Helt siden jeg vagt begynte å interessere meg for anti-vaksinasjonsbevegelsen har det vært en påtrengende myte om at Amish ikke vaksinerer. Myten er standhaftig og inneholder en annen løgn også, at Amish («derfor») ikke har/har ekstremt lavt antall av autister (jf. f.eks. kommentar 4 her.

Begge deler er forlengst og enkelt tilbakevist, men det er riktig at Amish har hatt noe lave vaksinasjonstall. I en tidligere studie fra Pennsylvania fant man at årsaken primært så ut til å handle om tilgjengelighet. Av dem som ikke vaksinerte,

Seventy-three percent (36 of 49) would vaccinate their children if vaccination were offered locally.

At litt avstand er et hinder i en bevegelse som helst så at teknologisk utvikling stoppet noe tidligere er ikke akkurat sjokkerende.

I en ny studie fra Ohio finner vi derimot en annen forklaring: De som ikke vaksinerer, vaksinerer ikke på grunn av frykten anti-vaksinasjonsbevegelsen har skapt rundt vaksiner:

Only 14% of the parents reported that none of their children had received immunizations. Eighty-six percent of the parents who completely exempted their children from vaccines stated that the main reason they do not vaccinate their children is concern over adverse effects.

Vi gratulerer. Med en kraftig økt innsats kan antivaxxerne kanskje få i det minste én subpopulasjon Amish til å konformere sånn halvveis til myten. Uten at det vil hjelpe på den andre biten av løgnhistorien, men det er formodentlig underordnet.

(Via Autism Blog som har mye mer, poengtert og lesverdig, inkludert om historikken. Men de overtolker studien: den viser ikke endring av begrunnelse, men om mennesker på et annet sted, litt senere.)