Vi får epost (vi også)

Det er ikke bare Pharyngula som får epost. Det hender Skepsis får sånt vi også. Mest ros og henvendelser, en sjelden velbegrunnet kritikk – og innimellom får vi en del rart. For eksempel hender det at noen henvender seg med merkelige ting i forsøksvis seriøse ærend. For ikke lenge siden var det for eksempel en henvendelse som antydet at retten var neste stoppested om ikke vi slettet alle sitat i en kritisk imøtegåelse av påstander som var fremmet på et åpent nettsted. Sitering var nemlig brudd på både norsk og amerikansk copyright-lovgivning… Vedkommende skal få lov til å fortsette sin anonymitet. Noe annet er det nok når Nyhetsspeilet truer med advokat fordi de blir omtalt. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Media, Sekterisk

Stikkord: 

Studentøving om nyhetsspeil (5)

Jeg forbereder meg på et obligatorisk todagers kurs om ledelse og kommunikasjon. Når jeg kommer tilbake er jeg med andre ord et nytt og bedre menneske: målrettet, dannet, tilbakeholden og snill med alt og alle i kommentarfelt og innlegg. Eller kanskje ikke. Kommer an på om man tror på mirakler eller ikke. I mellomtiden kan noen av de mindre sette bloggerne her benytte sin anledning om de føler for det – og så kan Thomas Stenhaug få sette punktum for studentenes øvingsoppgaver om Nyhetsspeilet. (I dag fikk de eksamensoppgavene sine å svette over, så kanskje noen av dem kan dukke opp senere.) […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Konspirasjonsteori, Religionshistorie

Stikkord: 

Studentøving om nyhetsspeil (4)

Jeg ser en ny møtetung uke i møte. Og begynner den med å fortsette å la studentene gjesteblogge øvingsoppgavene sine om Nyhetsspeilet i lys av sosiologisk teori. Og etter at alle de tre første til å hopp i det var damer har nå også et par hankjønn meldt sin ankomst i bunken. Først av dem er Jan Even Åsli, som også tilføyer noen nye grep til analysen. Han går nemlig ikke bare mer konkret inn på innhold, men integrerer også hvordan nettmediets kommentarer bidrar på interessante vis. Det sosiale ved et nettmedium og idéutviklingen som resultat av det, får dermed et lite blikk også. Enjoy! […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Konspirasjonsteori, Religionshistorie

Stikkord: 

Studentøving om nyhetsspeil (3)

Jeg er redd jeg har pådratt meg enda litt merarbeid. Først et kriseopplegg for Halloween-fest på Studentersamfunnet på lørdag (foredragsholder meldte avbud) som krever et foredrag dere nok vil få se teksten til her. Og så kom den norske utgaven av boken om Ida – The Link og forskningen rundt fossilet i hus i dag, og anmeldelsen bør være ferdig på søndag. Omtrent samtidig som et konferansepaper. Dermed benytter jeg anledningen til å la den så langt siste studentøvingsoppgaven om Nyhetsspeilet (det er 27 av dem, men dette er i alle fall foreløpig den siste) være gjesteblogging i dag. Siden Astrid Meland uansett har sørget for å gjøre dem relevante i dag, med denne utmerkede artikkelen om svineinfluensa og dertil hørende konspirasjonsteorier, passer det godt. Denne gang er det Linda Kjerstad Johansen som tar for seg stoffet. Med en litt annen vri enn både Hannah og Isabell. Lesverdig og interessant, med litt større vekt på empiri før teorien kommer inn som belysning. Enjoy. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Konspirasjonsteori, Religionshistorie

Stikkord: 

Studentøving om nyhetsspeil (2)

Utfordringer og ønsker nytter. Ikke lenge etter at det siste ble ytret, meldte neste kvinne seg frivillig. (Det finnes unge menn blant studentene også. Jeg bare nevner det. Noe flertall er de ikke.) Denne gang er det Hannah Gitmark som står for teksten, og selv om det er en rekke berøringspunkter mellom de to tekstene, vil dere se at det effektivt sett er en nokså annerledes løsning. Teori og empiri er mer oppdelt, det blir brukt flere eksempler og mer illustrerende sitater. Nå skulle jeg kanskje lenket til artiklene som er referert, men det er det ikke tid til å spa frem. (Men de skulle vært oppgitt med full URL i litteraturlisten…) De som måtte ha lurt på hva som ligger i «stigmatisert kunnskap» og hva det har med «det kultiske miljø» å gjøre – dette skulle gi en pekepinn eller tre. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Konspirasjonsteori, Religionshistorie

Stikkord: 

Studentøving på nyhetsspeil

Dette semesteret (som alle høstsemester) underviser jeg et kurs (sammen med stipendiat Jesper Petersen) om allehånde nyreligiøse fenomen og ditto landskap. Akkurat hva varierer litt, men konspirasjonskultur, satanisme, dommedag, hjernevask og «sekt»-problematikk er, sammen med media, populærkultur og konsum vesentlig aspekt for tiden. Det er et riktig så interessant kurs, og tillater også (sammen med eksamensformen) at vi kan gi studentene interessante øvingsoppgaver. Siden jeg ikke har noe med godkjenning eller sensur å gjøre (hurra!) er jeg litt nysgjerrig på hva de har gjort. Dermed har jeg bedt de som er interessert å sende meg bidrag til gjesteblogging over oppgaven: Dann deg et overblikk over innholdet på nettstedet http://www.nyhetsspeilet.no. Gjør rede for dette i forhold til teorier om det kultiske miljø og stigmatisert kunnskap. Besvarelsen skal være på 2000-2500 ord Første dame til å ta mot utfordringen er Isabell Rong, og resultatet kan leses under. Hvis dere ikke er slemme så kanskje flere tør… […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Konspirasjonsteori, Religionshistorie

Stikkord: