Hva skjedde med NIFAB etter klagen?

Det har vært en del kritisk oppmerksomhet rundt NIFAB igjen i det siste. Det begynte med saken vi omtalte her, hvor det viser seg at initiativet til å undersøke ikke kom fra NIFAB selv (dessverre), men som resultat av en langt krassere kritikk fra Preben Aavitsland. Som på ingen måte syntes sluttresultatet var prisverdig, og skrev en kritisk kronikk i Dagbladet. Dette ble fulgt opp av en grundig og like kritisk historisk gjennomgang hos Christer Gulbrandsen, før Fri tanke lot redaktør Lillenes forsvare seg. Det gjorde han med den samme gamle visen at mandatet deres var slik, og at de måtte være nøytrale. Siden det så langt i denne historikken har betydd at de har vært «nøytrale» om det er vitenskap eller pseudovitenskap som skal telle, har jeg tittet litt på hva som er skjedd, et år etter bekymringsbrevet til departementet. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Ukategorisert

Stikkord: 

Homøopat-organisasjonen NHL svarer på utspill om meslinger: Vi stiller oss nøytrale

Vi husker kanskje fra forrige post den Steiner-siterende homøopat Gro Lystads lett eugeniske utspill om hvor utviklende meslinger var, og hvor fint det var med homøopati istedenfor vaksiner? Det kom faktisk svar fra relevante organisasjoner. Steinerskoleforbundet klarte, ikke uventet, men til sin skam, ikke annet enn å fraskrive seg både ansvar og interesse. NIFAB har snakket med både Norges landsforbund av homøopraktikere og Norske homeopaters landsforbund. Den første gruppen er noe mer sammensatt, og til dens noe begrensede ære (men dog) har de følgende kommentar: Lystads utspill er unyansert, og må ikke tas for den generelle holdningen blant alternative behandlere som bruker homøopati i sin praksis. … Meningene om vaksiner generelt er delte, også innenfor det alternative miljøet. Lystad får selv stå bak sine uttalelser Det er dessverre ikke en direkte avstandstagen, men det er i det minste lett kritisk og dermed en klar uttalelse om at Lystad uttaler seg på egne vegne. NHL klarer knapt nok dét: […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Alternativ behandling, Anti-vaksinasjon, Homøopati, Media

Stikkord: ,

Siste nytt (så langt) om NIFAB-saken

For en liten evighet siden – eller i vinter en gang – var jeg med på et bekymringsbrev om NIFAB. Saken ble sendt departementet, som etterspurte svar. Etter at det var gått en stund, svarte NIFAB departementet. Hva skjedde så? Jo, for en tid siden, nærmere bestemt i slutten av april, sendte departementet papirene videre til Helsedirektoratet. Hvor man ber om at NIFAB blir vurdert med grunnlag i kritikk og svar. Det er et standard, fortellende brev. Men det har en litt interessant avslutning: […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Ukategorisert

Stikkord: 

NIFAB svarer til Helse- og Omsorgsdepartementet

Som noen muligens husker, var jeg med på et bekymringsbrev om NIFAB som gikk til departementet. NIFAB svarte på egen hånd på sine nettsider, men det skulle selvfølgelig et grundigere brev til departementet også. Det har ankommet, forfattet av professor Vinjar Fønnebø (NAFKAM), Bjørn Straume (instituttleder ved samfunnsmedisin, UiTø) og redaktør Ola Lillenes. Svaret er en blanding av enkelt oppmuntrende og lett forstemmende. Det første fordi de faktisk, som det viste seg tidlig, er i stand til å se enkelte svakheter, tar imot kritikk og gjør noe med den. Det andre fordi de minimaliserer problematiske sider kraftig, snakker bort, avleder ved å snakke om helt andre ting, og ikke later til å ta fullt ut alvorlig en gang det de har sagt seg enige i. Jeg skal prøve å forklare kort hvorfor jeg synes brevet styrker tanken om legge tjenesten inn under f.eks. Kunnskapssenteret. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Alternativ behandling, Media

Stikkord: 

NIFAB oppdaterer informasjon – litt inkonsistent kanskje?

Etter en lang dag med retting av en artikkel som forlengst skulle vært i trykken og laging av en infernalsk studentquiz til i morgen kveld, er lysten til å ta tak i flere demonsaker på kvelden begrenset. Derfor vender vi nok en gang tilbake til NIFAB, for som tidligere nevnt har de nå begynt å oppdatere artiklene sine. Har det skjedd noe mer spennende enn første øyekast tydet på? […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Ukategorisert

Stikkord: 

NIFAB, Store norske leksikon og alternativ behandling

I ukens diverse travelheter har vi (heldigvis) kommet på etterskudd i forhold til pressen når det gjelder den videre utviklingen i saker om alternative behandlingsformer i offentlig informasjon. Fri tankes Even Gran var tidlig ute med å gripe fatt i at Store norske leksikon lot alternativbehandlere stå ansvarlige for presentasjonen av alternative behandlinger. Han fulgte også opp senere, da redaktøren for SNL kunne informere om at man ville overlate ansvaret for feltet til NIFAB. Det var muligens ikke verdens beste idé, men jeg skal se litt nærmere på det. For både SNL og NIFAB har allerede begynt på en noe mer kritisk redigering av artiklene sine. Vi skriver det på kontoen for «kritikk kan virke», men spørsmålet er hvor langt det går i retning av å være faglig forsvarlig og nøkternt. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Alternativ behandling, Media

Stikkord: 

Forskerbekymring om nasjonal informasjon om alternative behandlingsformer

Som noen muligens har fått med seg, har undertegnede vært alt annet enn imponert over informasjonsvirksomheten ved NIFAB, Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling. (For dem som ikke har, og som har lyst til å få det med seg, kan de se blant annet her, her, og her.) Jeg var derfor ikke vanskelig å be da det ble tatt initiativ til et bekymringsbrev fra ulike (primært medisinsk) forskningshold om hvordan NIFAB forvalter sitt pund. Brevet er stilet til Helsedepartementet, og ligger under folden. Jeg oppfordrer alle lesere som deler våre oppfatninger til å legge det ut i helhet (eller deler) på egne blogger. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Ukategorisert

Stikkord: 

Ord for dagen: "Viljen til å se det positive…"

I dagens VG siteres historieprofessor Helge Pharo på følgende vis: Viljen til å se det positive er bemerkelsesverdig; den kritiske forstand langt mindre utviklet. Det er norske politikere (og bistand) Pharo snakker om, men etter å ha tilbragt litt for mange kvelder med å se gjennom NIFABs dekning av alternativbehandling, var det som om han snakket direkte til mine observasjoner. Som jeg har vært inne på tidligere er tilbøyeligheten til å se det positive stor. Selv om det finnes enkelte tilløp til å inkludere mer problematiske sider, er det en kraftig tendens i retning av å unngå slikt. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Alternativ behandling

Stikkord: 

Ai, ai for en artig informasjonsvirksomhet!

Jeg klarte i lengre tid å glemme at NAFKAM hadde opprettet egen informasjonsvirksomhet under det kledelige navnet NIFAB – Nasjonalt infomasjonssenter for alternativ behandling. En annonsekampanje med schwæære «plakater» hos Forskning.no minnet meg imidlertid om virksomheten. Første gang jeg var innom hos NIFAB var første assosiasjon at man ikke bare bøyde seg baklengs for å unngå kritiske perspektiver og konklusjoner, man sto sånn i bro at det nesten var en sluttet sirkel. Derfor var det med en viss interesse jeg klikket på annonsen, og med et nesten hevet øyenbryn jeg leste at ukebladet Allers feilinformerer. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Ukategorisert

Stikkord: