Kjetil Kjernsmo imøtegår her påstander om at enkelte teknologiske gjennombrudd skyldes teknologi fra en UFO-krasj ved Roswell i 1947.

av Kjetil Kjernsmo


DN presenterer oss 25/7 med stereotypen på omvendt alien-troende: Tidligere «visste» jeg også at dette med UFOer var bare tull. En ekte skeptiker vet at UFOer er et høyst reelt fenomen, det ligger i definisjonen, og har gjerne studert det inngående. Han ser også at man må skille mellom vanlige UFO-fenomener og utenomjordiske besøk. Sistnevnte er det dårlig med beviser for. Det er lite som tyder på at boka som blir nevnt, Philip Corsos «The Day After Roswell» forandrer på det.

Det er pr. idag ingen seriøse UFO-organisasjoner som tror at en utenomjordisk farkost krasjet nær Roswell i 1947 lenger. Ikke engang de vanlige troende, som Stanton Friedman som fant opp Roswell-saken, tror på Corsos historie. Men så lenge det er mulig å tjene penger på denne saken, vil den ikke dø. Det er morsomt å se at UFOMind Bookstore (stort «paranormalt» sted på internett) gir i anmeldelsen av boka «Troverdighet : liten» og «Dummhet : stor».

Vitenskapshistorien er full av lykkelige sammentreff der ny teknologi kommer ut: F.eks. Røntgenstrålingen og penicillinen. Jeg vet ikke om noen har påstått at det kommer fra UFOer også. At eksperimenter kommer ut med resultater som bryter med teoriene, forekommer også, men har sjelden umiddelbar praktisk anvendelse, men de er svært viktige fordi de ofte fører til store forandringer.

Dessverre er det slik at noen teknologer ikke har vitenskapshistorisk bakgrunn nok til å se hvor teoriene man bruker kommer fra. Og da ser det kanskje ut som oppfinnelsene oppstår nærmest mirakuløst.

Når det gjelder fiberoptikk, mener enkelte at kunnskapen om prinsippene går tilbake til de gamle grekere, men det man kan si med sikkerhet, er at John Tyndall viste så tidlig som 1870, for Royal Society i London, at lys ville følge en vannstråle som ble bøyd, det er prinsippet bak fiberoptikk. I en amerikansk patent nr 1,751,584 fra 1927 beskrives bl.a. de vi i dag kaller endoskopi – å se gjennom lysledere. I 1930 demonstrerte H. Lamm kvartsfibres muligheter for å sende bilder og lyssignaler. 17 år før Roswell.

Det teoretiske grunnlaget for laseren ble lagt i 1917 av Einstein i hans arbeider med stimulert emisjon. Som mange av dagens laser-eksperter pleier å si: Utviklingen av laseren avhang bare at noen kunne forstå Einsteins teorier. Denne gangen var det litt lenger mellom teori og praksis, men forskningen på lasere gikk jevnt og trutt fra 1928. Forresten var det to også russiske forskere som fikk Nobelprisen i 1964 for laser/maser-arbeidet gjort på begynnelsen av femtitallet. Dette var ikke noe som kom spesielt fra USA.

Mikroprosessoren kom ganske sent, 1970, men fundamentet for den ligger i halvlederne, som også ble utviklet før Roswell, mest under krigen, og teorien som ligger bak er mye arbeidet til franskmannen L. Brillouin fra rundt 1930. Det har ikke vært noe kvantesprang i utviklingen av noen av disse teknologiene. Hemmeligheten i den voldsomme utviklingen vi har sett, ikke bare de siste 50 år, men de siste 300 år, ligger ikke i UFO-krasj, den ligger i kritisk tekning. Det innbærer at man går løs på etablerte sannheter og gjør sitt ytterste for å rive de fra hverandre. Det betyr at man alltid må avkreve bevis for en påstand. Bare det som tåler disse angrepene blir stående. En avvisning er ikke en absolutt avvisning, det er en «kom tilbake når du har noe dokumentasjon å fare med».

Intervjuobjektene Eckbo, Lorentzen og Hartvig mener tydeligvis at man skal holde fast på myter med åpenbare problemer, og begrenser seg dermed til et middelaldersk tankesett. Folk som gjerne vil tro på utenomjordisk liv vil nå antakelig mene at jeg har et lukket sinn. Det er sjelden populært å knuse gammel overtro.