"Dekningen av Betania-saken"

For noen uker tilbake skrev jeg som tidligere varslet her et kronikkforslag til Adresseavisen om Betania-saken, om enn mest om pressedekning og informasjon. Kronikken står på i dag, nærmere bestemt her. Ris og ros mottas – og det er lov å skjelle meg ut etter noter – det er sånt vi har kommentarfelt til. Men det er ikke noe videre nytt der for lesere av bloggen. Faktisk er det vel etter hva jeg kan huske ingenting jeg ikke har sagt her før. Nok om det, jeg har et foredrag om noe helt annet å skrive mellom møtene.

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Media, Psykologi

Stikkord: 

Betania-forsker drapstruet og overfalt

Vi vender dessverre nok en gang tilbake til Betania Malvik etter rapporten. For dem av oss som går i samme ganger som andre Dragvoll-forskere er dagens nyhet på NRK ingen nyhet. Og ingen interesserte vil anse medias «anonymisering» her for å være spesielt virksom. Men det er likevel greit at det kommer ut, selv om ingen av forskerne vil uttale seg før etter at Helse Midt-Norges beslutning er tatt i morgen: […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Alternativ behandling, Psykologi

Stikkord: , , ,

Elefantene i rommet

For de fleste i Norge er, i den grad de er kjent med det i det hele tatt, behandlingen ved Betaniasenteret i Malvik kjent gjennom kritiske oppslag i VG og Dagbladet etter at en forskningsrapport nettopp ble offentlig. For oss som befinner oss i nabolaget er det litt annerledes. Her har pressedekningen med et par unntak vært alt annet enn kritiske til tilbudet. Den har isteden helst dreid seg om triste pasienter. Eller man har psykologer som tilhører samme retning som Malvikbehandlerne og har kritiske merknader til rapporten. (Poengene deres står, når de har noe for seg, jevnt over allerede som forbehold i den rapporten de kritiserer, men pyttsann.) Artikler, intervjuer og leserbrev går i samme retning, og alle sammen later til å være av den oppfatning at tilbudet bør bestå. Jeg forstår hvorfor. Og jeg har ingen problemer med å forstå pasientenes fortvilelse. Men jeg er som selv den tregeste vil ha oppfattet likevel av en annen oppfatning. Og jeg mener rapporten og responsen på den klart styrker at det terapeutiske rommet de vil bevare er bebodd av noen elefanter forkjemperne, deri inkludert nær hele lokalpressen, notorisk overser. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Alternativ behandling, Media, Psykologi

Stikkord: , , ,

En "traumebehandling" får sin dom

I dag falt en foreløpig dom over behandlingstilbudet som tilbys ved Betania Malvik til ofre for seksuelle overgrep. Etter kritiske oppslag om falske minner hos forskning.no og i VG* ble det satt i gang en granskning av behandlingen. Resultatet ble blant annet denne rapporten fra forskere ved NTNU. Og at tilbudet nå av hensyn til pasienter og kriterier om forsvarlig behandling ser ut til å bli nedlagt. Fordi mange pasienter – slik fagfolk ventet – ikke ble bedre og mange av dem verre. Hvordan kan jeg si at dette var forventningen? […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Alternativ behandling, Media, Psykologi

Stikkord: , ,