Det er ikke så veldig rart at vi har feilaktige forestillinger om verden. Å få det riktig er mye vanskeligere. Men det er problematisk når folk fastholder dårlig begrunnede forestillinger i møtet med langt bedre begrunnede. Og det gjør vi. Hardnakket.

Hvorfor gjør vi det, og hva kan vi gjøre med det?

En av dem som har jobbet en del med den typen spørsmål er Dartmouths Brendan Nyhan. Jeg møtte ham på en konferanse i fjor, hvor han bidro med både interessante paper og innsiktsfulle kommentarer. Jeg har latt meg inspirere av undervisningsopplegg han har laget og forskningsfeltene hans fortsetter å interessere. På en konferanse nylig addresserte han The Challenge of False Beliefs (fullversjon, pdf), med vekt på politikk og helsevesen.

Andre bidragsytere vektla i noe større grad effektiv kommunikasjon, et annet tema for Nyhans forskning, mens han selv her ser nærmere på hvordan «false
beliefs become politicized, disseminated, and integrated into individual belief systems and
the role of elites and the media in that process». Paperet tar imidlertid for seg bredden i forskningen, noen av de sentrale spørsmål som er stilt og en del tentative svar. Slik sett er det et strålende utgangspunkt for å få et lite blikk inn i et felt som bør interessere svært mange.

For den som ikke er fullt så interessert i å lese, så finnes konferansen tilgjengelig på nett. Her er Nyhans fremføring: