deaths globally – nearly 450 deaths every day or 18 deaths every hour. – More than 95% of measles deaths occur in low-income countries with weak health infrastructures. – Measles vaccination resulted in a 78% drop in measles deaths between 2000 and 2008 worldwide. Sykdommen er på fremmarsj i Europa og Nord-Amerika, ikke minst på grunn av holdninger som den målbåret av homøopat, healer og antroposof(?) Gro Lystad her: Meslinger er ifølge Rudolf Steiner en transformerende sykdom som gjør at du vokser som menneske. Dette blir vi fratatt ved vaksinasjon. – Er du helt sikker på at dette er positivt for barna? – Jeg er helt sikker på at det er positivt for et barn som er friskt. Det kan tenkes at enkelte vil dø, men dette gjelder barn som er svekket på forhånd, sier hun til NRK. Fin holdning? «Det er bare de svake som blir drept, så det gjør ingenting. Så lenge jeg og mine får «personlig vekst» er det det viktigste.» Hvis dette er den personlige veksten, tror jeg de fleste betakker seg. Jeg imøteser en avstandstagen både fra antroposofisk miljø og homøopater. Uten å holde pusten, riktignok. (NRKs sak har mer, som riktignok ikke er nytt for herværende lesere, men les gjerne hele og se anti-vaksinasjonsgalskapen gjenta seg like hensyns- og refleksjonsløst i diskusjonen under.)

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Anti-vaksinasjon, Homøopati, Sekterisk

Stikkord: