Minnefabrikken: feilinformasjon og feilerindring

Menneskelig hukommelse, hvordan den slår feil, og hvordan vi produserer feilaktige fortellinger vi er (mer eller mindre) sikre på at er riktige, også om egne opplevelser, er et fascinerende felt. Det er også et uhyre viktig felt, med tanke på alle måter dette temaet dukker opp i mellommenneskelige samtaler, regulering av sosialt samspill, rettssaker og andre sammenhenger. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Blogg, Psykologi

Stikkord: ,

Elefantene i rommet

For de fleste i Norge er, i den grad de er kjent med det i det hele tatt, behandlingen ved Betaniasenteret i Malvik kjent gjennom kritiske oppslag i VG og Dagbladet etter at en forskningsrapport nettopp ble offentlig. For oss som befinner oss i nabolaget er det litt annerledes. Her har pressedekningen med et par unntak vært alt annet enn kritiske til tilbudet. Den har isteden helst dreid seg om triste pasienter. Eller man har psykologer som tilhører samme retning som Malvikbehandlerne og har kritiske merknader til rapporten. (Poengene deres står, når de har noe for seg, jevnt over allerede som forbehold i den rapporten de kritiserer, men pyttsann.) Artikler, intervjuer og leserbrev går i samme retning, og alle sammen later til å være av den oppfatning at tilbudet bør bestå. Jeg forstår hvorfor. Og jeg har ingen problemer med å forstå pasientenes fortvilelse. Men jeg er som selv den tregeste vil ha oppfattet likevel av en annen oppfatning. Og jeg mener rapporten og responsen på den klart styrker at det terapeutiske rommet de vil bevare er bebodd av noen elefanter forkjemperne, deri inkludert nær hele lokalpressen, notorisk overser. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Alternativ behandling, Media, Psykologi

Stikkord: , , ,

I anledning Malviksaken: resirkulert om terapi og skade

For øyblikket later det til å være en noe større interesse enn ellers for psykologisk behandling og skade. Ikke helt urelatert til Betania Malvik. Så jeg har resirkulert til bloggbruk et lengre utdrag fra denne artikkelen en del som har med teorier og praksiser relatert til traumer, «fortrengte minner», «dissosiasjon» og potensiell skade i den sammenheng – for de spesielt interesserte. Det er i antall leste sider og interessefokus evigheter siden jeg skrev den. Den er ikke oppdatert med hva nå som har skjedd etter høsten 2007, men det var det beste jeg kunne bidra med den gang. Og den leses best i original med original avslutning. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Alternativ behandling, Psykologi

Stikkord: , ,