Gammelt nytt, gamle kjente. Litt oppdatering om gammelt sjarlataneri

I anledning forrige sak, og siden alle «smånyhetene» fra forrige design ble borte i flyttingen tilbake til WordPress, kunne det være interessant å kaste et (veldig kort) tilbakeblikk på et par av de mer notoriske aktørene på fortvilelsens alter. Siden jeg har vært nokså langt unna det bredere feltet en stund har jeg naturlig nok mistet oversikten over de siste utviklingene og nye aktører, men noen av de gamle har andre holdt meg orientert om. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Alternativ behandling, Juks og (selv)bedrag

Stikkord: , , ,

Sure baser i "den nye biologiens" fanklubb – og litt til

Ivrige lesere husker muligens multi-brevkurs»doktoren» Robert O. Young og hans kur for alt. Som den minst hukommelsessvekkede kanskje også husker, har han rekruttert ivrig blant likesinnede i Norge. Og mest umiddelbart minneverdig er kanskje en alt annet enn ukritisk artikkelserie om kvakksalveriet, pseudovitenskapen og pyra «nettverkssalget» som gikk i Stavanger Aftenblad. Ikke uventet har en disippel uten sans for kritisk søkelys på tøvet klaget serien inn for PFU. Det er som vi husker også en vanlig strategi for alle som vil forsøke å hindre for mange negative reaksjoner etter avsløringer, og ivrig i bruk hos alt fra vitaminselgere til nygermanske positivtenkere. Uten at det som regel hjelper så mye, og ei heller i denne saken: Utvalget verken kan eller vil uttale seg om Youngs teorier, eller effekten av hans behandlingsopplegg, men vil mene at Youngs synspunkter er såpass kontroversielle at han må tåle medienes kritiske søkelys på virksomheten. Videre ser utvalget at det her finnes ulike syn, og at dette også kommer til uttrykk i artiklene som er påklaget. Dermed er konklusjonen klar og som forventet: : «Stavanger Aftenblad har ikke brutt god presseskikk.» Det er en glede får et lykkelig utfall. La oss håpe så også skjer saken til Hardeep Singh. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Alternativ behandling, Media

Stikkord: 

pHyramider og baser

PH-mirakelmann Robert O. Young og hans business har fått sitt pass påskrevet i Stavanger Aftenblad i år. I en lang serie oppslag i april og mai, tok Toralf Sandø en runde både med de tøvete pseudomedisinske påstandene deres, Youngs biografi (inkludert liksom-grader og kvakksalveridom), nettverkssalget (med regnestykker) og det lokale persongalleriet. Med unntak av fortellingen om størrelsen på det økonomiske – minst 50 millioner allerede i 2008 – er det så man kunne mistenke at basevaserne ble litt sure av den ikke spesielt positive oppmerksomheten. For eksempel er det sjelden at man blir så begeistret for at businessen (i selskapet InnerLight) blir beskrevet som «pyramide». Og til en pHyramide trenger man jo baser med erfaring, så det er sikkert greit at vaset litt lenger vestpå er representert ved en som har bygget pyramider før. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Alternativ behandling, Juks og (selv)bedrag

Stikkord: 

Nettverkssalg mot all sykdom. Kvakksalverirekruttering i Stavanger og Oslo

Vi har vært innom «ph-mirakel»mannen Robert O. Young her på bloggen tidligere. Mannen står bak oppsiktsvekkende «innsikter» i biologiens og forskningens verden, snåle idéer om universell helbredelse som blir mye mer forståelige når man oppdager at utdannings-«gradene» hans er postordre fra en ikke-akkreditert institusjon (et «tøyseuniversitet»), og at han generelt føler seg fullstendig fri fra både basal biologi og generelle atferdsnormer om pasientbehandling og «truth in advertising». Og det er reklame han stort sett holder på med. Sist i Stavanger, noe Aftenbladets Toralf Sandø ikke har latt gå upåaktet hen. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Alternativ behandling, Juks og (selv)bedrag, Media

Stikkord: 

Årsaken til all sykdom, episode 10: Den Nye Biologi

En av de vidunderlige tingene med det nokså evidensfrie landskapet innen alternative behandlinger, er mangfoldet av «revolusjonerende» forklaringer av den éne årsaken til all sykdom. Det ene nokså misforståtte og forfulgte geniet etter det andre har innsett det den store hopen av blinde, dumme og korrupte forskere ikke har klart å få fatt på. Den siste tiden har f.eks. sett bittelitt oppmerksomhet rundt en viss dr. Hamer. I hans «Den Nye Medisin», senere omdøpt til «Den Germanske Nye Medisin» for å understreke det rette opphav, skyldes all sykdom som nevnt «psykiske traumer». Men det er vi forlengst blitt litt lei av. På tide med noe annet: Den Nye Biologi og Robert O Young. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Alternativ behandling, Juks og (selv)bedrag

Stikkord: , ,