Det begynte i det moderat ille, med en rapport som ikke vakte særlig mye oppmerksomhet: tre pasienter var døde ved et senter for «alternativ kreftbehandling» i Bruggen-Bracht, en tysk by ved grensen til Nederland. Politi og helsevesen var på saken, og det ble slått alarm.

At tre mennesker muligens hadde dødd relatert til en alternativ kreftbehandling var nok til å bli lagt merke til av tyske skeptikere som Edzard Ernst og tysk presse, men ikke spesielt mer.

Behandleren ble rapportert å være sjokkert. Han drev jo, i følge egen reklame i alle fall, kun med «100% organisk og naturlig» helbredelse. Det er en selvforståelse som passer med store deler av alternativlandskapet, ikke minst med hans tittel som «Heilpraktiker», ofte en slags «naturopat».

Det passer imidlertid ikke fullt så godt med hypotesen om hva som hadde gått galt. Ernst forteller (i likhet med alle andre kilder) at man tidlig spekulerte i om synderen var en behandling med «3-bromopyruvate (3BP)», et middel som ennå ikke har vært gjennom kliniske tester. Langt fra å være «100% organisk og naturlig» i den forstand det fremmes, snakker vi om en i beste fall potensielt fremtidig konvensjonell kreftbehandling.

Etter litt tid var det tydeligvis mer enn små antydninger som tilsa at at behandleren kanskje ikke burde vært fullt så sjokkert over de plutselige dødsfallene som utløste alarmen og politietterforskningen. For øyeblikket arbeider statsadvokaten nemlig med etterforskning og anklage om 100 tilfeller av uaktsom kroppsskade, inkludert 70 saker der pasientene allerede har avgått ved døden, rapporterer Focus online.

Kvantum i seg selv vekker mer oppsikt. At den nå spenner over minst tre landegrenser skaper naturlig nok mer oppmerksomhet også utenfor Tyskland. De fleste av pasientene viser seg nemlig å være nederlendere og belgiere.

Saken er fortsatt under utvikling. WDR rapporterer at man nå må åpne graver for å teste om det virkelig kan være snakk om «død av behandlingen» (mest sannsynlig 3BP) heller enn «død av sykdommen», og eventuelt for hvor mange.

Det gjenstår altså å se hva slags sak dette til syvende og sist er.

Det gjenstår også å se om den plutselige politiske interessen for å stramme inn tysk lovgivning overfor «Heilpraktiker» vil holde seg. Men det er selvsagt hyggelig at noen tenker tanken når de står overfor (selv uavklarte) saker der den potensielle skadeeffekten av et alt for uregulert behandlingsmarked blir synlig.

Oppdatering
Steven Novella og Orac har også fulgt litt med på saken og begge har kommentert den.

(Takk til Ari Deckers for opprinnelig tips.)