Temanummer av Social Compass: Satanisme

Vel, dette har vært et år for publisering av satanismeforskning. Ikke bare har det vært en del artikler i bøker om andre tema, vi fikk også en ikke helt vellykket monografi og en langt bedre antologi. Og vi har hatt verdens første fagkonferanse med presentasjon av forskning på temaet. Til slutt har vi nå også fått et temanummer av sosiologitidsskriftet >Social Compass viet satanisme. Det har en litt spesiell forhistorie. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Religionshistorie, Satanisme

Stikkord: