Tenkningens psykologi

Et av mine første møter, muligens det første, med forskning på tenkningens fallgruver, var gjennom Richard Nisbetts og Lee Ross’ Human Inference. Derfra var veien til Kahneman og Tversky kort.* Som så ofte ellers i livet førte én bok til en annen, til mer lesestoff i flere former, og til mangel på hylleplass. Dette lille foredraget om tenkningens psykologi, tar derimot lite hylleplass, om enn det forteller kort om mye. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Psykologi

Stikkord: