Som noen sikkert har fått med seg, er den britiske fysikeren og vitenskapsformidleren Simon Singh i hardt vær om dagen. Han har vært offentlig ute og kritisert den britiske kiropraktorforeningen fordi den og dens medlemmer promoterer behandlinger det ikke finnes akseptabel dokumentasjon for virkningen av.

Artikkelen sto i The Guardian og inneholdt følgende avsnitt:

«The British Chiropractic Association claims that their members can help treat children with colic, sleeping and feeding problems, frequent ear infections, asthma and prolonged crying, even though there is not a jot of evidence. This organisation is the respectable face of the chiropractic profession and yet it happily promotes bogus treatments.»

Resultatet var ikke at BCA gjorde sitt for å dokumentere at de hadde rett. Det ville vært sjanseløst. Istedet grep de til britiske juksemakeres våpen nr.1: håpløst foreldete lover om injurier, en lov som har ført til «injurieturisme» fra rikfolk over hele verden mot deres kritikere. Og som advokat-bloggeren Jack of Kent kunne formidle, ble rettens tolkning av Singhs tekst en helt annen enn hans egen. Nemlig at BCA og kiropraktorer ikke gjorde dette mot ikke av en feilaktig overbevisning. Og at han måtte bevise dette for retten for å unngå en astronomisk sum i erstatning.

Det medfører selvsagt to ting.

For det første reagerer nettsamfunnet som alltid, når noen forsøker sensur: Med å spre fortellingene og data så ofte og så offentlig som mulig. «Treats it as damage and routes around it.» Skeptiske blogger har nå en stund fokusert på nettopp håpløse påstander fra kiropraktorhold. Med et visst resultat. Bloggen The Lay Scientist forteller f.eks. at

As a result of this court action and appeal, the reputations of the British Chiropractic Association specifically, and chiropractors in general, are being dragged through the mud. Chiropractors are complaining of receiving letters from angry people across the country. Mass complaints have been sent to Trading Standards and the ASA. The General Chiropractic Council have been deluged with complaints about their members. In short, the chiropractic profession in Britain is now under siege from an aggressive grass-roots campaign, and facing a public relations nightmare that the BCA have created for themselves. What must have looked at the time like a clever response to silence a skeptic has turned into a catastrophe

Det kommer neppe til å stoppe der, ettersom rettssaken kan trekke ut lenge, og rettspraksis vedrørende tolkninger er at første tolkende instans sjelden blir endret.

For det andre har det medført et økt fokus på de mildt sagt problematiske britiske lovene rundt injurier. Jeg skal ikke forsøke å utlegge det. Du kan f.eks. følge kildene om «injurieturisme» herfra. Men i den forbindelse har britiske Sense About Science forfattet et opprop, og en underskriftskampanje for å få gjort noe vettugt med loven.

Til støtte for Singh og andre kritiske røster.

Singh har forøvrig prinsippfast nok og mot alle gode juridiske råd bestemt seg for ikke å inngå forlik, men anke tolkningen av egen tekst gjennom rettssystemet. Det forteller han om her. Han betaler en pris for at andre skal kunne imøtegå dem med større lommebok i klartekst. Det er å håpe at han lykkes.

Oppfordringen er selvsagt enkelt: Skriv under.

Oppdatering

I dag har, fortjenestefullt nok, også en norsk dagsavis skrevet om saken. Det er nok en gang VGs Francis Lundh som trekker oppmerksomhet i god retning.

Det er dog en feil i artikkelen: Det står at Singhs utsagn er dømt ærekrenkende. Det som er riktig er som nevnt over at det er fastlagt en tolkning som Singh må forsvare (og som Singh ikke står for). Nei, det er ikke Independent som fikk det feil. (Da var det rettet.)