Det er et kosttilskudd, selges som et slags legemiddel, foreskrives gjerne av naturopater, og hjelper mot alt fra ADHD, bipolar lidelse og schizofreni til ME/CFS, Tourettes og autisme. For eksempel. Og det kan gi blinde synet tilbake. Med andre ord: Naturlig, ufarlig og nærmest universelt virksomt. Ifølge fortalere. Med seg på laget har de fornøyde brukere med deres pasientfortellinger og en og annen forsker med det samme.

Ringer det noen advarende bjeller ennå?

I Norge blir det frontet av Gunvor Hals og med varme omtaler hos Fritt helsevalg og Mat og helse.

Norsk dekning omtaler gjerne firmaet bakom, «True Hope» som et idéellt, non-profitt foretagende som samtidig er høyst profesjonalisert. Virkeligheten ser ut til å være litt mer komplisert. True Hope har for eksempel igjen et «søsterselskap», som Synergy Group (må ikke forveksles med tusen andre med lignende navn) er eid av de samme personene, og later ikke til å være spesielt veldedig.* En pris på mellom $70 og $80 for en eske kapsler (men solgt for opptil $95, med anbefalt forbruk på to esker i måneden), skulle tilsi at tilskuddspakken nok kan generere bittelitt profitt også. Noe selskapet beskytter nokså tydelig gjennom astroturf-kampanjen Stop C-51, mot striktere forbrukerlovgivning om slike varer.

Norsk omtale forteller videre at

Professor Bonnie Kaplan ved Universitetet i Calgary, som også er ernæringsutdannet, testet midlet ut på pasienter med psykiske lidelser. Hennes forsøk viser at over 80 prosent opplevde en markert bedring av symptomene sine. Dr Charles Popper ved Harvard Universitet har publisert sine erfaringer i amerikanske legetidsskrifter og støtter Kaplans forskningsresultater. Han registrerte også større enn 80 prosent respons hos sine pasienter.

Det høres veldig imponerende ut, ikke sant? Det blir kanskje litt mindre imponerende når man finner ut at det nesten utelukkende er Kaplan som har gjort slike forsøk, typisk på få personer i ublindete forsøk uten kontrollgruppe. Men det er ikke utenkelig, og pasientserien er mer enn interessant nok alene. Og det er flere slike pasienter.

Vi skal ikke avvise det a priori, uten undersøkelser. Kosthold er ikke noe å kimse av. Veldig lite ville vært bedre enn om kosthold viste seg å hjelpe så mye, om det enn bare var for én av de tilstandene «EMpower» påberoper seg effekt for. Men folk kan ha lignende symptom av mange forskjellige årsaker, og når man forsøker å etterspore grundigere forsøk på feltet, støter man isteden på utsagn som her at «Treatments that did not have relevant evidence» inkluderer «American ginseng (Panax quinquefolius); … Bach flower remedies (including Rescue Remedy);… coenzyme Q10; combined preparations (Empowerplus [Truehope Nutritional Support Ltd]».

Hvilket må betraktes som beklagelig, ettersom case-rapporter og case-serier antyder så god effekt på et og annet. Og det blir verre. For på tross av en større analyse av 358 brukeres positive selvrapportering (igjen av Kaplan), klarte Kaplan merkelig nok ikke å rekruttere nok til en RCT som dermed ble avblåst fem år etter at den ble innrapportert. Med følgende, mindre optimistiske kommentar:

«Unable to recruit large enough sample; large expectancy effects; No adverse events recorded; results uninformative with respect to efficacy».

Høy forventningseffekt, men uinformativt med tank på effektivitet? Jo da.

Denne kunnkapstilstanden kan knapt sies å reflekteres i salgsvirksomhetens retorikk. En amerikansk flyer for firmaets produkter, først og fremst EM Power, inkluderer følgende:

A non-toxic approach to anxiety, nervousness, compulsive behavior, emotional distress, autism, attention deficit and bipolar. … It has helped thousands of people with these illnesses to lead normal lives without medication.

Og ja, det siste ser, ut fra telefonsamtaler ut til å være nøyaktig hva selskapets ikke-medisinske salgsapparat forteller: etterhvert kan (bør) du stort sett bare kutte ut medisinering. For eksempel slik:

Caller: and if I start the Empower and I still feel good do I stop my lithium, or…?
Truehope: Ok generally what will happen is that after you start on the Empower it gets into your body and it starts to repair that chemical imbalance a little bit at a time. And each time it repairs a little bit your body’s going to go through an adverse drug reaction and you’re going to need just a little bit less medication. And that will continue happening until you wean off all your medication

Hvis du blir dårlig under behandlingen, må du, så vidt jeg kan forstå av kommentarene, bare kutte ned på medisinene dine. Som, hvor feilbarlige og bivirkningsfulle de måtte være (og de er gjerne begge), tross alt har litt mer dokumentasjon bak seg.

Og hvis disse tilskuddene, som opprinnelig ble konstruert for grisehold, er så effektive mot så mye (eller engang en eneste ting) er det litt snodig at det ikke lar seg gjøre å få på plass noen gode, kontrollerte studier. Så omfattende og påstandsfylt reklame for noe som effektivt sett primært er en dyr multivitamintablett og som ikke er dokumentert virksomt for noen verdens ting er vel snarere å betrakte som både uetisk og ulovlig de fleste steder.

Det synes også enkelte pasienter og leger, som gjerne vil være direkte også:

EMPowerplus is an all-in-one pill or powder designed to treat multiple deficiencies in numerous areas of the body, including the central nervous system. This supposed wonder-brew is charlatanism at its worst. No reliable studies support its effectiveness, and its advocates recommend stopping all other medications before trying it. One of my patients followed their advice, and it was a disaster.

Jo, det kan være greit å få med resultat fra boksen med «ikke bedre» i tillegg. De er ikke alene de heller.

På tross av at de (kortvarige) forsøk som er gjort så langt ikke ser ut til tyde på noen større bivirkninger av pillene i seg selv, har det norske Legemiddelverket noen advarsler:

Produsenten hevder produktet kan brukes mot ADHD, autisme, depresjon, schizofreni, Touretts syndrom, manisk-depressiv sykdom, bipolare lidelser mfl. Det finnes ingen dokumentasjon som viser at Empowerplus har noen effekt ved disse tilstandene. Pasienter anbefales også å trappe ned eller avslutte behandling med andre legemidler foreskrevet av lege.

De advarer også om mulige bivirkninger ved langtidsbruk, primært knyttet til innholdet av germanium:

Pasienter som bruker Empowerplus over lengre tid kan risikere å få alvorlige bivirkninger. Inntak av germanium kan føre til nyresvikt.Det er rapportert minst 31 tilfeller av nyresvikt inkludert dødsfall i samband med germaniumholdige preparater (1). Germanium har ingen kjent funksjon i menneskeorganismen. Langtidsbruk kan gi symptomer på kronisk overdosering av A-vitamin i form av håravfall, hodepine, utslett, benskjørhet og leverpåvirkning. Overskudd av D-vitamin kan gi hyperkalsemi. Fenylalanin kan være skadelig for barn med fenylketonuri (Føllings sykdom).

Effektivt, naturlig og bivirkningsfritt kan med andre ord trekkes i nokså sterk tvil, sammen med mye annet i denne historien. For eksempel den manglende profittorienteringen, som mye, ikke minst selgerutsagn later til å falsifisere.

Jeg aner ikke om denne vitaminpillen gjør så mange bedre av så mye, men jeg tviler litt på hvor allmen en eventuell effekt er her også. Og en pille som skal være skrekkelig annerledes for å være effektivt (og forsvare prisen), som samtidig, og uten tydelig forskningsgrunnlag gjentatte ganger endrer sammensetning (scenario 6), uten visstnok å endre effekt høres litt rart (nesten homøopatisk) ut. Så oppsiktsvekkende saker som blir påstått burde vært rapportert i topptidsskrift om det holdt mål, ikke vært bortgjemt i underskogen, med de mest lovende resultat og tolkninger rapportert av dem som har de færreste blikkene for alternative tolkninger av det usikre materialet de har. Selv om det ville vært fantastisk om det var sant, er det dessverre ikke gjort noe virkelig arbeid for å etablere at det er sant, hverken før eller etter at det ble satt i salg.

Men jeg tviler ikke på at fortvilede mennesker fortsatt gjerne vil kjøpe, og at ivrige selgere fortsetter å selge. Man kan bare håpe at det hjelper for noen, om man vil. Jeg vil heller håpe på at skikkelige undersøkelser blir gjennomført hvis nå produktet fortsatt skal være blant oss.

Og de forsvinner som kjent sjelden av seg selv.

(Takk til Thea Alnæs for tips og påskyndelse.)

*For å sitere en dom i Canada:

«In late 2002…TrueHope’s corporate partner Synergy started to be used as a revenue bearing company … It is clear on the evidence that Mr. Hardy was representing the interests of users of EMPowerplus; however, he was doing so as the principal of a corporation that had an economic interest in maintaining a profit from the sale of a product».