Tankefelt-forskning

Bjørnar Kjensli fortsetter serien om tankefeltterapi på forskning.no. Fredag kunne krisepsykolog Atle Dyregrov fortelle at han har holdt på med sånt lenge, og at han ikke har tenkt til å slutte: Jeg vil fortsette å bruke tankefeltterapi frem til det foreligger bedre studier, sier Atle Dyregrov, som leder Senter for Krisepsykologi i Bergen, til forskning.no. Det er etter min ringe mening å snu bevisbyrden på hodet. Dyregrov vil både begynne med og fortsette med det han tror kan virke inntil det foreligger mange nok og gode nok studier som viser at det ikke gjør det. Jeg mener man skal kontrollere i forsøk før man tar i regulær bruk. Du leker ikke med pasienters helse. Men det er på ingen måte overraskende at Dyregrov resonnerer slik. Holdningen om at «først må vi få prøve hva vi vil, og deretter kan vi (kanskje) forske» er ikke helt uvanlig. Det er heller ikke første gang Dyregrov sier noe lignende. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Alternativ behandling, Psykologi

Stikkord: