Det har vært en strålende dag på nyhetsfronten for de av oss som liker agurkene (noenlunde) ferske og småsnåle. Glem overfall på asylmottak, og møt istedet astronauten som avslører romvesener i Roswell, pasienten som tok fyr under alternativ behandling hos fastlegen, og ikke minst nye hårfunn fra Yeti. Nå viser det seg at astronauten er […]

Det har vært en strålende dag på nyhetsfronten for de av oss som liker agurkene (noenlunde) ferske og småsnåle. Glem overfall på asylmottak, og møt istedet astronauten som avslører romvesener i Roswell, pasienten som tok fyr under alternativ behandling hos fastlegen, og ikke minst nye hårfunn fra Yeti.

Nå viser det seg at astronauten er Edgar Mitchell, og hans oppfatninger har vi hørt før, så veldig nytt var det ikke. Men artig lell. Hør sendingen her.

Desverre er det ikke snakk om spontan selvantenning i den andre saken, bare noe så hverdagslig som uforsiktig omgang med brennbar væske og ild. Men stryk kopping fra listen over nytteløs, men også risikofri, behandling.

Derimot er det nesten så man blir optimist på vegne av Yeti ved gjennomlesning av BBCs reportasje. Nesten. De har i alle fall fått testet hår på ordentlig vis og utelukket en del hypoteser:

«We now know for definite that these hairs do not belong to Asiatic black bear, they do not belong to a wild boar and they do not resemble hairs from various species of macaque monkeys. These hairs remain an enigma,» said wildlife biologist and ape conservation expert Ian Redmond.

Det virker mer enn litt usannsynlig å tenke seg at det skulle være et vesen som kunne korrespondere med alle de mer eller mindre overnaturlige forestillingene som er blitt konstruert rundt «Yeti»/»Bigfoot», men en jordnær variant ville være mer enn spennende nok:

«It could easily be an unknown primate even if it’s not a yeti,» said Mr Redmond. The DNA tests should cast more light on the matter.

«We are lucky that the Indian hairs have clearly identifiable follicles containing cells so there is every chance we will be able to get even closer to the truth,» Mr Redmond said.

Tidligere «hårfunn» av Bigfoot og lignende har inkludert teppefiber, hundehår og mye annet. Dette virker muligens hakket mer interessant. Den som lever får se om saken overlever agurktiden.

(Takk til Hastur, Audhild Skoglund og Christer Solskogen for tips.)