Skeive fakta

I anledning Pride: Homofobi og transfobi er irrasjonelt. Diskriminering og hets er uttrykk for en type kunnskapsløshet som dessverre rammer andre mennesker hardest. Homofili, seksualitet og kjønn er dessuten også temaer hvor debatten ofte er preget av synsing og feiloppfatninger. Noe strengt tatt ingen er tjent med. En tur innom kommentarfelt og kronikker gjør det tydelig tydelig at det fortsatt er en relativt utbredt oppfatning at pride og andre lignende tiltak er unødvendig. At LHBT (lesbisk, homofil, bifil, transperson)-personer har det, etter sigende, enkelt i Norge i dag. At de ikke har noe å klage eller kjempe for. At det er bedre å fokusere på homofile og transpersoner i andre land, som har det mye verre (se også: whataboutism). Norge er relativt likestilt. Det skal vi være glade for. Men ser man på forskningen, så finner man også noen ganske mørke tall. Vi vet at mange fortsatt har negative holdninger til homofile, bifile og transpersoner.  Vi ser heldigvis også at de holdningene sakte endres over tid. Når det gjelder LHBT-personene selv, så vet vi at de oftere blir trakassert, og oftere mottar trusler enn den øvrige befolkningen. De reagerer også i større grad med å føle seg utrygge på denne typen hendelser. Videre opplever de i større grad enn den øvrige befolkningen å bli utsatt for hatefulle ytringer på sosiale medier (6 mot 2,8%) på jobb (4,5 mot 2,9%), på offentlig transport (3,2 mot 1,1%), og på skole/studiested (1,6 mot 0,2%). Tallene er heldigvis ganske lave – men den nesten konsekvente skeivfordelingen er påfallende. En av ti har opplevd å bli diskriminert på jobb. Nesten 10% av homofile, lesbiske og bifile tar medisin mot depresjon – mot 6% i den øvrige befolkningen.  Som grafikken viser er også antallet som føler hjelpesløshet og som prøver å ta sitt eget liv mye høyere. Vi vet også at det nytter å jobbe med dette. Selv om det er komplisert, og tar tid. Homofile, lesbiske og bifile som lever i fordomsfulle samfunn har kortere forventet levealder enn de som bor i tolerante miljøer. Legalisering av likekjønnede ekteskap fører til færre selvmord. Vi vet også at eksponering og synlighet over tid hjelper til å redusere homofobi. Til og med via noe så enkelt som et TV-program. God pride!   Tallene i grafikken og deler av teksten er hentet fra rapportene Seksuell orientering og levekår (2013) og Erfaringer med hat-ytringer og hets blant LHBT-personer, andre minoritetsgrupper og den øvrige befolkningen. (2019).

Ingvild Tinglum Bøckman,

Kategorier: Kritisk tenkning

Stikkord: , , , ,