Et av mine første møter, muligens det første, med forskning på tenkningens fallgruver, var gjennom Richard Nisbetts og Lee Ross’ Human Inference. Derfra var veien til Kahneman og Tversky kort.* Som så ofte ellers i livet førte én bok til en annen, til mer lesestoff i flere former, og til mangel på hylleplass.

Dette lille foredraget om tenkningens psykologi, tar derimot lite hylleplass, om enn det forteller kort om mye.


*Om det ikke var motsatt. Veien til forskningen om feilerindring bør jeg, etter litt for mye av den, innse at jeg nok ikke husker riktig. Og innsikten derfra, og fra Nisbett og Ross, bør man jo ta innover seg personlig også.