All omtale er, sies det, god omtale. Det hjelper muligens selv med forhånsomtaler. For Masaru Emotos vannlige vissvass trakk full sal til full pris. Vi gleder oss spesielt over å se at hjemlig ekspertise nå kan utvide repertoaret fra hester, engler og døde til vannmolekyler.

Det kan jo også være helbredende:

Enkelt fortalt handler tankegodset om omgivelsens kraft på vannet:

At gode ord og positive tanker gir vann legende og harmoniske egenskaper, mens dissonans og negativitet skaper ondt vann.

Da synes vi her i huset man skal ta frem sin dypeste pannerynke, mest ærbødige stemme og si frem følgende dype budskap: «Og husk at kroppen er 70% vann…»

Det skulle være tidenes enkleste sykdomsforklaring og samtidig potensielt den billigste behandling. Du kan hoppe over både «potensering» og homøopatbesøket: Hvisk noen godord til vannet, og det får «legende og harmoniske egenskaper».

Men det er nok best du kjøper fra godkjente produsenter for sikkerhets skyld. Emoto skal jo tjene til livets vann også, og pseudovitenskapelig nonsens selv for full sal er bare en start.

Hvilket bringer meg til neste sak. For det er skattelistetid igjen. Jeg ble akkurat påminnet dét i en helt annen forbindelse:

Sist vi slapp mannen bak en av kvakksalveriets minst sympatiske «behandlinger» og teori av syne, skulle Ryke Geerd Hamer etterforskes i Norge, i tillegg til den tyske politietterforskningen som allerede er i gang.

Vi minner også mer enn gjerne om hvorfor, her via NTB-melding i Sandefjords blad:

Den 75 år gamle ekslegen er under politietterforskning i Tyskland etter at en 12 år gammel kreftsyk jente som han hadde erklært frisk uten å ha møtt henne, døde med store smerter

Man mistenker også at ikke bare hans metamedinske disipler, men også han selv, bedriver «behandling» av norske pasienter. Det kan man jo forhåpentligvis bringe på det rene i løpet av etterforskningen.

Mine tyske venner blant kvakksalverbekjempere vil gjerne også ha bragt noe annet på det rene. De kan fortelle at Hamer gikk fra nullinntekt i 2007 til mer enn 650 000 i 2008. I rapportert inntekt. Hvilket ikke er spesielt dårlig for en selvstendig næringsdrivende eks-lege på 75 uten spesielt mange salgbare ferdigheter enn å promotere medisinsk nonsens til livstruende syke mennesker.

Det er ikke spesielt merkelig at han lå på null i 2007 – han hadde akkurat flyttet til Norge. Men mine tyske venner lurer på hvor såvidt høye inntekter kom fra i 2008, og hvordan de lå an i 2009. «Pasient»konsultasjoner? Kursvirksomhet? Boksalg?

Hamer driver både publiseringsvirksomhet og eget «universitet» – “Universitet Sandefjord for Den Germanske Nye Medisin, Naturlig Kunst og Livsstil» – så forretningsmodellen skulle være velutviklet. Når man ser på antallet underbruk av GNM – Totale Biologie, Metamedizin etc – og antallet land kursmateriale kan selges til, så er det helt klart at integrasjonen «pseudovitenskapelig nonsens» – kursmateriale – «behandling» har et avkastningspotensiale selv i den mest kvalmende delen av spekteret.

Noe ligningen muligens demonstrerer. Men mine tyske venners spørsmål er herved videreformidlet, så kan de interesserte se på utviklingen 2008 og 2009 hvis de vil.