Nyhet: Elektronisk skjema for klager på alternativ behandling

Lov om alternativ behandling trådte i kraft i 2004, og erstattet Kvakksalverloven. Den nye loven har sine gode og dårlige sider, men det store problemet er at den i liten grad blir håndhevet. Dette henger igjen sammen med at det er noget uklart hvem som skal håndheve den. Helsetilsynet har bare tilsyn med helsepersonell, og det finnes ikke noe tilsvarende tilsyn for alternativmarkedet. Forbrukerrådet er oftest riktig adresse når det gjelder villedende markedsføring, mens Mattilsynet eller Legemiddelverket kan være aktuelt i andre saker, men de har begrenset kapasitet. Ved alvorlige lovbrudd er det politiet som er riktig instans, men de vil neppe prioritere sakene med mindre det er snakk om alvorlig personskade eller dødsfall. Videre har utøverforeningene etiske råd hvor man kan sende klager. Hva slags sanksjonsmuligheter disse har overfor  medlemmene sine vil variere fra forbund til forbund. […]

Pippi Nylehn,

Kategorier: Alternativ behandling

Stikkord: , ,

Folk flest skeptiske til kosttilskudd

Kosttilskudd er unødvendig for de fleste i den generelle befolkningen. Det å ta doser av enkelte næringsstoffer som overstiger anbefalingene har dessuten vært vist å gjøre mer skade enn nytte. Allikevel bruker omtrent halvparten av befolkningen hvert år milliarder av kroner på kosttilskudd som i beste fall er ubrukelige eller unødvendige. Dette gjøres som regel i troen på at pillene vil forbedre helsen ved å kompensere for usunne kostholdsvaner, gi økt energi eller forebygge og behandle sykdom. Kosttilskudd appellerer også til mange fordi de oppfattes som ”naturlige”, noe mange feilaktig forveksler med trygghet og sunnhet. Men det finnes oppløftende tendenser. Flertallet av de spurte i undersøkelsen Food Supplements in the Nordic Countries er langt på vei enig i at kosttilskudd er unødvendige; mange bruker ulike kosstilskudd, men de mener samtidig at kosttilskudd er ikke nødvendig om man har et adekvat og variert kosthold, og kosttilskuddindustrien er ikke til å stole på. Men de fleste har også lave kunnskaper om kosttilskudd og etterlyser strengere tiltak fra myndighetene. […]

erik,

Kategorier: Ukategorisert

Stikkord: 

Vitamin E: Et slag i luften

Et kostholdsmønster karakterisert ved en høy andel antioksidantrike plantematvarer (frukt, grønnsaker og fullkorn) har en overbevisende sammenheng (pdf) med lavere risiko for bl.a. hjerte- og karsykdommer og kreft. Selv om denne sammenhengen ikke nødvendigvis skyldes antioksidantene i seg selv, har mange en dyp og urokkelig tro på at også kosttilskudd med antioksidanter har tilsvarende helsemessige fordeler. […]

erik,

Kategorier: Medisin

Stikkord: 

Bedre IQ av omega-3?

I disse eksamenstider er det fort gjort å ønske seg en effektiv pille eller kur for å bli litt kvikkere og smartere. Mens studenter i USA sverger til bl.a. Ritalin og liknende, vil kanskje de mer sindige av oss trøste oss med noe mer nøkternt (og lovlig). Siden både Mozart-effekten og ”Baby Einstein” har vist seg å være lite nyttig, er kanskje kosttilskudd tingen? Fra tid til annen dukker det opp påstander om mat og kosttilskudd vi visstnok blir smartere av. Få har vel unngått å høre at omega-3 og fiskeolje er såkalt ”smartmat”. Med så mye omtale skulle en kanskje anta at påstandene også hadde et (unnskyld uttrykket) hav av forskning bak seg? Skuffende nok har de ikke det, men hittil i år har faktisk noen interessante studier blitt publisert. […]

erik,

Kategorier: Medisin, Psykologi

Stikkord: