Vi er alle selvsagt stolte over oppmerksomheten medskeptiker Gunnar har fått etter å ha båret de indignerte folkene bak «helsesjokoladen» Xoçai til skue.

Mange av påstandene om sjokoladen er grundig imøtegått i artiklene Xocai, en sunn sjokolade? Er det helse i hver bit? og 30 punkter du bør undersøke før du starter som Xocai distributør.  Jeg skal derfor bare komme med noen ytterlige bemerkninger her. Nylig publiserte EU en liste over hvilke helsepåstander som er tillatt å bruke i markedsføring av mat og kosttilskudd. Som vi skal se nedenfor vil flesteparten av alle påstandene om Xocai-sjokoladen snart måtte fjernes.

Misvisende om antioksidantinnhold

Det viktigste salgsargumentet ser ut til å være det høye antioksidantinnholdet i sjokoladen. Når man leser at ”kun 3 biter inneholder dagsbehovet av antioksidanter” kan en lett få inntrykk av at sjokoladen kan kompensere for et kosthold med lite frukt og grønnsaker.  Som jeg har skrevet bl.a. her, er imidlertid antioksidantinnhold ikke nødvendgvis helsemessig relevant. Selv om matvarer med som er rike på antioksidanter kan være sunne, er de ikke nødvendigvis sunne på grunn av antioksidantene!

Antioksidantinnholdet i Xocai-sjokoladen er målt ved hjelp av en metode kalt Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC). Nettsiden viser til at kakaobønner scorer høyt på ORAC-skalaen. Men denne verdien sier bare noe om hvordan produktet oppfører seg i en cellekultur, ikke i kroppen. Det amerikanske landbruksdepartementet (USDA) hadde i noen år en database over ORAC-verdier i matvarer på sine hjemmesider, men fjernet den nylig da tallene stadig vekk ble misbrukt av helsekostindustrien.

Dette mener produsenten om antioksidantene i Xocai:

Etterlever noen av disse påstandene ovennevnte helsepåstandforordning? Jeg tok en titt på EUs register over ernærings- og helsepåstander.

«Styrker immunforsvaret» er en uspesifikk påstand, og ikke meningsfull for forbrukerne. Et av kriteriene for at en helsepåstand skal bli godkjent er at den påståtte effekten er klart definert. Å vise en endring i en eller annen del av immunforsvaret er ikke i seg selv en klinisk gunstig effekt.  Med unntak av visse vitaminer, kopper, jern, selen og sink, har alle foreslåtte påstander om bedre immunforsvar blitt avvist av EU.

«Hjelper mot tretthet» og «gir ekstra energi» er også nokså udefinerte påstander. EFSA har ikke vurdert noen påstander om antiosidanter og «tretthet», hukommelse o.l. Det er dessuten ukjent om antioksidanter i maten i det hele tatt tas opp i hjernen hos mennesker.  At sjokolade gir energi – altså kalorier – er på sin side ikke så ekstraordinært.

Påstanden om at antioksidanter som flavonoider kan «forebygge forskjellige typer av kreft, hjerte- og karsykdommer og hemme dannelse av blodpropper» antar jeg dreier seg om reduksjon av oksidativt stress. Reduserert oksidativt stress kan være gunstig, men EFSA konkluderer med at det ennå ikke er dokumentert en klar årsak-virkning-sammenheng mellom inntak av kakaobønner/sjokolade med mye antioksidanter og beskyttelse mot oksidativ skade. Det samme er konklusjonen av en metaanalyse av 19 kliniske studier av kakaoprodukter. I nesten alle studier ble antioksidantinnholdet i blodet ikke påvirket av kakao eller sjokolade. Uansett er påstander knyttet til forebygging av spesifikke sykdommer (som f.eks. kreft) er ikke godkjent for mat og kosttilskudd.

Jeg fant ingen vurdering av påstanden om at antioksidanter «balanserer blodsukkeret» eller er «gunstig for diabetikere». Det har  imidlertid vært vist  at antioksidanttilskudd ikke reduserte blodsukkeret i forhold til placebo etter 7,5 år.

«Diverse hudsykdommer…» er igjen vagt, og som sagt er påstander knyttet til forebygging av spesifikke sykdommer ulovlig. Noen har funnet en sammenheng mellom psoriasis og redusert antioksidantaktivitet, men det er ikke dermed vist hva som er årsak og virkning.

«Rense kroppen mot giftstoffer og bedre fordøyelsen»: I EFSAs vurdering av påstander om «rensing», «avgiftning», «fjerning av toksiner» o.l. påpekes det at slike effekter er for generelle og uspesifikke til å kunne brukes. Hvilke giftstoffer sikter de til? EFSA mottok ingen referanser til studier på mennesker som viser effekter på fjerning av tungmetaller eller normal fordøyelse.

Forebygging av osteoporose er nok en medisinsk påstand, og dermed forbeholdt legemidler. EFSA har ikke vurdert om antioksidanter bidrar til vedlikehold av benmasse/ eller forebygger «kalsiummangel», fordi ingen har søkt om å bruke en slik påstand.

Påstanden om at antioksidanter kan hjelpe mot depresjon er heller ikke vurdert. Ironisk nok har det blitt funnet at folk som spiser mest sjokolade scorer høyere på depresjonsskalaer. Riktignok var dette bare en korrelasjon som ble funnet på et bestemt tidspunkt, så man kan ikke vite om depresjonen var et resultat av sjokoladeinntaket. Alle påstander om effekt på Tidlig aldring  er uatoriserte, da denne effekten er for uspesifikk.

Jeg finner heller ingen vurdering av om antioksidanter kan forebygge betennelser i blodåreveggene eller infeksjoner. EFSA påpeker at endringer i markører på inflammasjon i seg selv ikke er det samme som en gunstig helseeffekt.

EFSA fant ikke dokumentasjon på at antioksidanter ”kan stabilisere blodtrykket”. Resultatene fra randomiserte kontrollerte studier er motstridende, men større og mer kontrollerte studier pekte mot ingen effekt.

Dessverre er det ikke lagt ut en eneste vitenskapelig referanse på helsesjokolade.net. Frem til i kveld, 27.06.12 hadde de en side over «referanser» som besto av personlige historier fra fornøyde kunder (tydeligvis ikke med samtykke fra alle). Denne siden er nå fjernet, men påstandene står der fortsatt. Som vist her er ingen av disse påstandene dokumentert, og vil derfor være ulovlige fra 14. desember 2012 iht. den nye helsepåstandsforordningen.