Innlegg i dagens Dagbladet

Skepsis tar gjerne utfordringen med å teste påstått healer