Drapet på MLK

Jeg bekjenner gjerne at av alle former for konspirasjonsteorier, er konspirasjonsteorier rundt kjente personers dødsfall noe av det som interesserer meg minst. Og av de best kjente «assassination»-teoriene rundt en nokså viktig epoke i amerikansk konspirasjonskulturs historie, er det egentlig bare én jeg har brukt noe videre tid på: JFK. Det var virkelig mer enn nok. Men da jeg for n’te gang i sommer kom over gjenfortellinger av drapet på Martin Luther King jr., tenkte jeg i det minste å gi det noen få timer. Nærmere bestemt viet til en drøyt ti år gammel bok av en dyktig (og lite konspirasjonstroende) journalist: Gerald Posners Killing the Dream. James Earl Ray and the Assassination of Martin Luther King, Jr.. Det var et nokså greit valg. Posner skriver godt, hadde oversikt over det meste som var blitt skrevet den gang, de etterforskninger som var blitt gjort, de påstander som var blitt fremmet – og hadde erfaring med å ettergå dem som ikke allerede var ettergått. Og han er ikke lettbent. Det blir synlig også her. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Bøker, Konspirasjonsteori

Stikkord: , ,