Et klede til besvær (3). Hvor gammelt kan det være?

Torinokledets dokumenterte historie begynner midt på 1300-tallet, i den franske byen Lirey. (Noen mener at selv dette er for tidlig, men det er den best dokumenterte begynnelsen til kledet.) Siden det helst burde ha en proviniens om det skulle ha noen som helst sjanse til å være Jesu likklede, får vi spekulasjoner som dem om Edessa og en videre reise derfra, heller enn en fortelling om utviklingen av forestillinger, fremstillingsformer og annet som kunne inspirere kledet. Selv en Edessa-bakgrunn ville selvsagt ikke være nok. Selv om man skulle akseptere alle gjetninger og forhåpningsfulle kildetolkninger kommer man hverken til Jerusalem eller til det første århundre. Men siden man må det for at forhåndskonklusjonen skal bli oppfylt, får man ytterligere lag med «dokumentasjon» som skal knytte det til riktig tid og sted. Og vi får «vitenskapelige» varianter av den teologiske doktrinen om acheiropoieta, der ulike teorier om f.eks. energiladninger retorisk erstatter, samtidig som de påkaller, den teologiske tradisjonens «mirakuløs tilblivelse» for å knytte kledet til én bestemt skikkelse. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Juks og (selv)bedrag, Pseudovitenskap, Religionshistorie

Stikkord: 

Et klede til besvær (2). Skal det der liksom være Jesus?

All forberedelsen til noen korte sekunder på lufta gir mer som like gjerne kan komme ut, så jeg fortsetter med noen korte betraktninger rundt Torino-kledets angivelige autentisitet. Som vi var innom sist, er det ikke nødvendigvis sånn at Torino-kledet har noen lang forhistorie. Faktisk er det all mulig grunn til å anta at det ikke har det, men det tenkte jeg å se mer på en annen gang. Nå tenkte jeg mer å se litt kort på bildet og tolkningen av det. Nærmere bestemt på hvorfor det synes litt vanskelig å tro det skulle være et avtrykk av Jesu korsfestede legeme. Jeg blir nødt til å trekke inn en liten tidshorisont her igjen, men jeg skal altså ikke si et ord om 14C-testing eller tekstiler og vevtyper. Ennå. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Juks og (selv)bedrag, Religionshistorie

Stikkord: 

Et klede til besvær (1). Edessa=Torino?

For tiden utstilles nok en gang verdens mest omtalte tøystykke, og folk valfarter for å se det falmede bildet på det. Til den folkelige oppmerksomheten, på ryggen av den, og som en marginal bidragsyter til den, strør TV-kanalene rundt seg med dokumentarprogrammer som overgår hverandre i begeistring. Jeg innrømmer en nokså begrenset interesse. Den jeg har, handler stort sett om det generelle poenget om selektiv bruk av vitenskap i moderne legitimering av religion, der tilhengerne av «likkledet» er én interessant variant hvor «new agey» er en nokså annen. Men siden NRKs Schrödingers katt har funnet noe å sende, noe de sårt trengte noen kritiske kommentarer til (og andre klarte å lure seg unna), har jeg tilbragt noen små timer med å se bittelitt på kontroverset igjen. Så det kan jeg jo like godt blogge litt om. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Juks og (selv)bedrag, Media, Pseudovitenskap, Religionshistorie

Stikkord: