Vel, dette har vært et år for publisering av satanismeforskning. Ikke bare har det vært en del artikler i bøker om andre tema, vi fikk også en ikke helt vellykket monografi og en langt bedre antologi. Og vi har hatt verdens første fagkonferanse med presentasjon av forskning på temaet.

Til slutt har vi nå også fått et temanummer av sosiologitidsskriftet >Social Compass viet satanisme. Det har en litt spesiell forhistorie.

Det begynte vagt med at vi var et lite knippe nordiske forskere med tilliggende interesser som møtte hverandre på kongresser. Prosjektet med en encyclopedia om esoterisme i Skandinavia (som forhåpentlig kommer i løpet av 2010) gikk av stabelen samtidig. Vi skulle alle skrive kort om satanisme til den. Så da én av oss (Titus Hjelm) luftet idéen om at vi burde gjøre noe større på satanisme i Skandinavia, var det litt for lett å si ja.

Spørsmålet var format og hvor. Titus forhørte seg litt, vi laget litt reklame, og det endte opp med at vi til vår overraskelse vant gehør hos Social Compass. Men de ville kjapt ha noen endringer. Det sosiologiske perspektivet tilsa at satanismepanikk nok burde være like mye tema. Hvilket var greit. Skandinavia var dessuten litt smalt (sant nok). Og det er policy at en god del av innholdet skal være på fransk.

Så det måtte være med noe om franske forhold. Og det ville være for ille om det ikke var noe utover det også. Så vi måtte ha noe amerikansk – det er jo der fenomenet stammer (mest) fra. Snart var det ikke så mye Skandinavia igjen. Og siden de første responsene fra redaksjonen ble feiltolket som et avslag, hastet det plutselig også.

Ingen så helt for seg at de hadde tid til å skrive fullstendige artikler, noe som dessuten ville forrykke den fine stoffbalansen som ble krevet. Så et opprinnelig prosjekt om satanisme i Skandinavia endte opp med én felles artikkel om Sverige, Danmark, Norge og Finland. Som kom til å omhandle like deler panikk-fenomenet og reell satanisme. Og som ble kortet ned, og ned, og ned, blant annet fordi de andre var for lange. Og fordi tre av fire skandinaviske bidragsytere skrev «delartikler» i omtrent full artikkellengde likevel… De får vi ha til gode en annen gang.

Men det er blitt et riktig interessant julenummer (dog uten Satan Claus) med følgende artikler:

Olivier Bobineau – Le satanisme ou le «religieusement incorrect»

Titus Hjelm, Henrik Bogdan, Asbjørn Dyrendal, and Jesper Aagaard Petersen –
Nordic Satanism and Satanism Scares: The Dark Side of the Secular Welfare State

Alexis Mombelet – Entre metanoïa et paranoïa: Approches sociologique et médiatique du satanisme en France

Massimo Introvigne – Le satanisme moderne et contemporain en Italie

James T. Richardson, Jenny Reichert, and Valerie Lykes – Satanism in America: An Update

Mark Levine – Doing the Devil’s Work: Heavy Metal and the Threat to Public Order in the Muslim World

Vår egen artikkel ble nokså blodfattig etterhvert som den ble kuttet. Men temanummeret er uansett et bidrag til å sette temaet «satanisme» på forskningens dagsorden flere steder. Og det viser frem noe av den empiriske kunnskapen ikke bare om satanismepanikk i tverrkulturelt lys, men også litt om forholdet panikkens demonologier har til satanisme som reelle sosiale konstruksjoner.